Surf naar

WeMedia

5 redenen voor magazine media in de mix

Juist voor de start van het nieuwe reclameseizoen (Back to school!) herinneren we u er nog eens aan waarom magazine media meer aandacht verdienen in uw mediamix.

  1. Magazines hebben een hoge ROI

Accountability-onderzoek toont aan dat magazines ondergewaardeerd worden in mediamixstudies. En dat geldt niet alleen bij ons, maar het is wereldwijd het geval. Magazines leveren hoge ‘returns on investment’, omdat ze meer dan andere media aanzetten tot kopen.

  1. Meer waar voor uw geld

Campagneanalyses bevestigen steeds weer dat door overbesteding televisie te maken heeft met afnemende meeropbrengsten. En dat terwijl magazinecampagnes niet optimaal ingezet worden, doordat ze onder het breekpunt van de curve blijven. Hogere investeringen in magazines resulteren dan ook in een netto stijging van verkopen.

  1. Advertenties in print magazine beinvloeden consumenten
  • 83% van consumenten noemt hen als bron van ideeen en inspiratie
  • 81% heeft actie ondernomen (aankoop of bezoek)
  • 32% waardeert magazines als inspirerend (vergelijk 12% gemiddeld voor alle andere media).
  1. Magazines bereiken interessante doelgroepen

Magazines richten zich op alle soorten interesses en passies: er is wel een magazine voor iedereen! Magazines zijn heel selectief op interessante doelgroepen als early adopters, alsook op via andere media moeilijk te bereiken hoog welstandige groepen.

  1. Consumenten vertrouwen magazines

Magazineadvertenties worden gezien als betrouwbaar en een geloofwaardige bron van informatie. Consumenten vinden magazine websites bovendien een van betrouwbaarste betaalde online media.

Het potentieel van magazines wordt zelden volledig benut en dat is jammer. De ROI van de mediamix verbetert namelijk met een hoger aandeel van magazine media in de mix.

Bronnen: “Explaining magazines’ high return on investment,” FIPP, July 21, 2015; Crowd DNA Rules of Attraction, Magnetic, 2014/15; FastFacts, Magazines Canada, 2014.

Print Friendly, PDF & Email