Surf naar

WeMedia

Alle nieuws gaat via sociale media. Of niet?

Het korte antwoord? Nee. Dat geldt maar voor 4% van de wereldbevolking. Volgens het Reuters Digital News Report 2016 bereikt nieuws 38% van de mensen nooit en 18% vrijwel nooit via sociale media. Dat is dus nog altijd de meerderheid (56%).

Sociale media winnen wel degelijk aan belang. Voor 58% van de consumenten wereldwijd zijn sociale media inmiddels een bron van nieuws geworden. Minder dan een vijfde ontvangt ‘vaak’ nieuws via Facebook en co. en een kwart zegt dat dit ‘af en toe’ gebeurt. Voor de meeste mensen (52% gemiddeld in de 26 gemeten landen) die sociale media voor nieuws gebruiken, is het één van de kanalen, naast TV, radio, news en magazine media. Social media is voor 12% van de respondenten het belangrijkste kanaal in deze mix.Graph news selection

Voor België geeft Reuters overigens aan dat 23% van de bevolking een ad blocker gebruikt en 12% voor nieuws betaald. Het vertrouwen in mediamerken is relatief hoog in ons land, terwijl de verschillen tussen Vlaanderen en Wallonië wat dat betreft aanzienlijk zijn (lager in Wallonie).

Anekdotische bewijsvoering wordt op internet soms gebruikt om vooroordelen en overdrijving te voeden. Dat blijkt ook hier weer. In 2008 citeerde de New York Times een deelnemer aan een focusgroep: “Wanneer een bericht echt belangrijk is, zal het mij vinden.” Dat was zeker waar voor deze persoon, maar nog altijd zeer beperkt voor de rest van de wereld.

Enkele Belgische cijfers uit het rapport:

Ad blocker & social media use Belgium

Bron: Digital News Report, uitgegeven door het Reuters Institute for the Study of Journalism. De studie verschijnt jaarlijks sinds 2012 en omvat inmiddels 26 landen, waaronder België (ca. 2000 respondenten). Veldwerk wordt uitgevoerd door YouGov met steekproeven (18+) uit  zijn Online-Access-Panel. 

 

Meer lezen over social media?

Print Friendly, PDF & Email