Surf naar

WeMedia

Andrew Davis over… de evolutie van media

Als trouwe partner van de UBA Trends Day kon Magazinemedia.be Andrew Davis strikken voor een exclusief interview. De topspreker had het met ons over content marketing en native advertising, maar liet zijn licht ook schijnen over de toekomst van de media. En daar ziet hij nog wat werkpunten…

Hoe kijkt u naar de evolutie die media doormaken?

De media zijn heel traag in hun veranderingen, zeker als je vergelijkt met de snelheid aan marketingkant. Dat ontgoochelt me. De media behouden een traditionele houding tegenover reclame en marketing om hun business model in stand te houden. Het resultaat daarvan is dat ze het heel moeilijk hebben om hun reclameproducten aan de man te brengen.

Legt u eens uit.

In 2012 probeerde ik een krant in de Verenigde Staten te kopen. Ik deed een jaar lang pogingen. Uiteindelijk deed ik het niet. Omdat de spelers zeer pessimistisch zijn over de toekomst van hun eigen industrie en omdat de medewerkers geen motivatie meer hadden.

Opvallend dat u in print wilde investeren.

De toekomst van digital is print. Er wordt digitaal zodanig veel geproduceerd dat de beste content zijn weg moet zoeken via geloofwaardige bronnen, en dat die content moet samengevat en geduid zijn op een manier die mensen kunnen consumeren. En dan kom je uit bij print.

Hoe vindt u dat de traditionele mediaspelers met nieuwe media omgaan?

De meeste mediabedrijven hebben hun inkomstenbronnen de afgelopen jaren uitgebreid. Het begon bij print advertising, dan online advertising en nu zijn er podcast advertising, video advertising en noem maar op. Tegenwoordig bieden de uitgevers een menu aan zaken die mogelijk zijn en worden deze naar hartenlust in pakketten gegoten. Daarbij worden – ik zeg maar wat – nieuwe media zoals podcasts vaak gratis gegeven als je intekent voor een aanwezigheid van 12 maanden in print. Zo worden nieuwe media op inkomstenvlak nooit een succes. Ook niet op het vlak van gebruik trouwens. Omdat je er – door gebrek aan budget – nooit in investeert.

De inkomstenstromen staan eigenlijk los van hoe de media business werkt. En het is net op dat laatste dat je moet focussen. Je moet je afvragen wat je verkoopt: een medium, het bereik dat dat medium genereert of de data van het bereik van het medium… Dat zijn de fundamentele vragen. Wanneer je die stelt, leidt dat tot meer innovatie, tot gelukkigere medewerkers… Dan krijg je nieuwe producten die echte toegevoegde waarde bieden en gemakkelijker te verkopen zijn. Daarop moeten mediabedrijven focussen.


Bent u het eens met de uitspraak van Andrew Davis dat print de toekomst van digital is?

  • JA (80%, 4 Votes)
  • NEE (20%, 1 Votes)

Total Voters: 5

Loading ... Loading ...

We lieten Andrew Davis eerder aan het woord over content marketing en native advertising 

Print Friendly, PDF & Email