Surf naar

WeMedia

Auto-advertenties staan het best in magazines


Magazine-advertenties zijn geloofwaardig en informatief; ze wekken het meeste vertrouwen en het minste irritatie op vergeleken met andere media. Dat blijkt uit een recente studie naar de autosector in België. Volgens de Belgische consument zijn magazines zelfs de meest objectieve informatiebron over auto’s. Magazines spelen voor deze sector dus een onverminderd grote rol.

Voor de studie, uitgevoerd in opdracht van Newspaperswork (Newsworks), werden 2510 Belgen bevraagd over mobiliteit, automerken en media. Ruim driekwart van de respondenten denkt niet zonder de auto te kunnen en bijna de helft (44%) gaf aan het plan te hebben binnen drie jaar een nieuwe auto aan te schaffen. De meest gegeerde automerken van de Belg zijn Audi en Volkswagen.

Voor dit onderzoek werd de consumenten uitgebreid gevraagd naar de informatiebronnen bij de zoektocht naar een nieuw voertuig. Daarbij kwamen magazines in veel gevallen op de eerste plaats. De Belgische consument vindt dat magazines zich het meest tot opinieleiders richten en het meeste objectief zijn als informatiebron.

Bij enkele aspecten spelen de showroom en de websites van de merken een grote rol, zoals bij het aanzetten tot het bezoeken van een verkooppunt en het uitnodigen om over auto’s te praten. Ook daarbij zijn magazines trouwens nog altijd het belangrijkste publieksmedium. Dagbladen en magazines zijn ook de media waarmee de autoconsument zich het meest identificeert (‘staat dicht bij mij’).

Bekijk de presentatie met alle resultaten van de studie hier: 

Print Friendly, PDF & Email