Surf naar

WeMedia

DE COLUMN VAN BRUNO: De magazines surfen op hun golf

De column van BrunoSurfend op modes en trends worden perstitels en mediamerken er noodzakelijkerwijze toe gebracht te muteren, te veranderen, zich te herbronnen en -benoemen en hun content te herdenken.

Dit allemaal voor het plezier van de lezers, zowel van print- als van elektronische versies. Vandaag maakt het publiek immers zelden een verschil tussen de twee werelden, switchend van de tabletapplicatie naar de pc en de printdrager, die binnen vele leescontexten nog steeds de voorkeur van de lezers wegdraagt. Magazines komen en gaan, net als hun bijlagen en speciale edities. Wat doet het ertoe? De naam van één van de beroemdste pop-rock bands is eraan ontleend: ‘ depeche mode’, of de kunst om op de golf te blijven surfen, steeds up to date, elke dag, om de onverdroten aandacht van instabiele lezersgroepen te behouden. Of ze nu stammen uit oudere jonghartige generaties of uit een andere, opkomende generatie die nieuwsgierig is naar een nieuwe wereld die alleen professionals uit het schrijversvak voor haar kan (samen)vatten, reconstrueren, tevoorschijn toveren.

Per doelgroep of per thema, per periode of per stijl, per verkoopprijs of per medium, tijdschriften kunt u indelen naar eigen goeddunken: het zijn evenveel contentverzamelaars met een unieke, specifieke editoriale lijn die je bevalt. In ‘one shot’ modus of voor 50 jaar sieren meer dan 3.000 titels de schappen van onze boek- en krantenwinkels en het internet in een vuurwerk van thema’s en stijlen. Ja, de uitgevers zullen nog talrijke risico’s nemen om nieuwe noden af te dekken. Ja, de integratie in het digitale – die niet meer aangevochten wordt–begint de deuren te openen naar een nieuw rendabel businessmodel. En ja, er zijn adverteerders die volgen, overtuigd van het bewezen lees- en dus ook reclame-engagement.

Door de chaos van het Web en het verlangen van de consument om gegidst te worden, worden we wellicht onweerstaanbaar naar dat thematishe medium bij uitstek teruggevoerd, dat naar het beeld van een goed restaurant en beter dan de eigen keuken amusement en informatie aanbiedt. Er wordt voor gezorgd, u hoeft niets te doen: keep cool, just relax, laat u dragen door de blik, de gedachte, de vingertoppen. Treed via touchscreen of velourspapier binnenin de kleine werelden die u boeien.

Bruno Liesse, Managing Director

 

Print Friendly, PDF & Email