Surf naar

WeMedia

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) ontvangt meer en meer klachten in verband met de Coronaviruscrisis. 

[MEDEDELING] Deze klachten gaan vaak over campagnes die in normale omstandigheden geen probleem zouden vormen, maar die momenteel als ongepast ervaren kunnen worden door het publiek.

Dit zijn reclames die berichten bevatten zoals: “kom langs bij uw adviseur”, “kom naar onze showroom”, “onze winkels blijven door de week open”, enz., reclames die verwijzen naar de versterking van het immuunsysteem of nog reclames die promotie maken voor geneesmiddelen waarvan het gebruik momenteel wordt afgeraden.

We nemen aan dat het gaat om reclames die geprogrammeerd waren voor de crisis.

De JEP heeft bovendien een klacht ontvangen met betrekking tot een digitale communicatie waarbij twee mondmaskers werden aangeboden bij aankoop van het product in kwestie. Deze reclame werd intussen ingetrokken.

Rekening houdend met wat voorafgaat, raadt de Raad voor de Reclame/JEP u ten zeerste aan om blijk te geven van tact en voorzichtigheid in uw communicaties. 

De JEP wil de sector er ook op wijzen dat zij, rekening houdend met de omstandigheden, uiteraard haar procedure voor de behandeling van klachten versoepeld heeft. Voor elk dossier vraagt de JEP aan de adverteerders/reclamebureaus en de media of zij de mogelijkheid hebben om de JEP een antwoord te bezorgen rekening houdend met de huidige crisis, en in dat geval binnen welke termijn ongeveer. De klagers worden ook geïnformeerd dat de behandeling van een dossier iets langer kan duren dan normaal.

Wat de klachten betreft waarbij duidelijk geen inbreuk aanwezig is, past de JEP natuurlijk artikel 4 van het Reglement (https://www.jep.be/sites/default/files/inline-media/reglement_jep_nl_-_januari_2020.pdf) toe dat het Secretariaat toestaat om een ontwerpbeslissing op te stellen zonder het standpunt van de adverteerder te vragen. Dit ontwerp wordt vervolgens goedgekeurd door de Jury (als zij hiermee akkoord gaat natuurlijk).

Voor meer info, neem contact met Sandrine Sepul, Directrice van de Raad voor de Reclame

Print Friendly, PDF & Email