Surf naar

WeMedia

Hoe denken jongeren over ‘influencers’?

Jonge mensen (18-30 jaar) beseffen heel goed dat ze de mogelijkheid hebben om anderen te beïnvloeden via sociale media. Tegelijkertijd zijn ze niet bijzonder geïnteresseerd om zelf ‘influencer’ te worden. Bovendien willen ze eigenlijk niet dat hun ‘influencers’ proberen om hen iets te verkopen: dat staat voor hen ongeveer gelijk aan je ziel verkopen. Bereik en beroemdheid verliezen aan belang en geloofwaardigheid wint.

Een recent, diepgravend Brits onderzoek onder 18- tot 30-jarigen levert interessante nieuwe inzichten op over hoe deze leeftijdsgroep tegen influencers als marketinginstrument aankijken: niet bijster positief. Zelf willen ze dan ook niet als influencer gezien en genoemd worden. De studie, Young Blood 2, vond dat slechts 18% zichzelf omschrijft als influencer en 34% de wens heeft om meer invloed via social media uit te oefenen.

Influencers minder belangrijk?

Ruim tweederde van de respondenten koopt niet graag iets van een influencer en vindt de aanbeveling van een beroemdheid onbelangrijk. Slechts 21% geeft aan producten of diensten wel eerder in overweging te nemen, wanneer een bekende persoonlijkheid zich hierover positief uitlaat. Eigen ervaring met een product of merk (73%), de mening van echte experts, kwaliteit en prijs zijn doorslaggevend.  Ethiek, voetafdruk en progressieve waarden spelen bovendien een steeds grotere rol.

Conclusie is dat het lijkt alsof de influencer-trend aan het afzwakken is onder deze nieuwe consumenten. De mening van familie en vrienden is nog wel belangrijk, maar ook minder dan voorheen. De kennis van influencers waarderen ze wel, maar het afbreukgevaar is groot wanneer ze iets proberen te verkopen dat niet helemaal in hun expertise valt. De populariteit bepaalt niet de mate van invloed die een influencer heeft, wel de geloofwaardigheid en waardering voor hem of haar als expert.

Bron: WARC

Artikels over hetzelfde onderwerp: 

Print Friendly, PDF & Email