Surf naar

WeMedia

Hoe maakt u een goede magazine-advertentie?

Uit advertentietesten (internationaal*) blijkt dat de mensen overal en altijd op bepaalde positieve prikkels reageren en op andere prikkels totaal niet. Dat be’­paalt, naast creativiteit, de ‘stopping power’ van een advertentie en daar houdt u uiteraard best rekening mee. Het allerbelangrijkste criterium is de merk- of productinteresse van de lezer. U treft het, want de ‘lezer’ gaat er bij voorbaat van’­uit dat een advertentie in de context van ‘zijn magazine’ thuishoort. Per definitie een welwillend publiek voor uw boodschap dus. Maar Umfeldplanning blijft van groot belang: lezers staan meer open voor uw boodschap, wanneer deze naadloos aansluit op de omgeving.

Er zijn meer factoren om in het oog te houden: een groter formaat trekt nog altijd meer aandacht. Speciale formats (zoals coupons, pop-ups, geur, staaltjes) verhogen de impact van de advertentie aanzienlijk.

Door een langdurige interactie met het merk te bewerkstelligen onthouden de lezers boodschap en merk ook nog beter. Dat geldt overigens ook voor tabletadvertenties. Daar zijn er legio mogelijk-heden voor interactiviteit middels spelletjes, visuele grapjes, video etc. Tot nog toe wordt dit relatief weinig gebruikt, dus opportuniteiten voor opvallende cam’­pagnes te over.

Een ander aspect is de inhoud zelf. Bij de confrontatie met een advertentie vindt in het brein een zeer snelle reactie plaats die samenhangt met de waardering voor de advertentie. Als advertenties geordend worden naar sterkte van de breinreac’­tie dan blijken degenen die positieve emoties oproepen en ongecompliceerd zijn, het meest effectief. Ook het merk waarvoor geadverteerd wordt, is van invloed op het succes van een advertentie: een hoge merkbekendheid hangt samen met een snelle breinreactie. Angst of extreme humor werken averechts.

Meer weten? Lees hier verder

 

* België, Nederland, UK, USA, Finland, Hongarije

Print Friendly, PDF & Email