Surf naar

WeMedia

Hoe meet u wat uw content marketing inspanningen opleveren?

Deze manier bestaat uit het combineren van verschillende metrics, waarbij bovenstaande elementen zeker hun nut kunnen bewijzen.

Deze ‘consumption metrics ‘geven u cijfers over hoeveel mensen met uw content in aanraking komen en welke kanalen ze gebruiken. Online is dit eenvoudig te meten door bv. de page views, het aantal unique visitors,… van een website of blog te analyseren. Ook bij e-books en newsletters is het relatief eenvoudig te volgen, respectievelijk via het aantal downloads en de open rates en click throughs. Het wordt echter moeilijker wanneer u het aantal contacten van een printpublicatie wilt meten. Native advertising in een bestaand magazine biedt hier een uitweg: de kans is hier immers groot dat het over CIM-cijfers beschikt.

In het verlengde hiervan liggen de ‘sharing metrics’. Welke content wordt gedeeld? Door wie? Het spreekt voor zich dat de analyse vooral op social media toegepast wordt. Het kan u echter ook voor andere kanalen inzichten geven over het soort content dat uw doelgroep verkiest.

Meer salesgericht zijn ‘lead metrics’ en ‘sales metrics’. Net als via andere communicatieuitingen is het mogelijk om na te gaan in hoeverre bepaalde content leads of zelfs sales gestimuleerd heeft. Het inbouwen van een aantal mechanismen kan hierbij wonderen verrichten. Denk bijvoorbeeld aan het voorzien van de mogelijkheid om extra content aan te vragen.

Dit laatste element kan u ook helpen om ‘retention metrics’ na te gaan: in hoeverre gaat uw doelgroep op zoek naar meer info of gaat hij op een later moment opnieuw op zoek naar uw kanalen? Hieraan gekoppeld zijn de ‘engagement metrics’. Deze meten welke content tot welke (inter)actie leidt. Het spreekt voor zich dat een goede analyse van deze metrics het succes van uw inspanningen enorm kan vergroten.

De twee laatste metrics zijn eerder ‘operationeel’. Het gaat om de ‘production metrics’ en de ‘cost metrics’. Hoeveel contentuitingen produceert u in een bepaalde periode? Wat is de globale kost ervan? Wie al deze metrics bundelt, kan de ROI van zijn content marketing bepalen.

Tot slot deze dooddoener: het succes van uw analyse schuilt natuurlijk in het combineren van de metrics van de verschillende media of platformen die u inzet. Gebruik hiervoor een kader dat u aanpast aan uw eigen situatie. En vergeet vooral niet welke KPI’s voor ù het meest belangrijk zijn!

Het is onmogelijk om in een enkel artikel alle metrics volledig uit de doeken te doen. Geeft dit u zin in meer? Klik hier

Print Friendly, PDF & Email