Surf naar

WeMedia

Lezen van magazines op tablets booming

Ruim één Nederlander op tien haalt zijn tablet tevoorschijn om zich via app, website of pdf in zijn magazinecontent te verdiepen. Dat is een van de opvallendste conclusies van de zevende editie van ‘Trends in Digitale Media’, een tweejaarlijkse studie van GfK met als doel meer inzicht te verwerven in het bezit en gebruik van mobiele apparaten.

 

Het lezen van tijdschriften op tablet neemt jaar na jaar gestaag toe: van 2 % in 2011 over 7 en 11 % in 2012 en 2013 naar 13 % dit jaar. Bij de smartphone stabiliseert dat gebruik zich op 9 %. Opvallend is ook dat meer dan de helft van de lezers (55 %) digitaal andere bladen leest dan op papier. Een ruime meerderheid (79 %) geeft aan evenveel of meer magazines te lezen sinds ze digitaal lezen. Van alle Nederlanders die tijdschriften via de tablet lezen (app/website/pdf), koopt 14 % wel eens een nummer op dit apparaat.

 

Ook de digitale leestijd van tijdschriften neemt hand over hand toe. Per week wordt gemiddeld 96 minuten besteed aan het lezen van magazines, waarvan 31 minuten digitaal. In 2013 bedroeg het digitaal lezen 22 minuten. Reden genoeg dus om op de ingeslagen digitale weg voort te gaan. Bovendien is ons land een inhaalbeweging aan het maken tegenover de Noorderburen. Het bezit van tablets en smartphones ligt in Nederland op respectievelijk 56 % en 70 % en vertoont nog nauwelijks groei. In België is dat lager: bijna 1/3 bezit een tablet en ongeveer de helft een smartphone, maar deze aantallen stijgen zeer snel. 

Meer info vind u hier

Print Friendly, PDF & Email