Surf naar

WeMedia

“ De USP van magazines: specifieke interesses die een community van lezers boeien”

Benieuwd naar de mening van François Chaudoir en Luc Gueury, respectievelijk CEO en Print & Cinema Director van Space? In dit interview hebben ze het o.a. over de sterktes van programmatic buying en de toekomst van magazine media.

Welke evolutie van de magazine media heeft jullie aangenaam verrast?

Wij waren aangenaam verrast en zelfs gerustgesteld om de belangrijkste regies zich te zien verenigen rond een gezamenlijk aanbod, vergelijkbaar met de NP van de dagbladpers. Het werd tijd dat de magazines gezien worden als media die niet enkel gecibleerd zijn door hun inhoud, maar ook door het feit dat ze een eenheid vormen die reach aan affiniteit koppelt en dat met een redelijke instapdrempel en met manier van aankopen die minder ” chirurgisch” is dan vroeger. De Big Wraps bieden gecibleerde packages aan concurrentiële voorwaarden: een interessant initiatief in onze markt.

We vinden het wel een beetje jammer dat het gaat om een aanbod dat beperkt is in de tijd en tot bepaalde sectoren. Zo kan het geen referentie worden zoals de NP. Voor een medium dat een revolutie doormaakt moeten ook structurele en eenvoudige antwoorden kunnen geboden worden

Het marktaandeel van de dagbladpers bleef hoog dankzij de NP Deals. Wat is voor een mediabureau de sterkte van een dergelijk aanbod?

Ze bundelen de krachten, bieden een eenvoudige manier van aankopen en mooie performanties en dat gelukkig aan een competitieve prijs/kwaliteit verhouding. Een sterk medium neemt het op tegen een multitude van complementaire titels… De kracht van ” allemaal samen” haalt het dan, al zijn afzonderlijke titels nog steeds interessant voor bepaalde adverteerders met minder ” mainstream” problematieken.

Hoe denkt u over programmatic buying voor magazines?

” Programmatic” biedt twee troeven. Enerzijds is er de vereenvoudiging van de aankoop, niet onbelangrijk in tijden waarin bureaus aan productiviteit willen winnen. Anderzijds biedt het de mogelijkheid om de aankoop te segmenteren, al geldt dat niet voor magazines op papier.

Bij Space zijn we vragende partij voor oplossingen die ons tijd doen winnen zonder aan toegevoegde waarde tijdens het proces in te boeten en waardoor we ons kunnen focussen op de creatie van waarde. Wij zijn dus fan van initiatieven als dat van Sanoma op dit vlak en hopen dat vele andere regies volgen.

Hoe kunnen magazine media ook in de toekomst relevant blijven voor adverteerders?

We zien drie elementen. Ten eerste moeten ze een kwaliteitsvolle, lokale en onderscheidende inhoud blijven bieden en zich blijven richten tot alle doelgroepen en alle interesses. Het einde van bepaalde titels zal niet te vermijden zijn, maar wij geloven in de toekomst van kwaliteitsvolle, gerichte titels zoals bijvoorbeeld upscale modebladen. Ten tweede moet het multiregie aanbod geïnstitutionaliseerd worden voor generalistische titels. Ten derde moet de digitale expansie onderzocht worden. Zelfs al zal papier blijven bestaan, het zal maar een fractie zijn van wat de lezer tot zich neemt. Digitale en mobiele platformen bieden lezers de kans op een ervaring die los staat van het gekende verschijningsmoment en die frequenter en sterker kan zijn… Magazines kunnen in een zeer concurrentiële digitale omgeving (alle media gaan de digitale richting uit) zeker hun plaats veroveren door de focussen op hun USP: specifieke interesses die een community van lezers boeien.

François Chaudoir & Luc Gueury, Space

Print Friendly, PDF & Email