Surf naar

WeMedia

AutoGids

De nummer 1 van de automagazines, met alle info over gedetaillerde testen, de prijzen van alle nieuwe wagens en hun opties en alles over tweedehandeswagen.

Titel

 • Periodiciteit: tweewekelijks
 • Website: www.autogids.be
 • Email: contact@autogids.be
 • Dag van verschijning: woensdag
 • Formaat: 297 x 210 mm
 • Verkoopprijs (België):  € 4,20
 • Oprichtingsdatum: 1979
 • Abonnementen dienst: 02 333 32 17 – Marleen Bulté
 • Email abonnementen: abomag@produpress.be

Redactie

 • Adres: Generaal Dumonceaulaan 56 – 1190 Brussel
 • Tel: 02 333 32 60
 • Fax: 02 333 32 10
 • Email: contact@autogids.be
 • Hoofdredactie: Tony Verhelle
 • Eindredactie: Kevin Kersemans & Werner Van Kerckhoven
 • Verantwoordelijk uitgever: Tony Verhelle

Uitgever : Produpress
Regie : Produpress Advertising