Surf naar

WeMedia

Native advertising aanduiden? Gebruik ‘Advertentie’ of ‘Gesponsord’

Voor native advertising vinden internetgebruikers de aanduidingen ‘Advertentie’ en ‘Gesponsord’ het meest geschikt, omdat ze reeds bekend zijn en duidelijkheid verschaffen. Dat blijkt uit een recent onderzoek in Duitsland. Andere termen als ‘Gepresenteerd door’ en ‘Promotie’ werden minder goed gepercipieerd.

De voorkeur voor Advertentie en Gesponsord geldt voor alle apparaten waarop men internet raadpleegt, maar bij mobiel internet is de voorkeur het duidelijkst aanwezig. Native advertising met deze aanduidingen beoordelen de gebruikers eerder als interessant, modern en informatief. ‘Advertentie’ vinden de ondervraagden vooral passend in een redactionele omgeving (60%). ‘Gesponsord’ is de meest bekende term (72%) en ziet de gebruiker als nog treffender dan de term ‘Advertentie’.

De acceptatie van deze vorm van reclame is verrassend goed. Native advertising in een redactionele omgeving wordt beoordeeld als passend, modern en interessant. Bovendien komt ze op gebruikers over als geloofwaardig en serieus. Essentieel daarbij is dat native advertenties op een eenduidige manier aangeduid worden. De acceptatie is het grootst wanneer native duidelijk als reclame geïdentificeerd is en gebruikers zich niet achteraf bedrogen voelt. Dan is de beoordeling aanmerkelijk positiever: duidelijker, geloofwaardiger en informatiever.

De Duitse uitgevers en de federatie voor e-commerce in Duitsland (OVK) concluderen hieruit alvast dat een aanbeveling voor de aanduiding van native advertising hoogste prioriteit heeft. 35% van de bij de VDZ aangesloten uitgevers meldt namelijk stijgende omzetten uit native advertising, dus een blijvend hoge acceptatie en waardering door internetgebruikers is in ieders belang.

Bron: VDZ

Print Friendly, PDF & Email