Surf naar

WeMedia

ROI en magazines: op zoek naar de optimale mediamix

Magazine media blijken zeer goed te zijn in het genereren van veel effect (hoge opbrengst) voor een relatief lage prijs (investering). Het toevoegen van magazine media aan de mediamix of het verhogen van het magazine mediabudget resulteert in een sterkere stijging van de ROI dan als u dat geld in het eerste (hoofd-)medium investeert.

Hoe komt het dat magazines zo goed uit ROI-onderzoek komen?

  1. Er is waardering voor reclame in magazinemerken en zeer weinig irritatie
  2. Magazinereclame (en –content) zet aan tot actie; de sterke band tussen magazinemerken en hun publiek uit zich in een hoge mate van engagement en vertrouwen
  3. Een andere reden voor de hoge ROI van magazine media is het lage budgetaan’­deel. De minimale inzet van magazine media in de mix betekent dat het volledige potentieel niet gerealiseerd kan worden.

Magonomics, een onderzoeksproject in de UK met Mindshare en Ohal, heeft dit tot op de bodem uitgezocht. Voor 136 fmcg-merken realiseerden magazines een 22% hogere ROI dan internet en 11% hoger dan televisie.

Uit nadere analyse van de campagnes bleek dat magazine media gemiddeld slechts 7% van de investering toebedeeld kregen, terwijl het leeuwendeel naar televisie ging. Daardoor was er in deze campagnes sprake van afnemende meeropbrengst voor televisie.

De budgetverdeling waarbij sprake is van overbesteding in het hoofdmedium, is zeer nadelig voor adverteerders, omdat er geen maximale efficiency behaald wordt. Om de optimale mediamix te bepalen hebben Mindshare en Ohal een modelleringsoefening uitgevoerd. In alle scenario’s blijkt de netto verkoop te stijgen naarmate de investering in magazines toeneemt. De extra verkoop die magazines genereren, overstijgt ruimschoots de daling door de lagere investering in andere media. Zelfs bij verdubbeling van het budget komen magazine media niet eens in de buurt van het punt van afnemende meeropbrengst.

Meer info? Klik hier

Print Friendly, PDF & Email