Surf naar

WeMedia
advertisement with eye tracking

Corona-gerelateerde advertenties krijgen 9% meer aandacht

Advertentie met eye tracking cijfersLoont het de moeite om je reclame aan de nieuwe situatie en gewijzigde prioriteiten van consumenten aan te passen? Het antwoord volgens een onderzoek van Lumen is alvast volmondig ja.

Lees ook: De column van Jorrit: Waarom een pandemie ook een taalcrisis onthult

Het eye-trackingonderzoek van Lumen toont aan dat advertenties bijna 10% boven de pre-coronacrisisnorm scoren wat betreft aandacht. Voorwaarde is wel dat ze zich aan de nieuwe situatie aanpassen qua boodschap en content. Advertenties die dat nalaten krijgen 5% minder aandacht.

Relevante en goed gemaakte reclame

De gemiddelde tijd die respondenten aan corona-gerelateerde advertenties besteedden, lag significant hoger dan de norm: 9,4%. De best scorende advertentie wist de aandacht zelfs 5,1 seconde (i.p.v. de normale 3,6 seconde voor een dubbele pagina) vast te houden met een sterke en relevante copy over het verhoogde risico van financiële fraude in de huidige situatie.

Het lijkt erop dat naast de verhoogde persoonlijke relevantie van advertenties door de corona-referentie, de advertenties zelf ook nog eens beter gemaakt zijn. De vraag is dan: waarom zou je niet altijd zo goed je best doen en goede reclame maken die de aandacht trekt en vasthoudt?

Merkveiligheid is geen probleem

Interessant genoeg lijkt, wat betreft merkveiligheid of ‘brand safety’(lees ook dit artikel), er weinig te vrezen voor merken. De meerderheid van consumenten (55%) gaven desgevraagd aan het geen probleem te vinden wanneer advertenties naast corona-gerelateerde content staan.

Graph showing attitude towards advertising with Covid-19 reference

41% vindt dat zo’n positie hen een beter gevoel geeft over het merk, terwijl 4% zegt dat dit de attitude negatief beïnvloedt. Dit zou voor adverteerders dus geen reden mogen zijn om campagnes te stoppen of uit te stellen, zeker wanneer ze hun reclame op een goede manier aanpassen aan de uitzonderlijke noden van consumenten in deze uitzonderlijke tijd.

Marketeers: steun de vrije pers (en uw eigen merk)

Merken die nu vanuit een brand safety argument weigeren de vrije pers te ondersteunen met hun campagnes, slaan niet alleen de plank mis, zegt Lumen, ze missen ook nog eens een gouden kans. Nieuwsmerken hebben een hoger bereik en krijgen meer vertrouwen dan sociale media op dit moment. Ze kunnen nu immers slim profiteren van een positief Halo-effect. Bovendien zal iedereen straks de gevolgen dragen van een verarming van het medialandschap, merken niet in de laatste plaats.

Lumen voert het onderzoek uit door webcams tijdelijk als eye-tracker te gebruiken, terwijl respondenten een aantal pagina’s van de PDF-versie van een printuitgave lezen (The Metro). Door dit wekelijks te doen heeft het bedrijf een normatieve database opgebouwd over de invloed van formaten en posities.

Bron: Lumen Research 

Gerelateerde artikels: 

triangular traffic sign, red band, exclamation mark

Grp’s kopen, is goed… Aandacht kopen, is beter!

Waar reclamemedia als magazines van oudsher ingepland worden op basis van de opportunity to see, lijkt een volgende stap mogelijk. Tegenwoordig is aandacht het hoogste goed en dankzij een Frans onderzoek is die bepaald per medium. Meer nog, de Alpha Index vertaalt zich in een nieuwe Beta-index. Armand Morgensztern zou blij zijn.

Lees ook: Wie vertrouwen we in de Coronacrisis het meest?

In het licht van de voortdurende en snelle wijzigingen op het vlak van media en nieuwe (met name digitale) communicatiekanalen, wordt het cruciaal om de aandacht die een individu aan een medium, en meer bepaald aan een reclameboodschap, schenkt te evalueren. Zo zijn we van 200 tot 300 reclameblootstellingen per dag in de jaren ’80 naar 1.200 vandaag gegaan, wat ons vermogen om aan dat spervuur van prikkelingen aandacht te schenken tot het uiterste test. De Alpha/Attention indicator van My Media in Frankrijk kan ervoor dat we de doeltreffendheid van reclame-investeringen zullen verbeteren.

Aandacht verschilt naargelang van het type scherm of reclamedrager

Volgens de studie, die in 2018 in Frankrijk bij 4.002 respondenten uitgevoerd werd, verschilt de aandacht naargelang het type scherm of drager. Blootstelling alleen volstaat overigens niet: voor een maximale impact dient de gebruiker de advertentie op te merken, te bekijken en te beluisteren, of – eenvoudiger gezegd – er aandacht aan te besteden.

De bioscoop blijft de beste omgeving voor reclameblootstelling, zelfs al lijkt deze de laatste jaren een duidelijke terugval gekend te hebben. Zo bedraagt de aandacht die aan een bioscoopadvertentie besteed wordt gemiddeld 61% (vs. meer dan 85% zoals tot nog toe geschat). Omgekeerd schenkt 39% van de kijkers op een moment ‘T’ geen aandacht aan de reclame die vertoond wordt.

Alpha-index: attention for ads

De pers verzilvert haar leescontract

Van de andere media blijft de pers het machtigste; daar wordt het ‘leescontract’ verzilverd, wat zich vertaalt in een sterke aandacht voor content, waaronder reclamecontent. Met een gemiddelde aandacht die op 40 % ligt, weten de uiteenlopende perstypen globaal gunstige resultaten voor te leggen. De magazinepers verzilvert het sterke aandachtsniveau dat de advertenties in maandbladen te beurt valt ten belope van 46%, tegen 40% voor de weekbladen. Met een gemiddelde Alfa van 40% houdt de dagbladpers de norm van het medium aan.

Televisie en radio in derde en vierde positie

Televisie volgt op de derde plaats met een gemiddelde aandacht van 38%. Daarbij zijn mannen, met een gemiddelde van 39%, lichtjes aandachtiger dan vrouwen (38%). Over het algemeen schenken vijftigplussers de minste aandacht aan advertenties. Televisie weet het meest de aandacht te boeien in de groep van de 25- tot 49-jarigen.

Radio is dan weer een van de aangename verrassingen van deze studie. Met een gemiddelde Alfa van 32%, en dus een aandachtsgraad die hoger ligt dan tot nog toe verondersteld werd, onthult het medium hoe doeltreffend het is.

In digital blijft de uitdaging enorm

Reclame op digitale kanalen, die een gemiddelde Alfa van 22% hebben, trekken minder aandacht onder surfers en mobiele gebruikers. Deze minder goede integratie van reclame wordt onder meer verklaard door de grote reclameclutter en formaten die als intrusief ervaren worden, recent bestraft door de opmars van adblockers.

Verrassender is dan weer dat het videoformaat zich, op het vlak van aandacht, weinig onderscheidt van banners, met amper één Alfa-punt meer. Noteer echter dat wanneer de reclamespot op sociale media of videoplatformen gedeeld wordt, bij de surfer een lichte winst in aandacht opgemeten wordt, los van het gebruikte formaat.

Geen memorisatie zonder aandacht

De grp, de currency wat het reclamegebruik van media betreft, blijft gelinkt aan een opportunity to see (OTS), m.a.w. aan de voorstelling van de boodschap in de omgeving van het doelpubliek. De aandacht van de blootgestelde doelgroep is echter fundamenteel, want die bepaalt het memorisatiepotentieel van de boodschap: leg iemand een bericht voor die er geen aandacht aan schenkt en je dreigt van een koude kermis thuis te komen.

Zo hebben alle grp’s niet dezelfde impact, aangezien niet alle media dezelfde aandachtsgraad oproepen. Het is dus onontbeerlijk om de aandacht van de doelgroep te meten om deze met die kennis vervolgens te verhogen, de doeltreffendheid van je campagne te verbeteren en het aantal herhalingen van de boodschap te optimaliseren.

De studie onthult de gemiddelde Alfawaarden die een individu aan een advertentie toekent in functie van het medium dat geconsumeerd wordt. Bovendien laten de resultaten toe om er de Bèta memorisatiecoëfficient uit af te leiden, volgens de door Armand Morgensztern geformuleerde vergelijking Alfa2 = Bèta.

Beta de mémorisation - graph of index figures

Buiten de radio, waar de memorisatiebèta significant stijgt, en de bioscoop, waarvan de memorisatiescore herzien werd naar een waarde die meer in lijn ligt met de consumptiepatronen, behouden andere media gemiddeld bèta’s die relatief vergelijkbaar zijn met de waarden die doorgaans gebruikt worden. Niettemin valt de vooruitgang op die de pers boekt.

Bron: Mymedia.fr 

Gerelateerde artikels:

 

illustratie goudvissen vs menselijke aandacht

Goudvissen overtreffen mensen in aandacht

Onze aandachtsboog is nu officieel korter van die van een goudvis. Dat is een van de conclusies van een nieuw Nielsen-onderzoek. Is dat een probleem? Zeker wel voor adverteerders die hun merken een plaats in de hoofden van potentiële kopers willen geven. En voor sommige hoogleraars (lees het hier). Belangrijkere vraag: wat is de oplossing?illustratie goudvissen vs menselijke aandacht

Kortere aandacht is een gevolg van de almaar aanhoudende informatie-tsunami die ons elke dag overspoelt en de manier waarop we informatie digitaal consumeren. De grap over goudvissen moeten we herzien: zij blijken met 9 seconden vandaag al een langere aandacht spanne te hebben dan mensen (8 sec.).

Aandacht is daarmee een schaars goed geworden. Wat zou er mooier zijn voor merken dan de aandachtspiek van mensen exact te kunnen bepalen? Die momenten benutten dat mensen wél open staan voor nieuwe informatie? Nielsen onderzocht dit in opdracht van Taboola, gebruiksmaker van BrainVu, een cloud-based technologie.

‘Moments of next’

Middels zogenaamde biomarkers werd de focus van website- en videogebruikers bepaald, alsmede de connectie met de content en de emotionele response (positief of negatief). Daaruit konden de onderzoekers breinactiviteit afleiden gerelateerd aan emotionele alertheid, stress en emotie-gerelateerde mentale inspanning.

Deelnemers aan het onderzoek bleken het meest open-minded na het lezen van een artikel. Zulke momenten noemt Nielsen ‘moments of next’, wanneer een taak juist is afgerond en de mentale inspanning lager ligt dan op andere momenten. Juist op die momenten staan mensen het meest open voor nieuwe informatie en nieuwe ervaringen en zal hun aandacht en emotionele respons pieken.

Graph showing peaks of attention in moments of next - Nielsen

Scroll feed krijgt meer aandacht

Hier, aan het eind van een artikel, ligt dus een fantastische opportuniteit voor uitgevers en adverteerders om de aandacht van mensen te vangen. Uitgevers maken hiervan al langer gebruik door op die plaats nieuwe content aan te bieden. Uit het onderzoek blijkt echter dan een ‘scroll feed’ hier beter werkt dan individueel aangeboden artikels.

De scroll feed is een uitvinding die de meeste sociale media platforms gebruiken en dat doen zij niet zomaar. Het blijkt de beste manier om de aandacht en emotionele betrokkenheid van mensen te leiden in de richting van andere content op hetzelfde kanaal. Tijdens de ‘moments of next’ is er immers geen sprake van interruptie, die mensen meestal als negatief ervaren, én ze zijn op zoek naar iets nieuws.

Bron: What’s new in Publishing

Gerelateerde artikels:

Dior advertisement

Een effectieve advertentie kijkt je aan

Nieuw eyetrackingonderzoek toont aan dat een gezicht in een advertentie een positieve impact heeft op de attitude van de kijker. Zowel de advertentie, het merk als de aankoopintentie blijken te profiteren van dit beeld. De regels van engagement zijn het voorbije decennium dus niet zo sterk veranderd door de opkomst van digitale media, want dit resultaat ligt helemaal in lijn met oudere onderzoeken, zoals Stopwatch

Lees ook: Attentie, attentie: uw aandacht graag! 

Dit nieuwe Franse onderzoek gaat dieper in op de manier waarop mensen in printadvertenties zijn afgebeeld en de impact daarvan op de effectiviteit. Uitgangspunt hierbij, dat in andere (neuroscience) studies reeds gevalideerd is, is de aanname dat het voor merken essentieel is om de aandacht van consumenten te vangen in een omgeving met veel prikkels. Zoals die andere Fransen ook al uitlegden tijdens MAGnify 2018:  “Zonder aandacht geen herinnering…”

Drie verschillende printadvertenties werden getest:

  1. Geen gezicht aanwezig
  2. Een gezicht dat de lezer direct aankijkt
  3. Een gezicht dat naar het product kijkt.

Ter illustratie onderstaand drie willekeurige voorbeelden. Let op: dit zijn niet de in het onderzoek geteste advertenties!

Clarins advertisement Dior advertisement Feeling advertisement

De onderzoekers zagen dat een gezicht de attitude van lezers ten aanzien van de advertentie positief beïnvloedde, waarbij er geen verschil was tussen een directe of afgewende blik. Ook oudere impactonderzoeken toonden al aan dat een menselijk gezicht een positieve impact heeft.

Lees ook: Hoe ziet de perfecte advertentie eruit? 

Een interessanter resultaat is dat wanneer de persoon in de advertentie naar het product kijkt, er een positieve impact is op de beleving van het merk en op de aankoopintentie. Mensen hebben meer aandacht voor de advertentie en onthouden deze beter. We zijn altijd geneigd om in een gezicht naar iemands ogen te kijken en de richting van diens blik te volgen, zo verklaren de onderzoekers dit resultaat.

Het gebruik van image-processing software om de kijkrichting van de persoon te veranderen, bleek overigens geen impact te hebben op de geloofwaardigheid van de advertentie.

Bron: WARC

Andere artikels over dit onderwerp:

Attention cultivation illustration

Attentie, attentie: uw aandacht graag!

Alles begint bij aandacht, zo betoogden de sprekers van Impact Memoire al op MAGnify 2018. Zonder aandacht geen informatieverwerking en dus ook geen reclame-effect. Maar aandacht krijgen is er niet eenvoudiger op geworden met de groeiende tsunami aan informatie die ons via digitale media bereikt. We moeten dan ook nog onderscheid maken tussen kijken en zien, horen en luisteren oftewel tijdbesteding versus kwalitatieve aandacht. Recent onderzoek toont nogmaals aan waarom aandacht zo belangrijk is voor merken.

Lees ook: Aandacht! Voorspelt verkoop

Onze (digitale) omgeving onderbreekt routinematig onze aandacht: we onderbreken onszelf en worden onderbroken door notificaties op allerlei manieren. Android bijvoorbeeld stuurt 11 miljard notificties per dag en gemiddeld checken wij onze gsm 150 maal per dag, ca. 30 seconden per keer. Strategieën om onze aandacht te vangen gebaseerd op onderbreking (zoals programmatic advertising en clickbait) dragen bij aan onze afnemende attentie.

Duurzame kwaliteitsaandacht

In een context van de groeiende informatiestroom en dalende aandacht, is aandacht in waarde alleen maar gestegen. Om deze trend te keren moeten we focussen op ‘kwaliteitsaandacht’ die een duurzamere benadering van aandacht mogelijk maakt, zo betoogt Magnetic, de marketingorganisatie van de Britse magazine mediabedrijven. En zij voegde dit jaar ook de daad bij het woord door samen met onderzoeksbureau PhD en Bournemouth University een onderzoeksproject te starten over aandacht, waarvan het eerste deel van de conclusies begin november gepubliceerd werd.

Teixeira - illustration attention cultivation

De maatstaf die vaak voor aandacht gehanteerd wordt, tijdbesteding, is eenvoudig te meten, maar helaas geen accurate voorspeller van ‘kwaliteit van bereik’ of ‘welbestede tijd’. We besteden namelijk routinematig veel tijd aan een heleboel zaken zonder daar aandacht aan te besteden. U herkent vast de momenten dat u zich na een autorit van werk naar huis realiseert dat u zich weinig specifiek kunt herinneren, omdat uw gedachten elders waren.

Doelgericht en relevant

Om aandacht te kunnen kapitaliseren, moeten we een speciaal soort aandacht bestuderen, die nodig is om marketingdoelstellingen te bereiken. We moeten gerichte, gefocuste aandacht onderscheiden van impliciete, half-(on)bewuste aandacht, zoals die van uw autorit. Onderzoeken in het kader van reclame-effectiviteit laten een consensus zien over het feit dat doelgerichte aandacht (relevantie) een belangrijke voorwaarde is.

‘The only way to win customers in the attention economy is to make something worth paying attention to. People don’t respond to facts about how your product will fill a practical need, they respond to stories about how it will fulfil a personal desire.’ Kevin Kelly (2008), oprichter Wired Magazine

De manier waarop we informatie verwerken is namelijk onder meer afhankelijk van het type doelgerichtheid: functionele doelen verwerken we eerder cognitief, terwijl dat bij expressieve doelen (bv. zelfbeeld bevestigen) veel meer emotioneel gebeurt. Contextuele factoren als attitudes ten aanzien van media en reclame, alsmede de relatie met het geadverteerde merk spelen hierbij ook een rol en bepalen samen de mate, richting en kwaliteit van onze aandacht. Er zijn bijvoorbeeld duidelijk aangetoonde verschillen tussen reclameverwerking in context van verschillende media: televisie verwerken we heel anders dan print. Tot slot moet de relatie tussen aandacht en de gewenste reclame-effecten, zoals reclameherkenning, merkvoorkeur en aankoop, beter gemeten worden.

Attention Framework - Bournemouth University

Relatie tussen merken en mediacontext

De whitepaper over aandacht die de drie partijen nu publiceren, is een interessante neerslag van het uitgevoerde desk research dat leidt tot een theoretisch kader over de relatie tussen aandacht, merken en media(context), zoals hier weergegeven. Het is de basis voor verder onderzoek dat de komende tijd wordt uitgevoerd.

Het brengt ook enkele kernkrachten van magazines opnieuw naar voren, zoals:

  • print magazines hoeven de aandacht niet te onderbreken, een voordeel ten opzichte van televisie, radio en digital, want dit houdt reclame-irritatie op afstand.
  • magazine media voorzien merken van een kwalitatieve, onderwerpspecifieke context, gebracht aan een aandachtig publiek, wat reclame-effectiviteit verhoogt.

De whitepaper kunt u hier zelf downloaden

Meer over hetzelfde onderwerp:

Bruno Poyet / Benoit Bochu

“Zonder aandacht geen herinnering en dus geen impact van je boodschap”

Hoe reageert ons brein op reclameprikkels? Niet altijd zoals we zouden verwachten, zo blijkt uit onderzoek van de Franse specialist Impact Mémoire. Bruno Poyet en Benoît Bochu leggen uit. In dit artikel én op MAGnify.

Meldt u aan voor MAGnify via www.magnify.be

MAGnify 2018 logo

“Het viel ons op dat er de jongste maanden heel wat te doen was rond het begrip aandacht in een reclamecontext. Vooral bij digitale media werd het wat in twijfel getrokken. Het leek alsof het allemaal om nieuwe informatie ging, terwijl wij cognitieve wetenschap al 15 jaar inzetten voor reclame-insights.” Aan het woord is Benoît Bochu, die samen met zijn CEO Bruno Poyet op MAGnify de stand van zaken rond aandacht komt toelichten. Hun bedrijf Impact Memoire heeft immers op basis van jarenlang eigen onderzoek de processen gedefinieerd die instaan voor het onthouden van een reclameboodschap.

“Het is niet evident om aandacht te meten”, vult Bruno Poyet aan. “Het is immers ook gelinkt aan andere zaken, zoals het onderbewuste of emotie. Maar op basis van onze research hebben we twee soorten aandacht kunnen onderscheiden. Automatische aandacht is er wanneer er bijvoorbeeld iets gaat flikkeren op je smartphone of wanneer je in een magazine een pagina omdraait en op een advertentie stoot. Emotie is dan belangrijk. Vrijwillige aandacht is dan weer diepgaander, waardoor het voor engagement bij de consument zorgt. Bijvoorbeeld wanneer hij native advertising leest. Belangrijke factoren om vrijwillige aandacht te bekomen zijn storytelling, emotie en interesse – de consument moet de boodschap nuttig vinden.”

Uiteraard scoren bepaalde media beter dan andere voor een soort aandacht, maar een ranking hebben de onderzoekers van Impact Memoire bewust niet opgesteld. Bruno Poyet:

“Elk medium heeft zijn specifieke kwaliteiten, maar daarnaast hangt het ook van de doelstelling van het merk af. Media kunnen dus zowel voor automatische als vrijwillige aandacht zorgen, afhankelijk van hoe ze worden ingezet.”

Magazine media– scoren volgens de onderzoekers goed op zowel automatische als vrijwillige aandacht. “Je betaalt vaak voor een magazine, waardoor je als lezer positief geëngageerd bent”, begint Benoit Bochu. “Daarnaast zijn de advertenties ook niet intrusief, ze horen als het ware bij het magazine. Vrijwillige aandacht bekom je door een lange leesduur, door het feit dat je een merkimago en merkidentiteit kan neerzetten in een magazineadvertentie en wanneer een magazine of advertentie wordt herlezen.”

Rest de vraag wat adverteerders met deze insights kunnen doen. Bruno Poyet is duidelijk: “Ze besteden er maar best aandacht aan. Zonder aandacht geen herinnering en dus geen impact van je boodschap. Zo eenvoudig is het. Tegenwoordig is aandacht een belangrijke bekommernis van adverteerders. We consumeren veel meer media. Adverteerders moeten dus meer strijden voor die aandacht. Met ons onderzoek geven we hun inzicht in hoe ons brein werkt. Zo kunnen ze checken of wat ze doen wel werkt. Verder is duidelijk dat media en creatie hand in hand moeten gaan. En tot slot gaan onze bevindingen soms in tegen wat algoritmes zouden aangeven. De automatisering van de reclame bewijst de adverteerder niet noodzakelijk een dienst.”

“We rekenen nu met kost/grp en dergelijke”, besluit Benoit Bochu, “maar eigenlijk zou aandacht een currency moeten worden. Dat moet de volgende stap van ons onderzoek worden. We denken erover na hoe we het kunnen introduceren, maar zijn er nog niet helemaal…”

 

Lees ook:

attention image

Aandacht! Voorspelt verkoop

De aandacht van consumenten is een schaars goed geworden. Mensen kunnen nauwelijks nog ontsnappen aan de stromen informatie en merkprikkels die continu op hen afkomen en beschermen zichzelf door zeer selectief te zijn. Voor marketeers is dat een groot probleem. Een nieuw Australisch onderzoek concludeert bovendien dat er een sterk verband bestaat tussen aandacht en verkoop: hoe hoger het aandachtsniveau, des te groter het verkoopeffect. Aandacht voorspelt verkoop.

Eenvoudige maatstaven als ‘OTS’ en ‘viewability’ voldoen niet meer, omdat die zich beperken tot ‘de kans dat er contact gemaakt wordt’. Het meten van echte, actieve aandacht zou prioriteit moeten hebben, omdat dit voorspellende waarde heeft voor verkoop, zo blijkt uit het Australische onderzoek. Wanneer proefpersonen hun aandacht bewuster en actiever op de inhoud van advertenties richten, resulteert dit in hogere verkopen dan wanneer er sprake is van passieve aandacht.

Lees ook: Context verhoogt effectiviteit met 51%

De mate van zichtbaarheid van een advertentie op het scherm (meer pixels of cm) bleek een grotere invloed te hebben op verkopen dan de duur van het contact, het aantal seconden dat de advertentie in beeld is. Het is belangrijker dat de advertentie in zijn geheel zichtbaar is, dan dat deze langere tijd zichtbaar is. Ook de invloed van emotie bleek beperkt, wat suggereert dat creatieve executie misschien wel belangrijk kan zijn om door de ruis te breken, maar niet om de aandacht vast te houden. De keuze voor de juiste media, die uw advertentie meteen aan het begin maximaal in beeld brengen, lijkt zo de belangrijkste beslissing om verkopen te verhogen.

Bewuste, actieve aandacht komt uit eerdere onderzoeken al naar voren als verklaring voor de hoge effectiviteit van magazines op verkoopdoelstellingen. Als ‘lean forward’ medium vraagt het natuurlijk focus van de gebruikers (i.t.t. lean back media als televisie/video). Daarbij komt nog de positieve waardering van magazinelezers voor advertenties. Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat dezelfde conclusies nu getrokken worden over bewuste aandacht voor schermen.

Over het onderzoek:

Het Centre for Amplified Intelligence van de Universiteit van Adelaide onderzocht de effecten van aandacht door de blikrichting van mediagebruikers te analyseren terwijl deze naar een tv-scherm, een PC of een mobiel scherm keken. In totaal werden 2.723 sessies geanalyseerd met 20.319 advertentie-contacten en 38.745 aankoopkeuzes.

Bron: WARC /Admap

Gerelateerde artikels: