Surf naar

WeMedia
Zoom La Réclame Les enjeux 10

La Réclame: Hoe kunnen persmedia herstellen na de crisis?

De pers doet het beter in tijden van corona, zo concluderen drie Franse experts in een uitzending van La Réclame. De oplages van veel persmedia lieten een sterke stijging zien. Het perslandschap is nog nooit zo dynamisch geweest en de media hebben nooit tevoren de banden met consumenten zo sterk aangehaald als in de afgelopen maanden!

Dinsdag 26 mei hield La Réclame (FR) zijn 10e video-uitzending (bekijk hier). Het centrale thema was de scheve verhouding tussen de toename van de nieuwsproductie (en oplages!)en de daling van advertentie-inkomsten bij uitgevers. Hiervoor liet La Réclame 3 Franse media-experts aan het woord:

  • Stéphane Bodier, directeur-generaal van de ACPM (= Belgische CIM);
  • Gaëtan Duchateau, medeoprichter en projectdirecteur van Datagif;
  • Philipp Schmidt, Chief Transformation Officer van Prisma Media en Managing Director van Prisma Media Solutions.

Zoom La Réclame Les enjeux 10

Omdat het altijd interessant en leerzaam is om over de grenzen te kijken, vatten we de conclusies en verwachtingen van deze specialisten samen.

Herontdekking van de pers

Persmerken produceerden de afgelopen tijd een veelvoud aan publicaties en initiatieven. Er is nog nooit zoveel samenwerking geweest tussen uitgevers en reclamebureaus gewerkt als in deze crisisperiode.

Vóór de lockdown lazen we de pers wel, maar deze thuisblijfperiode betekende voor velen een herontdekking. Het was een periode waarin de digitale relaties tussen persmerken en consumenten sterker werden. Extra bewijs, voor zover dat nog nodig is, dat we te maken hebben met moderne media. Sommige perstitels zagen hun digitale publiek vermenigvuldigd met een factor twee (merk op dat kiosken in Frankrijk wel meer werden getroffen door de lockdown dan de Belgische).

Kortom, deze crisis is een echte kans voor de pers gebleken, zowel voor lezers als adverteerders. Persmedia hebben zich nog maar eens geprofileerd als hét medium van geloofwaardigheid en informatie.

In deze periode blijken burgers inderdaad meer nood aan informatie dan ooit tevoren (we merken een explosie van nepnieuws op tijdens de crisis). En als de pers een rol te spelen heeft, dan is het deze.

Andere businessmodellen

De afgelopen weken heeft zich een echte transformatie voorgedaan in het zoeken naar businessmodellen om de dalende advertentie-inkomsten te compenseren. Deze was weliswaar al eerder ingezet, maar versnelde door de crisis. De ‘inventory’s’ zijn explosief toegenomen en veel media hebben hard gewerkt om steeds persoonlijkere ervaringen te kunnen bieden …

“We hebben het al luid en duidelijk geroepen, maar wanneer we afwezig zijn in communicatie, verslechtert de link met de consument en zijn we niet langer top of mind. In het kader van deze gezondheidscrisis die binnenkort een economische crisis wordt, moeten bedrijven meer dan ooit aanwezig zijn in de hoofden van mensen (tenminste, als ze zaken willen doen!).

En de nadruk zal ergens anders moeten liggen. Drie principes, Moi (ik),  Mieux (beter), plus de Sens (zinvoller) moet centraal staan ​​in alle communicatie. Dit zal merken ertoe aanzetten duurzamer te zijn en verder te gaan dan de consumptie van hun producten. Van merken wordt verwacht dat ze een ideologie overbrengen, een sociaal geweten hebben.”

Bron: La Réclame

Gerelateerde artikels:

Magazineadvertenties zijn een gewaardeerd onderdeel NL

Nog meer dat u niet wist over magazine media

Magazine media staan gelukkig weer positief in de belangstelling, zo bleek ook tijdens MAGnify op 4 oktober (lees hier meer). Steve Goodman van Group M legde uit waarom de bureaugroep een heroverweging maakt van de rol van magazines in de mediamix (zijn presentatie vind u hier). Overal ter wereld lijkt er meer waardering voor de dynamiek en werking van magazinemerken te zijn. We tonen u hier enkele voor België interessante en relevante facts uit ons omringende landen.

Lees ook deel 1: Wat u nog niet wist over magazine media 

Onze Duitse collega’s van de VDZ riepen enkele jaren geleden de term Editorial Media in het leven, waarmee ze over alle kanalen heen onderscheid maken tussen media die gedreven worden door redactionele content versus sociale media en functionele media, zoals zoekmachines. De term Editorial Media maakt het mogelijk om het verouderde ‘kanalendenken’ achterwege te laten en te focussen op de kern van elk medium: het primaire nut dat het voor de gebruiker heeft.

In het jaarboek ‘Editorial Media Factbook’ zijn alle onderzoeken en feiten samengebracht. En dat is behoorlijk wat.

Professionele content schept vertrouwen

Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat mensen duidelijk verschil weten te maken tussen de drie mediatypen. 72% geeft aan dat Editorial Media door professionals gemaakt wordt, wat vertrouwenwekkend is.

Professional content per mediumtype

Vergeleken met platformen, maar ook met social media (lees ook: Mediacontext beïnvloedt merkvertrouwen) wekt Editorial Media dan ook behoorlijk wat meer vertrouwen op bij de lezers, zowel voor nieuws als algemene informatie.

Editorial Media are trustworthy NL

Zoals ook uit onderzoek onder jongeren bleek , is meningsvorming een belangrijke functie van de media en vinden mensen dat media hen de mogelijkheid (informatie) en de ruimte moeten bieden om een eigen mening te vormen.

Editorial Media offer reliable information for opinion NL

Reclame is interessant

Ook naar de rol van reclame binnen Editorial Media is al veel onderzoek gedaan: voor de gebruikers is dat een integraal onderdeel van de ervaring en hoort het er gewoon bij. Daardoor ervaren mensen het ook niet als irritant, maar eerder als interessant, informatie en tot kopen aanzettend.

Magazineadvertenties zijn een gewaardeerd onderdeel NL Magazineadvertenties irriteren niet NL

Door het aanbod aan kwaliteitscontent bij Editorial Media is het vrij logisch dat lezers en paginabezoekers meer tijd aan een pagina besteden dan bij social media en functionele media, waar je meestal sneller doorklikt. Uit Duits onderzoek blijkt dat een redactionele pagina zelfs ca. anderhalf keer zolang bekeken wordt als social media (116 vs 80 sec.) en ca. drie keer zo lang als functionele media (116 vs  40 sec.).

time spent on editorial media NL

Aandacht is de sleutel

Van tijdbesteding is de link snel gelegd naar aandacht. Zoals tijdens MAGnify nog eens duidelijk door Bruno Poyet en Benoît Bochu van Impact Mémoire uitgelegd (bekijk de presentatie hier), is aandacht een eerste vereiste voor informatieverwerking, wat weer aan de basis ligt van alle reclame-effecten. (lees ook: Aandacht! Voorspelt verkoop)

Daarmee zijn we in Frankrijk aangekomen, waar de ACPM (vergelijkbaar met onze CIM) onlangs een overzicht presenteerde van interessante feiten en cijfers over ‘de pers’, toepasselijk La Preuve genaamd. Een van de zaken die onze aandacht trok, was de grafiek met top 5 redenen waarom mensen perstitels via sociale media volgen:

Top 5 reasons for following mag media on social media NL

Om de actualiteit bij te houden is snelheid vereist en zijn digitale kanalen onovertroffen, maar ook in Frankrijk zijn geprinte uitgaven nog altijd primair als het gaat om informatie over mode, schoonheid, financiën, automotive en home deco. Voor reizen en tourisme nemen ze de tweede plaats in na het internet.

Graph preferred information source per sector FR

Elke passie heeft zijn magazine

Zoals ook uit eerdere studies bleek, zijn magazine media belangrijk voor allen die een passie hebben: een onderwerp dat hun identiteit vormt en dat eerder een levensstijl is dan een hobby (lees ook: Passie voedt zich met magazine media). Dit kwam tijdens MAGnify nog eens ter sprake in de sofa sessie als een van de redenen dat in de laatste CIM Persstudie met name de special interestmagazines het goed blijken te doen. In Frankrijk blijkt uit de persstudie bovendien dat mensen die bovengemiddeld sterk geïnteresseerd zijn in merken, magazine media lezen.

Brand addicts love magazine media FR

Onze zuiderburen zijn het in elk geval op een punt met de Duitsers eens: ze geloven magazine media en kranten meer dan andere media. En de redenen hiervoor? Persmedia geven betrouwbaardere informatie, completere informatie, geloofwaardiger en ze leveren bovendien commentaren en analyses die mensen op prijs stellen. Niet verwonderlijk dan dat 65% van de respondenten aangeeft bereid te zijn om voor magazines te betalen (62% voor kranten).

graph reasons for trust in press media NL

Bronnen: VDZ Editorial Media Factbook, ACPM La Preuve

Lees ook: