Surf naar

WeMedia
principle of blockchain schematically visualized

Blockchain en media: waar staan we in 2021?

Blockchain, hoe zat het ook alweer? (lees ook Euh… blockchain? ) Na een tijdje de hype van het uur geweest te zijn, is het redelijk stil geworden rond deze revolutionaire interruptieve technologie. Tenminste… aan de buitenkant. Overal waar sprake is van afstemming en vertrouwen en behoefte aan transparantie, kan blockchain nut hebben, zegt IAB in een nieuwe whitepaper. Zoals de mediawereld.

WTF is blockchain?

Blijkbaar is de term blockchain nog altijd geen huishoudnaam, want IAB Europe vindt het geen probleem om nog eens een keer uit te leggen waar het over gaat. In de eenvoudigste bewoordingen is blockchain een gedecentraliseerd grootboek of register dat bestaat uit discrete gegevensrecords. Elke individuele kopie van het grootboek wordt gesynchroniseerd via een peer-to-peer-netwerk en alle kopieën worden bijgewerkt wanneer een nieuw, gevalideerd record wordt toegevoegd als een nieuw gegevensblok.

Transaction on distributed ledger demonstrated

Het belangrijke punt is dat er geen hoofdboek is dat in handen is van één partij. Daardoor kan geen enkel onderdeel van de ‘chain’ records wijzigen of vernietigen (in principe). Betrouwbaarheid, transparantie en veiligheid: het zijn de zaken waar de marketing- en mediasectoren het meeste behoefte aan hebben.

Betekenis voor marketing en media

Van zichtbaarheid tot merkveiligheid, van fraude tot nauwkeurigheid van targeting: iedereen die betrokken is bij planning, aankoop en evaluatie van digitale media weet dat het erg moeilijk kan zijn om de complexiteit te hanteren. Wettelijke voorschriften als GDPR stellen aanvullende eisen aan transparantie bij datagebruik en maken de situatie nog ingewikkelder.

Dat gebrek aan transparantie en dus vertrouwen is de afgelopen jaren hoofdthema geweest in de discussies tussen adverteerders, bureaus en media. Daarom is transparantie waarschijnlijk het belangrijkste voordeel van een op blockchain gebaseerd record van de transacties die plaatsvonden tussen leveranciers in de media-toeleveringsketen:

  1. Contractclausules en details van invoegopdrachten vóór de lancering worden vastgelegd.
  2. Eenmaal live kunnen leveringsstatistieken van meerdere platforms worden samengevoegd en opgeslagen en vervolgens worden geopend voor optimalisatie.
  3. Na de campagne kunnen records worden gecontroleerd op het oplossen van verschillen, kwaliteitscontroles, fraudeonderzoek en het genereren van facturen.

Blockchain fungeert dan als een betrouwbare validatietool met het potentieel om de efficiëntie en tot op zekere hoogte de privacy drastisch te verbeteren, aldus IAB.

Centrale plaats van bureaus waarborgen

Het gebrek aan transparantie heeft de bureauwereld al heel wat hoofdbrekens gekost. Sommige adverteerders gingen ertoe over om meer expertise in eigen huis te halen. In sommige landen zijn zelfs onderzoeken ingesteld door nationale overheden.

Een toegankelijke en onschendbare registratie in een blockchain van de planning, inkoop en beheer van de marketingbudgetten zou volgens IAB dan ook de toegevoegde waarde van bureaus terug duidelijk kunnen maken.

Waar kan blockchain grootste impact hebben?

Blockchain heeft potentieel om alle facetten van de sector te verbeteren, maar er zijn enkele gebieden waar het voordeel zowel evident als groot is, zoals:

  1. Identity management: een van de belangrijke issues van het moment voor adverteerders en media waar blockchain een verschil kan maken, is identity management. Data van media- en aankoopgedrag over content- en adverteerdersplatformen heen met respect voor privacy is door de GDPR en het wegvallen van third party cookies een grote uitdaging.
  2. Verificatie, validatie en metingen: met digitale handtekeningen, een gedeeld grootboek en op software gebaseerde regels om gedrag op elkaar af te stemmen en manipulatie onmogelijk te maken, kan de levering van advertenties geverifieerd worden. Dit kan in potentie de kosten verlagen en efficiëntie creëren.
  3. Slimme contracten: Slimme contracten werken op dezelfde manier als traditionele contracten, maar ze kunnen worden gebruikt om automatisch betalingen te innen en contractparameters af te dwingen. Het eindresultaat is efficiëntie en automatisering in de toeleveringsketen van advertenties, waardoor er meer deals tegelijk kunnen worden gesloten.

Toekomstmuziek?

Blockchain is een veelbelovende innovatie voor marketing en media die kan bijdragen aan meer transparantie, veiligheid van data en uiteindelijk ook kwalitatievere reclame. Maar het is nog niet helemaal zo ver: er zijn nog een aantal hordes te nemen en daarvoor is samenwerking binnen de sector cruciaal, zo waarschuwt IAB.

Op een aantal gebieden adviseert IAB de mediabedrijven en tech-partners om in de tussentijd zo snel mogelijk kennis en ervaring op te doen. Dat gaat om zaken als ad inventory aanvragen, content samenwerking, digital Asset Management en het beheer van media-aankopen, royalty contracten en volumekortingen.

Bron: Whitepaper Blockchain Demystified, iab Europe

Lees ook: 

AMMAAwards_Blockchain

Roularta, ENGIE, Space: Silver AMMA award voor de eerste blockchain-case

Logo AMMA awards ENGIE, Roularta, Space & Rebel AI (USA) bundelden vorig jaar hun krachten rond Blockchain en wonnen een Silver AMMA Award in de categorie Innovation en Development of the Year 2020.

Lees ook: Eerste marktplaats voor DAT-labels in Google DV360

Samen met haar klant ENGIE, experimenteerde Space in 2019 met Blockchain-technologie op inventory van Roularta. Op die manier kunnen ze 100% gevalideerde impressies en een maximale transparantie van online reclame verwezenlijken. De resultaten mogen er zijn: het experiment was succesvol en toonde een reële impact aan op de delivery van de campagne. Ongeveer 7% onduidelijke ad delivery werd geblokkeerd.

De Blockchain-technologie van Rebel AI is een referentie in de VS om online traffic te valideren. Een stukje code is geïmplementeerd op de pagina’s van de websites. Wanneer dit herkend wordt, laat het de impressie toe. Wanneer de coderingssleutel niet kan worden geverifieerd, wordt de impressie geblokkeerd. Zo kan het 100% gevalideerde inventory garanderen.


François Chaudoir, Ceo Space: “Wij weten dat fraude een grote zorg is voor adverteerders. Daarom hebben we ENGIE voorgesteld om deel te nemen aan de première in ons land”.

Gaetano Palermo, advertising manager voor ENGIE België: “Onze digitale investeringen groeien: de kwaliteit en de efficiëntie van onze inventories staan centraal. Aangezien technologie in het DNA van ons bedrijf zit, was deze première een fluitje van een cent voor ons”.

Philippe Belpaire, van Roularta: “Digitale reclamefraude kost de industrie miljarden. Blockchain biedt de mogelijkheid om domein spoofing, een frauduleuze praktijk waarbij nepwebsites zich voordoen als een legitieme uitgever en reclame-inkomsten stelen, op te sporen en te elimineren. Roularta is er trots op zijn adverteerders 100% gevalideerde impressies te kunnen garanderen, gebruikmakend van de Blockchain-technologie”.

Gerelateerde artikels:

State of Digital report Group M

Tijdbesteding: meer online dan TV, print stabiel

GroupM voorspelt dat de wereldbevolking in 2018 voor het eerst meer tijd online zal besteden dan aan lineair televisiekijken. In het recente ‘State of Digital’-rapport van de mediabureaugroep staat bovendien dat het aandeel van print in de globale tijdbesteding stabiel blijft op 7% (41 minuten per dag). Het is uiteraard logisch dat de snelle opkomst van online video vooral effect heeft op het aandeel televisie.

Lees ook: Mediaplannen met magazines zijn 40% effectiever

De online tijd zal dit jaar naar verwachting met 9 minuten stijgen tot 221, of 3 uur 41 minuten in 2018. Dat is bijna een uur meer dan in 2015 en betekent een aandeel van 38% in de globale tijd besteed aan media. Televisiekijken daalt met 4 minuten tot 218 minuten per dag of 37% van de totale tijd besteed aan media. Dat lijkt te duiden op een versnelde terugloop ten opzichte van voorgaande jaren (totaal -9 minuten sinds 2015). Radio blijft, net als magazines, stabiel.

Graph Time online to overtake TVData over het bereik van premium video over meerdere platformen is in de meeste landen helaas nog onvoldoende aanwezig of van te slechte kwaliteit om er iets zinnigs over te zeggen. Een eigen inschatting van het publiek over het aandeel van bestaande TV versus nieuwe digitale aanbieders laat zien dat de gevestigde spelers nog voor driekwart van de totale videokijktijd instaan, maar voor minder dan een derde van online videokijken.

De totale tijdbesteding zal volgens GroupM in 2018 gemiddeld 584 minuten (9 uur 44 minuten) per dag bedragen, 3 minuten meer dan in 2017 en 54 minuten meer dan in 2015.

E-commerce & blockchain

Naast tijdbesteding rapporteert GroupM een groei van globale e-commerce (o.b.v. data uit 35 landen) met 17% tot 2,105 miljard dollar en voorspelt het een stijging met 15% in 2018. Deze omzet van 2,442 miljard dollar staat gelijk aan 10% van alle retail in de wereld.

Ook werd gekeken naar de status van enkele ‘hot topics’ in de mediawereld, zoals blockchain (lees ook: Euh… blockchain?). Er is volgens GroupM voorlopig weinig sprake van een praktisch gebruik van de nieuwe technologie en het grootste obstakel (snelheid om alle computers continue updated te houden) lijkt voorlopig nog niet genomen, verklaart Adam Smith, GroupM’s Futures Director.

Bron: WARC, Group M

Meer lezen:

Blockchain is WTF, Gerrie Smits

Euh… blockchain?

Tegenwoordig worden we overstelpt met nieuwe vaktermen, vaak gelinkt aan technologie. Maar waarvoor staan ze juist? En wat kunt u ermee? Magazine Media is graag uw gids en laat experts ter zake aan het woord. De eerste in het rijtje: blockchain, uit de doeken gedaan door Gerrie Smits, auteur van het boek ‘Blockchain is WTF’. We vroegen hem wat het is, welke toepassingen we mogen verwachten en wat de implicaties voor de media kunnen zijn.

Verder in deze reeks: Artificial IntelligenceFirst, second & third party data, Brand purpose

Kunt u blockchain kort omschrijven?

Blockchain is een soort van database-technologie, die draait op een decentraal netwerk van computers. Die computers draaien software waarmee transacties worden gecreëerd, opgeslagen en geverifieerd. Omdat elke computer een up-to-date versie van de database heeft, bestaat er een gezamenlijke versie van de ‘ware’ transactiegeschiedenis.

Die onweerlegbaarheid komt o.a. door het feit dat er veel computers op dat netwerk zitten (zodat ze minder makkelijk te hacken zijn) en dat er straffe cryptografie gebruikt wordt om ‘fraude’ tegen te gaan.

Maar wat sommige (publieke) blockchains ook speciaal maakt, is dat er een beloningssysteem zit ingebakken in de software. Om zo’n netwerk veilig te maken, worden computers die ‘goed gedrag’ vertonen, m.a.w. niet vals proberen te spelen, beloond, vaak met het waardesysteem van de blockchain, bijvoorbeeld Ether of Bitcoin.

Waarom blijft het een trend in 2018?

Omdat het WTF is, Waarschijnlijk Toch Fundamenteel. Op een eerste niveau kan blockchain ingezet worden om business-processen te optimaliseren. Supply chain, overheden, verzekeringen, auditing, notarissen,…: bij veel van die partijen zitten opportuniteiten om bepaalde stappen in een proces te versimpelen. En dat creëert veel interesse vanuit de business-wereld.

Op een iets fundamenteler niveau, zie je ook bewegingen en toepassingen die nog een stapje verder gaan en die bestaande waarde-flows vanuit een decentrale hoek proberen te bekijken. Wat betekent dat de meerwaarde van centrale organen onder druk zou kunnen komen te staan. In zijn meest uitgesproken vorm, heeft blockchain het potentieel om serieuze impact te hebben op business, economie en basisconcepten als geld, identiteit, community,…

Welke toepassingen met magazine media ziet u?

Blockchain gaat de facto over nieuwe vormen van waarde-uitwisseling. Media is dus een boeiend gegeven, omdat de verdienmodellen sowieso onder druk staan. Aan de ene kant heb je de hele wereld van (digitale) advertenties en ad fraud: click-bots, click-farms,… genereren allemaal fake clicks. Dat kost geld, maar niemand kijkt ooit naar die advertenties. En dus zijn er projecten die proberen om het proces van ad buying transparanter en efficiënter te laten verlopen. Dat is weer het optimaliseren van de waarde-flow.

Lees ook: Als reclame overbodig wordt…

Tegelijkertijd heb je ook initiatieven die meer in de P2P-hoek zitten. Brave is een blockchain-browser die het mogelijk maakt dat je als gebruiker automatisch micro-payments doet afhankelijk van de tijd dat je op bepaalde sites spendeert. Dat is nog steeds hoogdrempelig en ik vermoed dat zo goed als niemand dat gebruikt, maar dat is de richting waarin dingen beginnen te evolueren: hoe kan je ervoor zorgen dat iemand die meerwaarde creëert daar ook voor beloond wordt. Kijk naar Steem, een blogging-platform à la Medium, maar waar je Steem-dollars kan verdienen met je content, zonder dat er een centrale partij is als een YouTube die 45% van die fee afroomt.

Blockchain maakt het mogelijk om nieuwe business-modellen te gaan exploreren, die wat weggaan van sterke, centrale spelers. Een boeiende op dat vlak is Civil. Hun tagline is ‘What if the news were run by the people’ en zij proberen uit te vogelen hoe je blockchain kan gebruiken om belangen te aligneren, afspraken vast te leggen,… en zo tot een meer onafhankelijke vorm van journalistiek kan komen.

Gerelateerde artikels:

Blockchain

Als reclame overbodig wordt…

Toen in 2011 de eerste paywall werd gelanceerd door Times, werd daar nog om gelachen. Inmiddels wordt betalen voor content steeds normaler en, mede dankzij Spotify en Netflix, een goede gewoonte. Mensen blijken wel te willen betalen voor kwaliteitscontent, wanneer daardoor hun privacy en veiligheid verbetert en storende onderbrekingen vermeden worden. Voor uitgevers van consumentenmagazines is dit goed nieuws, want hun afhankelijkheid van advertentie-inkomsten zal hierdoor drastisch dalen. Misschien zijn advertenties straks wel helemaal overbodig.

BuzzFeed oprichter en CEO Jonah Peretti formuleerde recentelijk wat de meeste mediabedrijven allang weten: dat inkomsten uit reclame domweg nooit (meer) voldoende zullen zijn. In 2018 zal het vinden van nieuwe inkomstenstromen dan ook de belangrijkste uitdaging voor uitgevers overal ter wereld vormen. Hoe converteren zij de loyaliteit van hun publiek in inkomsten? Times Inc. noemt dit het monetiseren van de passies van mensen (lees ook: Passie voedt zich met magazine media). Enkele mogelijkheden die magazinemerken hiervoor hebben zijn (live en online) evenementen, genoemde paywalls of pay per read, click-to-buy services, video-abonnementen, AR en podcast-programma’s.

Magazines zonder advertenties

Met name digitale edities van magazines en magazine-websites zullen snel de stap (moeten) maken naar andere inkomstenstromen, nu de discussie over ad fraude, privacy en brand safety voortduurt. En hoewel in sectoren als mode, beauty en automotive de waardering van lezers voor magazine-advertenties hoog is, zullen er ook papieren uitgaven zonder advertenties komen. Eenvoudigweg omdat de lezer bereid zal zijn te betalen voor de nieuwe luxe van print (link). Internationaal zijn er al diverse voorbeelden en sinds deze week is er een nieuw Belgisch muziekmagazine dat zonder advertenties verschijnt: 33-45. “Er staan geen advertenties in. Lees dit dus als een boek”, kopte De Morgen. Wat het prachtige Bahamontes is voor de koersfanaat, moest volgens de makers ook bestaan voor de muziekliefhebber: nostalgisch, esthetisch en tijdloos.

Blockchain helpt uitgevers

Betalen voor content, met name digitaal, kan alleen succesvol zijn op grote schaal, indien mensen gemakkelijk kleine bedragen kunnen betalen. Internationaal blijken vooral de ‘legacy’ media, de grote merknamen zoals The New York Times en The Guardian die voor vertrouwen en kwaliteit staan, succes te kunnen boeken met abonnee-modellen. Door micro payments is betalen per artikel binnen handbereik gekomen en dit is een model dat de deur naar betaalde content opent voor veel meer mediamerken.

Blockchain begint bovendien een impact op media te krijgen, doordat bedrijven beginnen te experimenteren met deze technologie voor programmatic buying, verificatiesystemen en micro payments.

In het nieuwe businessmodel is er alleen nog plaats voor advertenties als content met een negatieve waarde: consumenten betalen met hun aandacht voor reclame om toegang te krijgen tot bepaalde content.De vraag is natuurlijk in hoeverre hiermee positieve merkeffecten gerealiseerd kunnen worden (of alleen negatief bereik?) en of deze reclamevorm daarmee alleen nog geschikt zal zijn voor bijvoorbeeld prijspromoties.

Positief magazine-nieuws

In 2017 is in elk geval een positieve trend ingezet voor (een aantal) magazine-uitgevers. Zo kondigde Bauer Media Group vorige maand aan dat in de Verenigde Staten vier printmagazines in 2018 frequenter zullen verschijnen. Hun inkomsten uit losse verkoop genereren zo’n positieve marge dat elke extra editie winst oplevert. Dat zou niet mogelijk zijn indien de titels van advertentiegelden afhankelijk waren.

Ook Hearst Magazines verhoogt de frequentie van twee magazines: Airbnbmag en The Pioneer Woman Magazine, een joint venture met blogger en Food Network ster Ree Drummond. Beiden zijn samenwerkingen met bekende merknamen en Hearst kondigde al aan deze manier van werken te willen uitbreiden in 2018. Interessant feit is dat Airbnb er zelf niet in slaagde een succesvol printmagazine te lanceren, maar Hearst dat blijkbaar wel lukt.

The Economist laat abonnees nu hetzelfde betalen voor hun digitale abonnement als voor print, omdat mensen niet voor de vorm betalen maar voor de content. Ondanks prijsstijgingen van zowel het print als het digitale pakket, heeft The Economist nu 100.000 abonnees meer dan in 2014, waardoor voor dit 174-jaar oude magazinemerk oplage de belangrijkste bron van inkomsten is. Mensen betalen niet alleen voor content, ze betalen ook meer voor een hogere kwaliteit.

Het afgelopen jaar leek, zoals Xavier Bouckaert ons ook vertelde, inderdaad een transformatiejaar te zijn. Alle ophef over fake news werkte bewustwording over het belang van kwaliteitscontent en journalistiek in de hand. Maar ook vóór de ‘Trump bump’, zoals een analist het noemt, was duidelijk dat mensen voor vertrouwde mediamerken wel willen betalen.