Surf naar

WeMedia
Wim Vermeulen

Een momentum voor lokale media?

Nog niet zo lang geleden waren media sterk cultureel bepaald. Nu lijkt het alsof enkel Amerikaanse platformen nog ons mediagedrag bepalen. Terecht of ten onrechte? En kan corona voor een heropleving van lokale media zorgen? 3 vragen aan Wim Vermeulen, strateeg gespecialiseerd in marketing effectiveness en auteur van ‘Marketing voor de Mad Men van Morgen’.

Lees ook: “Veel media kunnen zich geen journalistiek meer veroorloven die relevant is voor de democratie”

Kunnen lokale media genieten van het momentum dat er rond ‘lokaal’ is ?

Dat denk ik wel. Alles wat lokaal is, staat momenteel in een positief daglicht: er wordt ons gevraagd bij lokale handelaars te gaan winkelen om hen in deze moeilijke tijden te steunen, we herontdekken onze lokale bezienswaardigheden en ons lokale erfgoed door de beperkte reismogelijkheden, …

Zijn er nog andere redenen waarom er een momentum zou kunnen zijn?

De coronacrisis heeft een aantal zaken op scherp gesteld. Hoe belangrijk het is voor bedrijven om goed voor hun werknemers te zorgen bijvoorbeeld. Maar ook hoe belangrijk objectieve en waarheidsgetrouwe informatie is, die vind je in onze lokale media. Of het gevaar van opruiende ‘hate speech’ en populistische propaganda. Daar wil je als merk niets mee te maken hebben. Dan is de lokale media een veel respectvollere omgeving om in te adverteren.

De Facebook boycot is in deze context ook tekenend. Het zijn een aantal burgerrechtenorganisaties die honderden grote en kleine bedrijven hebben overtuigd om hun reclamegeld in te houden. Niet dat het Facebook veel pijn zal doen, maar het is een signaal van de bedrijfswereld dat er een einde gekomen is aan de ‘benefit of the doubt’ waar Facebook zo lang heeft kunnen van genieten.

In dit kader moeten we trouwens nadenken hoe we het speelveld tussen de lokale en sociale media wat meer in evenwicht brengen. We eisen van de lokale media dat ze onze maatschappelijke waarden respecteren. We willen bijvoorbeeld niet dat onze kinderen er zaken kunnen op zien die niet in lijn liggen met hoe we, als maatschappij, onze kinderen willen opvoeden. Dat eisen we niet van de sociale media, met de gevolgen die we vandaag kennen.

Hoe kunnen adverteerders de lokale media inzetten?

Unilever heeft beslist om, in de VS, niet meer te adverteren op Facebook tot na de verkiezingen.  Ze verwachten dat het er op dat medium zeer hard en giftig aan toe zal gaan.

Laten we dat even bezinken. Mocht de grootste adverteerder ter wereld beslissen om, ik zeg maar iets, niet meer op vtm te adverteren omdat het verwacht dat het er inhoudelijk zo hard en giftig zal aan toe gaan, dat het er niets wil mee te maken hebben, welke merk zou wel nog op vtm willen adverteren?

Leve de lokale media, zou ik zeggen. Je hebt er niet hetzelfde bereik, maar is het niet Karen Nelson-Field die net heeft bewezen dat het niet het bereik maar de aandacht is die het verschil maakt voor reclame?

Wim Vermeulen Wim Vermeulen

Lees ook andere opinies: