Surf naar

WeMedia

CIM-bereikstudie: magazines behouden enorme reach

Even ter herinnering: twee jaar geleden onderging de CIM-bereikstudie een grondige wijziging. Sinds september 2013 worden immers niet enkel het papieren, maar ook het digitale (de digitale versie van het magazine) en het totale bereik (total brand – de optelsom van papieren en digitale bereik en dat van de website) gepubliceerd en dat bovendien twee keer per jaar.

Uit de vierde golf blijkt dat magazines nog steeds een zeer groot aantal lezers weten te boeien. “Ondanks een daling blijft de reach van magazines enorm”, stelt Bernard Cools, Deputy General Manager van Space en voorzitter van de Technische Commissie Pers van het CIM. “Terwijl we met het digitale, 3G en 4G om de oren worden geslagen, blijven magazines zeer sterk trouw aan papier, met een bereik dat in sommige gevallen boven het miljoen lezers uitkomt…”

Dat papieren bereik heeft het moeilijk, maar met een belangrijke uitzondering: het gemiddeld lezersaantal van de Franstalige magazines vertoont een licht positieve trend.

Die positieve trend zien we duidelijk bij de digitale versie van magazines. Het digitale bereik zorgt voor een groei van 12% van het gemiddelde nettobereik van het medium.

Wat eerder onderzoek bevestigt, is het feit dat het digitale lezen vooral gebeurt door jongere mensen. “Typische dertigers”, aldus Bernard Cools. Dat terwijl ‘papieren lezers’ dichter aanleunen bij de gemiddelde leeftijd van de Belg.

Kortom, het digitale bereik zorgt ervoor dat de gemiddelde lezer van magazines verjongt. Iets wat de ‘gemiddelde’ adverteerder vast zal appreciëren.