Surf naar

WeMedia
Clo Willaerts

Euh… agile advertising?

Tegenwoordig worden we overstelpt met nieuwe vaktermen, vaak gelinkt aan technologie. Maar waarvoor staan ze juist? En wat kunt u ermee? Magazine Media is graag uw gids en laat experts ter zake aan het woord. Zoals Clo Willaerts, expert in digitale communicatie en business en auteur van o.a. het handboek ‘Digital Marketing like a PRO’ over agile advertising.

Andere nieuwe vaktermen verklaard:
Visual SearchBlockchainArtificial IntelligenceFirst, second & third party dataBrand purposeVoice first

Kunt u agile advertising kort omschrijven?

Agile advertising leent veel van zijn ideeën van de Lean Startup-beweging, die begon in 2005 met het baanbrekende boek The Four Steps to the Epiphany van Silicon Valley-ondernemer Steve Blank. De oprichters van lean startups beginnen niet met een uitgewerkt businessplan. Ze beginnen met een zoektocht naar een bedrijfsmodel. Lean startups schieten meteen uit de startblokken met snelle rondes van experimenten en feedback. Alleen wanneer deze experimenten een model onthullen dat werkt, beginnen lean ondernemers zich op de uitvoering. In de loop der jaren is “lean” toegepast op alles van auto’s tot software-startups – met het productieproces van Toyota als lichtend voorbeeld.

Agile advertising past de lean-filosofie toe omdat het creatie- en distributieproces niet langer beschouwd wordt als een lineaire procedure, maar als een continu leerproces, met veel ruimte voor vallen en opstaan. Het is een workflow die is geoptimaliseerd voor aanpassing aan verandering, zonder ooit hetzelfde plan opnieuw te volgen. De stroom is een oneindige lus: bouwen – meten – leren. Het grote verschil met lean pur sang is de snelheid waarmee getest wordt.

Waarom is agile marketing een trend in 2018?

Dat zit ‘m in die snelheid. Snel kunnen handelen is in 2018 niet alleen een competitief voordeel, het is tegelijkertijd een conditio sine qua non: hoe sneller je leert, hoe sneller mensen aandacht zullen besteden aan je banner (en niet die van je concurrent). Agile advertising verlaagt zo het risico en verhoogt de output van online bannercampagnes door ideeën zo vroeg mogelijk te testen.

Welk link met magazine media ziet u?

Agile advertising kan je gebruiken voor online bannercampagnes, ook op magazine media. Uit de lessen die marketeers leren, blijkt daarenboven dat ervaring met print helpt:

  • Statisch presteert beter dan dynamisch. Denk “print”, niet “tv”
  • Laat het logo zien. Altijd.
  • Toon het product (indien van toepassing).
  • Hou de boodschap direct, duidelijk en zo eenvoudig mogelijk.

Misschien kunnen magazine-uitgevers dus gemakkelijk de stap zetten. En waarschijnlijk zijn magazineregies goed geplaatst om raad te geven…

Clo Willaerts

Lees ook: