Surf naar

WeMedia
Conclusions speech Roger Verdurmen

MAGnify 2020: The effect of context in branded content practice

These are the final conclusions from the speech:

Conclusions speech Roger Verdurmen

Roger Verdurmen, Strategy Director at DPG Media in the Netherlands, talked at MAGnify 2020 about the influence of context on our perception of normalilty, on our behaviour and on brand appreciation and message transfer in magazines and print. He builds a strong case for context planning.

You can access all 6 videos by Roger Verdurmen here.

The other subjects are:


«MAGnify : OOG op de Toekomst»

Bestel hier uw exemplaar van onze nieuwe uitgave ‘Oog op de toekomst’!
Met Belgische en internationale experts over de meest actuele media-onderwerpen van vandaag en morgen


The key note speeches, divided into short form video you can find here:

MAGnify 2020: why is context important for marketing?

Roger Verdurmen talked at MAGnify 2020 about the influence of context on our perception of normalilty, on our behaviour and on brand appreciation and message transfer in magazines and print.

Read our interview with Roger Verdurmen here

Verdurmen is Strategy Director at DPG Media in the Netherlands. With his experience at Brand Studio (branded content creation and strategy) and his personal interest in the research evidence he builds a strong case for context planning.

In this first part Roger explains why context is so important.

We have cut the presentation of Roger Verdurmen (and the other speakers!) into short form videos per subject.

You can access all 6 videos by Roger Verdurmen here.

The other subjects are:

 • Behaviour and value
 • Credibility
 • Proof: framing, Halo-effect
 • Proof: conceptual fluency, mindset, effectieve aandacht
 • Context in daily practice

Danny Devriendt discusses local media with his guests (part 2)

The key note speeches, divided into short form video you can find here:

 

Rpger Verdurmen presenting at MAGnify 2020

MAGnify 2020 Part III is now live! With Roger Verdurmen

The show must go on! You can now watch Part III of MAGnify 2020 with Roger Verdurmen, DPG Media Netherlands on www.magnify.be/video!

Roger Verdurmen is Strategy Director at DPG Media in the Netherlands and responsible for Brand Studio. With 15 years of experience as a marketing communications strategist he is a likely advocate for a conceptual approach to branded content. Preferably long term, cross media and with maximum contextual relevance.

In his presentation Roger explains why content marketing is all about context. He builds his case with evidence from research human behaviour and own business cases.

Rpger Verdurmen presenting at MAGnify 2020

Watch and learn from Roger Verdurmen! (read our interviewwith him here in Dutch / here in French)

P.S. Any questions you have, please send them to info@magazinemedia.be. They will be answered here on this website (we will notify you).

Also watch MAGnify 2020 Part I with Bernard Cools and Bruno Liesse about the Alpha Index and Part II with Deniz Sariyildiz from Kantar here.

You can read the interviews with all our speakers:
Bart Lombaerts

Euh…Native advertising?

Tegenwoordig worden we overstelpt met nieuwe vaktermen, vaak gelinkt aan technologie. Maar waarvoor staan ze juist? En wat kunt u ermee? Magazine Media is graag uw gids en laat experts ter zake aan het woord. Bart Lombaerts, head of content bij SPYKE, legt (op verzoek van een Magazine Media-lezer) uit wat native advertising precies betekent.

Kunt u uitleggen wat native advertising precies betekent?

Native advertising is het publiceren van content die zowel inhoudelijk als vormelijk volledig past binnen het kanaal waarbinnen u dat doet. Vandaar de naam native. Het is één van de middelen die in content marketing kunnen worden ingezet. Waar we vroeger tevreden waren met commerciële teksten die vormelijk pasten in het medium waarin ze verschenen, streven we steeds meer naar content die beter past binnen het redactionele kader van het kanaal én binnen wat de doelgroep interesseert.

Voor mij is goede native advertising een win-win-win situatie. De lezer moet er iets aan hebben, als uitgever is het extra content van een hogere kwaliteit, en als adverteerder is het een manier om uw marketingboodschap op een subtiele, maar effectieve manier door te geven. Als adverteerder moet u echter opletten dat native stukken duidelijk ondertekend zijn, zodat de lezer weet dat er een commerciële partner achter zit. Doet u dit niet, dan kan de lezer het idee krijgen dat u hem probeert te misleiden, wat uiteindelijk een negatief effect zal hebben op uw merk.

Waarom wordt het een trend in 2020?

Native advertising wordt al langer gebruikt, maar in 2020 zal het steeds frequenter voorkomen omdat merken nog meer gaan inzien dat ze paid media moeten gebruiken bij hun content marketing aanpak. Moderne content marketing vertrekt vanuit de eigen kanalen, maar heeft daarbij nood om de content versneld bekend maken bij meerdere mensen. Native advertising is een vorm van paid media om de content breder en versneld te verspreiden. De adverteerder kiest dus best niet éénmalig voor een native artikel, maar blijft deze strategie gedurende een langere periode toepassen, om zo het gewenste effect te bereiken.

Ik hoop heel hard dat merken gaan beseffen dat ze dit op lange termijn moeten doen. Helaas wordt native advertising nog steeds te veel gebruikt als vervanging van een reclamecampagne. Volgens mij is dit een absoluut foute strategie.

Welke link met Magazine Media legt u?

Volgens mij is native advertising uitermate geschikt voor magazines en magazinewebsites omdat het doorgeven van informatie en inspiratie er echt bij hoort. Ook reclamepagina’s worden goed gepercipieerd door lezers. Het is een belangrijk deel van de leeservaring die ze opdoen. Laat native advertising zo nauw mogelijk aansluiten bij wat de lezer verwacht – magazines hebben vaak een zeer specifieke inhoud – en dan zal het effect ook krachtiger zijn. Ik ben er dan ook van overtuigd dat magazines en magazine media voor native advertising de sterkst mogelijke kanalen zijn.

Bart Lombaerts Bart Lombaerts, SPYKE

Graph branded content use of platforms

Branded content: een stand van zaken

Hoe belangrijk is branded content voor uitgevers en adverteerders? Er is nog altijd sprake van een controverse: hoe ethisch is het om content met een commerciële afzender en doelstellingen aan te bieden in een redactioneel jasje? Dat geldt dubbel voor nieuwsmedia. In hoeverre verhaspelen zij het vertrouwen van hun lezers in de strijd om het geld? Anderzijds is redactionele onafhankelijkheid een grote uitdaging geworden om allerlei redenen en is het soms een kwestie van overleven.

Lees ook: De problematische relatie van uitgevers en platforms

Juiste balans tussen vertrouwen en voortbestaan

Wanneer media niet op publieke gelden kunnen rekenen, moeten ze hun journalistiek op andere manieren bekostigen. Reclame-inkomsten van offline media lopen gestaag terug. Ook display advertising behoort langzamerhand tot het verleden, dus business modellen van media leunen sterker op lezersinkomsten (van abonnementen tot donaties), native advertising en branded content. In veel gevallen zal het een combinatie van inkomstenbronnen zijn, ook al omdat niet elke uitgave geschikt is om lezersinkomsten te genereren.

Mogelijkheden zijn er genoeg, maar alle media moeten daarbij de juiste balans vinden tussen vertrouwen en geloofwaardigheid (onafhankelijke redactie) enerzijds en voortbestaan (voldoende middelen om die te bekostigen) anderzijds. Sommige mediamerken hebben geen problemen met gesponsorde content en zullen het, mits op de juiste manier gebracht, zien als een waardvolle aanvulling voor de lezer.

Om hoeveel geld gaat het?

Er zijn vele begrippen en definities in omloop. Afhankelijk van de bron en de definitie verschillen uiteraard ook de cijfers van de inkomsten van uitgevers door branded content. Het Native Advertising Institute voorspelde op MAGnify 2017 dat native (een content marketing strategie) een aandeel van 40% van de totale inkomsten van uitgevers in 2020 zou uitmaken. Die voorspelling lijkt niet uit te komen. Voor 2020 verwacht het instituut nu een aandeel van 32% van de totale reclame-inkomsten.

Data van Branded Content Project studies (een partnerschap gefinancierd door het Facebook Journalism Project) geeft cijfers voor branded content, gedefinieerd als: elk verkoopinitiatief dat content inzet om gebruikers te engageren, betaald door een cliënt. Branded content is een onderdeel van content marketing, een strategie waarbij een merk via content een eigen publiek opbouwt.

Onderstaande grafiek toont hun data over inkomsten van uitgevers hieruit. Het Project spreekt bewust over lokale uitgevers, daarbij grote internationale spelers buiten beschouwing latend.

Graph turnover from branded content

Waarom is branded content zo belangrijk voor uitgevers?

In de mix van bestaande en nieuwe inkomstenstromen kan branded content een belangrijke plaats gaan innemen. Niet in de laatste plaats vanwege de interessante marges, maar ook vanwege de lange-termijnrelatie die uitgevers zo opbouwen met merken en adverteerders.

Uit het rapport (door Facebook gesponsored!) blijkt dat winstmarges op branded content initiatieven interessanter zijn voor uitgevers dan op gewone reclame en lezersinkomsten. Zelfs wanneer je rekening houdt met de bias van het project.

Graph profit margin branded content

72% van de deelnemende bedrijven (door het project zelf geselecteerd!) rapporteert een marge boven de 21%. Nog interessanter zijn de retentiecijfers: een terugkerende klant is een tevreden klant en fungeert daarmee als kwaliteitsstempel. Wanneer je investeert in een relatie met een merk/adverteerder, zie je deze uiteraard graag terugkomen. Aangezien de inspanning bij branded content groter is, is retentie belangrijker.

Bij branded content is de relatie sowieso al anders dan bij reclameverkoop: per definitie meer lange termijn en langduriger, met andere en vaak meer contactpersonen bij adverteerders, grotere budgetten en meer inhoudelijk. Ongeveer de helft van de bedrijven spreekt over retentie van meer dan 50% van de klanten.

Print speelt een grote rol

In het Branded Content Project is uiteraard een grote rol weggelegd voor social en andere digitale kanalen. Interessant is dat print daarnaast een grote rol speelt, als derde medium met 38,5% van de bedrijven die het inzetten voor branded content. Qua budgetverdeling gaat slechts een klein deel naar digitale kanalen, wat uiteraard ook te maken heeft met kosten die met andere kanalen gemoeid zijn. Slechts een klein deel van de bedrijven alloceerde meer dan 50% van het budget aan digitaal.

Graph branded content use of platforms

Branded content is voor iedereen?

Wat sectoren aangaat zijn er verschillen in de mate waarin branded content ingezet wordt. In grote lijnen zal bij duurdere producten en bij aankopen waarbij veel informatie nodig of gewenst is, eerder budget in branded content worden gestoken. Dat is ook terug te zien in de topsectoren: gezondheid, financiële diensten, entertainment, retail, automotive.

Graph branded content sectors

Branded content is bovendien vaak een premium product, dat wil zeggen relatief kostbaar voor adverteerders. Uiteraard is de hoogte afhankelijk van de aard en omvang van de campagne, maar branded content kan niet ongestraft steeds opnieuw gebruikt worden en is vaak slechts eenmalig en specifiek in te zetten. Vergelijk dat met reclameconcepten met talloze herhalingen per campagne en spreiding over platformen en mediamerken.

In deel 2: branded content best practices

Bronnen: Mediapost, Localmedia.org, Mediapost, What’s New in Publishing

Gerelateerde artikels:

Native Advertising Trends 2017 report

Native Advertising Trends 2017

Jesper Laursen zei het al op MAGnify 2017: tegen 2020 zal native advertising wereldwijd verdubbeld zijn tot 40% van de uitgeversinkomsten! (30-40% van de wereldwijde marketingbudgetten) In 2016 was dat 21%. Native is inmiddels een normaal onderdeel van de reclamebusiness voor de meesten, waarbij ‘awareness’ en ‘consideration’ als belangrijkste doelstellingen. 

Deze data komen uit de tweede jaarlijkse wereldwijde research study van het Native Advertising Institute en FIPP over native advertising in de magazine media sector. 207 magazine executives van 53 landen deelden hun ervaringen met native advertising en hun insights geven de hele sector “food for thought”.

91% van de uitgevers vindt native advertising dan ook ‘Belangrijk’ tot ‘Zeer belangrijk’ voor hun bedrijf. 54% verkopen het inmiddels al en nog eens 37% denkt dat zij dit (zeer) waarschijnlijk ook zullen gaan doen in de toekomst. 63% levert video content en, verrassend genoeg, biedt 45% native events aan.

Uit het onderzoek blijkt duidelijk dat magazine mediabedrijven bij native in toenemende mate opportuniteiten buiten hun traditionele kanalen najagen, zoals influencer advertising, social media en fysieke ervaringen. De snelle groei van native betekent echter ook dat de uitdagingen snel duidelijk aan het worden zijn, waarvan uitgevers zelf begrip voor adverteerders als belangrijkste noemen. 77% onderscheidt native middels een label ‘sponsored content’ of ‘advertising’, wat de beste manier is voor consumenten zoals uit eerder Duits onderzoek al bleek (lees ook: Native advertising aanduiden? Gebruik ‘Advertentie’ of ‘Gesponsord’.

Zowel sterktes en zwaktes, kansen en bedreigingen komen aan bod in het onderzoeksrapport.

Het rapport kan via deze link bij het Native Advertising Instituut gratis gedownload worden.

Lees hier het interview met Jesper Laursen in het kader van MAGnify 2017
Meer lezen over native advertising?
graph 75% business leaders are more selective

Zakelijk leiders steeds selectiever met content

Voor merken die nu met content marketing beginnen, is de uitdaging om een plaats te veroveren in de shortlist van de doelgroep. Met name de groep drukbezette zakenmensen en decision makers waar The Economist zich op richt, worstelt met de overload aan informatie en zoekt zeer gericht naar relevante, intelligente informatie en analyse. 75% van hen geeft aan selectiever geworden te zijn en ruim 80% noemt het enorme aanbod als de reden hiervoor.

The Economist Group, contentmaker op het gebied van internationale business en politiek en uitgever van o.a. The Economist, won dit jaar een FIPP Insight Award met een studie naar ‘thought leadership’. De centrale vraag was hoe businessleiders omgaan met de groeiende stroom content die door uitgevers en bureaus voor hen gecreëerd wordt. Ze kunnen niet zonder, maar ze kunnen ook niet alles bijhouden. Hoe selectief of zelfs immuun zijn zij al geworden? Welke bronnen vertrouwen zij nog wel?

graph 75% business leaders are more selective‘Thought leadership’ was voorheen voorbehouden aan een kleine elite van bedrijven en media. De term is echter verbreed en daardoor ook verwaterd, waardoor de waardevolle bronnen ondergesneeuwd dreigen te raken. In reactie daarop worden businessleiders dus selectiever en moeten marketeers en media betere content op nieuwe, innovatieve manieren aanbieden om deze groep te bereiken.

De studie van The Economist Group brengt een aantal punten naar voren waar marketeers en hun doelgroepen niet op een lijn blijken te zitten. Onderstaand enkele highlights (lees het hele rapport hier).

 • 3 van de 5 global executives raken soms niet meer wijs uit de hoeveelheid content die op hen afkomt. Ze voelen zich overweldigd en meer dan de helft noemt het intrusief.
 • 80% van de marketeers is echter van plan de komende 12 maanden nog meer content te produceren.
 • 33% van executives consumeert dagelijks thought leadership en 20% heeft zijn consumptie zelfs behoorlijk verhoogd de afgelopen 12 maanden.
 • Executives en marketeers zijn het met elkaar eens dat van alle content die gezien wordt gemiddeld slechts een kwart tot engagement leidt. Veel waste dus.
 • Executives zien wel een verbetering in de presentatie en toegankelijkheid van content.
 • 75% is echter selectiever geworden en 80% daarvan noemt de hoeveelheid als reden.
 • 7 op de 10 executives consumeert meer van dezelfde bron als deze interessant gebleken is.
 • 76% wordt daardoor in zijn aankoopbeslissingen beïnvloed.
 • 67% zou zelfs een merk aanbevelen dat waardevolle content levert.
 • 83% noemt content als invloed op de keuze van een business partner.

Marketeers blijken ‘thought leadership’ te zien als een strategie die hen diverse objectieven kan helpen bereiken, zoals differentiatie (47%), erkenning voor het bedrijf of individuen (42%), merkbekendheid opbouwen (34%), omzet verhogen (27%), de weg bereiden voor verandering of toetreding tot een nieuwe markt (20%), de beleidsagenda ondersteunen (17%). Slechts een zeer klein deel (8,8%) ziet het ook als een manier om invloed uit te oefenen op maatschappelijke issues.

Goede, aantrekkelijke thought leadership is “innovatief”, “big picture,” “geloofwaardig” en “transformatief”, terwijl minder indrukwekkende content “oppervlakkig”, “sales driven,” en “biased” genoemd wordt.

Geloofwaardigheid is gebaseerd op de kwaliteit van onderzoek, niet op het merk dat de afzender is. Ongeveer de helft van de executives zou een nieuwe contentaanbieder overwegen wanneer deze een bron van harde feiten blijkt te zijn.

Het onderzoek van The Economist Group toont een nieuwe manier van thought leadership die in scherp contrast staat tot de conventionele marketingtechnieken. Bekijk een korte samenvatting van de onderzoeksresultaten in deze video:

Source: FIPP, The Economist

De Heilige Drievuldigheid van een magazinecampagne die scoort

Welke elementen bevat een succesvolle magazinecampagne? Het antwoord op deze vraag zocht pressemagazine.com in 87 Franse campagnes. Kwaliteitscontent, de capaciteit om de actie extra weerklank te geven en het gebruik van data blijken de Heilige Drievuldigheid.

Onze Franse collega’s van pressemagazine.com analyseerden naar jaarlijkse gewoonte heel wat creatieve reclame-inlassingen in magazine media. Het gaat hier om campagnes die vaak vertrekken van reclamepagina’s, maar verder gaan: ze gebruiken native advertising, video, mobile, social, wedstrijden, staaltjes… Stuk voor stuk mogelijkheden die magazine media kunnen bieden.

In 2016 waren er zo 87 die de redactie onderzocht. Op basis van die campagnes formuleren ze een Heilige Drievuldigheid die voor succes zorgt. Ze bestaat uit:

 • Kwaliteitscontent die nuttig en ‘engaging’ is voor de lezer of de surfer, waarbij de redacties van de mediamerken betrokken zijn. Deze content wordt speciaal gecreëerd voor de adverteerder en is volledig geïntegreerd in het redactionele deel (native advertising dus).Wanneer Philips het in het lifestyle-universum van GQ heeft over de kwaliteiten van zijn baardtrimmer koppelt GQ.fr daar een online luik aan waarbij vijf manieren gegeven worden om in vijf verschillende situaties de baard te onderhouden en er goed uit te zien.
  Nissan bevestigt zijn leadership op het vlak van elektrische wagens door een belangrijke rubriek in Capital, Geo, Ça M’intéresse en NG Traveler gedurende negen maanden over te nemen, terwijl Yves Rocher met kerst in aantocht rubrieken in Grazia en Biba overneemt om er een selectie van limited edition-producten voor te stellen.
 • De capaciteit om de content extra in de aandacht te brengen (meer dan in de kanalen van het gekozen mediamerk dus). Een digitaal ecosysteem met toenemende aandacht voor mobile kan daartoe helpen, net als de declinatie in een event of op het verkooppunt.
 • Het gebruik van data om doeltreffender de doelgroep te bereiken. De brand publishing-actie die Renault in Gala opzette ter gelegenheid van het Festival de Deauville en in het kader van het programma Le Siège Renault, ging bijvoorbeeld van start met het versturen van newsletters en een e-mailing naar Gala-lezers die een interesse in bioscoop hadden aangegeven.

Hoe meer van deze elementen je als adverteerder combineert, hoe groter je kans op succes.

Bron: pressemagazine.com

 

Lees ook:

Content Marketing

Print en digitale magazines beste contentmarketingplatformen

Print en digitale magazines blijken de voorkeur te genieten boven andere contentmarketingplatformen in zowel de Verenigde Staten als Canada, de landen die op dit vlak vooroplopen. Dat staat in “The 2017 State of the Creator Economy Study” (i.o.v. IZEA, content en influencer marketing services bureau), een doorlopend onderzoek naar perceptie en gebruik van content en influencer marketing door consumenten en professionals.

De meest effectieve vorm van content marketing is in de Verenigde Staten geschreven reviews of artikels op consumentenwebsites, gevolgd door gesponsorde artikels in online magazines, kranten en print magazines. In Canada staan magazines en kranten (papier en digitaal) helemaal bovenaan.

Effectiveness of content marketing platforms

Het vertrouwen in magazine media maakt het een gerespecteerd platform om consumenten te bereiken. Op basis van magazinecontent zijn zij ook eerder geneigd tot actie over te gaan en zich verder in merken te verdiepen (vergeleken met video, merkwebsites, infographics en sociale media), aldus het onderzoek.

In het algemeen is de waardering voor de meer traditionele reclamevormen lager dan voor content en influencer marketing. De effectiviteit van deze nieuwere marketingmethoden hangt veel af van de geloofwaardigheid en expertise van de afzender en bijvoorbeeld of men het idee heeft dat een influencer zelf echt ervaring heeft opgedaan met het product. De populariteit (het aantal volgers) vinden consumenten van ondergeschikt belang. Vertrouwen blijkt in de huidige tijd ook hier het hoogste goed.

Content marketing: credibility expertise respect

Bron: MagsCanada

Branded content: print voor inspiratie versus online voor actie

Branded content heeft een andere rol in print dan online, zo blijkt uit onderzoek. Om awareness te creëren – de eerste fase op weg naar aankoop – is print belangrijk, terwijl in de laatste fase van de ‘purchase funnel’ – de aankoop of actie – online een grotere rol kan spelen. Mits er sprake is van goede targeting.

Branded content maakt gebruik van de reputatie en betrouwbaarheid van mediamerken en publishers. Als dat op een goede manier gebeurt, kan het heel effectief zijn, aldus een recent onderzoek van het Zweedse RAM. Vertrouwen is dan ook het kostbaarste bezit van uitgevers en mediamerken. Nu fake nieuws, clickbait en post-truth de dominerende begrippen online zijn, is het vertrouwen van consumenten alsmaar belangrijker geworden.

Data speelt bij branded content een steeds grotere rol om ervoor te zorgen dat de kwaliteitscontent ook een kwaliteitspubliek bereikt. Goede targeting gebaseerd op eigen, uitgevers- of ‘third-party’-data, kan helpen de toenemende online ruis en alomtegenwoordige afleiding van fraude en clickbait te doorbreken.

Daarin ligt het verschil tussen branded content in print versus online. Het is namelijk veel eenvoudiger om de aandacht te vangen in print, waar een natuurlijke focus op de content is en er weinig afleiding bestaat. Branded content in print genereert dan ook de hoogste aandachtscores in vergelijking met andere media.

Online biedt echter meer mogelijkheden om nauwkeurig te targeten en daarmee kleinere doelgroepen specifiek te benaderen. Indien online de aandacht gevangen kan worden, is branded content een goed instrument voor directe verkoop en actie, aldus het RAM-onderzoek.

De meetbaarheid van branded content blijft voorlopig wel een punt van aandacht. Branded content lijkt nu de ideale oplossing voor adverteerders om gebruik te maken van het vertrouwen dat mediamerken en uitgevers genieten. Maar vertrouwen is een lange termijn merkeffect, dat niet met korte termijn maatstaven gemeten kan worden, zoals bij display gebeurt. De discussie over de juiste meetmethodes en KPI’s die nu gevoerd wordt, is dan ook cruciaal voor de toekomst van branded content als waardevol marketinginstrument.

Bron: The Mediabriefing

Gerelateerde artikels: