Surf naar

WeMedia

“2015 wordt het jaar van de digitale convergentie van print media”

Bovenstaand statement komt niet van de redactie van magazinemedia.be. Het is het uitgangspunt van David Gillain, managing partner van Android nv. Hij poneerde zijn mening in het Online Trendsrapport 2015 van Wijs. Wij wilden er uiteraard meer over weten.

Vooraleer hij z’n stelling poneert, verbreedt David Gillain de definitie van magazines. “Print media zijn veel meer dan nieuwsbladen of tijdschriften”, zo zegt hij. “Het gaat om elk medium waarop visuele content gedrukt kan worden.” Het hoeft dus niet om papier te gaan. De content kan even goed gedrukt worden op een auto, op een verpakking, op een lichaam …

Gillain stelt dat nieuwe technologieën de digitale convergentie van print media stimuleren, waardoor ze hun brugfunctie steeds vaker kunnen spelen. Ze moeten dus op zoek naar ‘connection methods’.

Deze kunnen enerzijds vertrekken vanuit het print medium dat over mogelijkheden tot digitale connectie beschikt. Bekende voorbeelden zijn technologieën als RFID en bluetooth, maar tegenwoordig bestaat er ook drukwerk dat met behulp van speciale inkt wordt voorzien van een dunne laag met capacitief materiaal.

Een andere manier om een verbinding met het digitale te maken, schuilt in de content zelf. Het meegeven van url’s of QR-codes zijn hiervan de meest bekende voorbeelden. Een relatieve nieuwkomer op het toneel is bv. Blippar. Beelden worden voorzien van onzichtbare patronen. Een app omhult ze vervolgens met lagen augmented reality.

David Gillain gelooft sterk dat vooral de tweede categorie, connectie via content, in 2015 een boom zal kennen, op voorwaarde dat er voor lezers een incentive aan gekoppeld is. Magazinemakers (en adverteerders), kom dus maar op met die test drives, wedstrijden, coupons …

Meer info? Wijs Online Trendrapport