Surf naar

WeMedia

‘Re-evaluating Media’: nieuwe studie focust op herstel

Ruim twee jaar geleden riep Prof. Mark Ritson in frustratie uit: “They don’t care about the data!” Dat was naar aanleiding van de eerste ‘Re-evaluating Media’ in het Verenigd Koninkrijk: mediabestedingen komen niet terecht bij de meest effectieve, d.w.z. traditionele, media.

Er lijkt weinig veranderd aan de houding van adverteerders. Ondanks een UBA-studie met een vergelijkbare conclusie , de bevestiging van de feiten in de Belgische editie van 2020 en de juist gepubliceerde Britse opvolger. Wanneer gaat de marketingwereld de harde bewijzen ter harte nemen?

Media om uit de crisis te geraken

Niemand wil het belang van digitale media voor het publiek en voor adverteren ontkennen. Er is echter onvoldoende bewijs van effectiviteit om de grote verschuiving van mediabestedingen richting digitaal te verantwoorden, suggereert deze nieuwe studie opnieuw.

Graph overall ranking media

Om hun mediabestedingen te optimaliseren zouden beslissers bij merken en bureaus hun keuzes minder moeten baseren op intuïtie en eigen ervaring, maar meer op echte bewijzen, zegt het rapport. De ondervraagden geven echter aan dat in 2021 media als online video en sociale media juist grote budgetten mogen verwachten. Tussen de regels suggereert Radiocentre dat deze kanalen, om uit de crisis te geraken, wellicht niet de meest optimale zijn.

Ranking van 10 media

In ‘Re-evaluating Media’ plaatsen de onderzoekers de mening van media-experts en marketeers naast de resultaten van beschikbaar onderzoek. Dat gebeurt op verschillende criteria, waar media een andere plaats kunnen innemen. Het overall beeld dat hieruit ontstaat, is echter zeer gelijk: de experts overschatten stelselmatig de effectiviteit van digitale media en onderschatten offline media.

De gedachte dat offline media een veilige omgeving voor merken garanderen, blijkt echter wel doorgedrongen te zijn. Op dit vlak komen perceptie en bewijs zeer sterk overeen.

Graph safe environment

Radiocentre, initiatiefnemer van het onderzoek, geeft aan dat de toekenning van de mediabudgetten teveel wordt bepaald door perceptie. Toen respondenten op de enquête werd gevraagd naar hun plannen met de mediabudgetten, bleek uit de antwoorden dat de digitale media met grote waarschijnlijkheid een groter deel van de koek zouden krijgen (vooral online video en sociale media).

Perceptie versus bewijs

Het verschil tussen perceptie en bewijs voor de tien bestudeerde media bleef onveranderd ten opzichte van 2018. Zo staat online video op de tweede plaats qua perceptie, maar op de voorlaatste qua bewijs. Sociale media staan op de vierde plaats inzake perceptie en op de zevende plaats volgens deskresearch.

Graph brand salience ranking

Graph positive response

Graph campaign ROI

Met name print krijgt onterecht een strenge negatieve beoordeling van de marketeers en experts, want de bewijzen uit onderzoek tonen de effectiviteit.

Bron: MediaSpecs, Space

Gerelateerde artikels:

 

context is king

Context is king, zegt Ebiquity, ook digitaal

Digitale media zijn complexer en verwarrender dan nodig, schrijft Ebiquity in het nieuwe rapport ‘Digital Media Performance’. De effectiviteit van marketing daalt bovendien al bijna een decennium gestaag. De slinger is te ver doorgeslagen naar de korte termijn en dat is schadelijk voor merken. Context is een van de manieren om de impact van digitale marketinginvesteringen te vergroten, concluderen de experts.

Bekijk de MAGnify-presentatie van Roger Verdurmen: Content marketing = Context marketing

Veel adverteerders vinden het een uitdaging om investeringen in digitale media te koppelen aan tastbare verbeteringen in de bedrijfsprestaties, schrijft Ebiquity. Complexiteit, het ondoorzichtige ecosysteem van mediahandel en slechte meetpraktijken hebben er samen voor gezorgd dat de focus van merken is verschoven naar kortetermijndenken ten koste van de algehele effectiviteit.

Nu de helft van alle digitale advertising en 90% van display via programmatic buying verkocht wordt, staan adverteerders op dat gebied voor grote uitdagingen. Maar programmatic is niet het enige issue.

Lees ook: Korte termijn-marketing leidt tot verlies van ROI

Never waste a good crisis

De quote van Churchill is al (te) veel gebruikt de afgelopen maanden, maar dat maakt hem niet minder waar(d). Hele sectoren van de economie liggen maandenlang stil en meer dan 80% van de merken heeft dit jaar in hun mediabudgetten moeten snijden. Dat zou marketeers meer tijd moeten geven voor een ‘digital reset’: door de juiste parameters voor hun digitale investeringen in te stellen en te focussen op lange termijn. Meer aandacht voor context is daarbij een van de sleutels.

Zoals Roger Verdurmen op MAGnify 2020 al opmerkte: context is king! (Bekijk het hier: Credibility) Context is een vaak vergeten factor die de ROI van digitale campagnes kan verbeteren. Advertenties presteren het beste in een omgeving van hoge kwaliteit, zo blijkt steeds opnieuw uit onderzoek.

Lees ook: Halo-effect nogmaals bewezen: kwalitatieve context verhoogt effectiviteit

Relevante en veilige context is positief voor merken

Nieuw internationaal onderzoek (augustus 2020) toont dat de acceptatie van digitale advertenties steeg (behalve bij video) terwijl het aantal ad blockers daalde. Tweederde van de respondenten vindt dat advertenties in een relevante context een positieve impact op merkperceptie hebben. De meerderheid geeft ook aan dat merken die in een onveilige omgeving verschijnen, juist in een negatiever daglicht komen te staan.

De hoogste kwaliteit websites zijn meestal redactionele en nieuwssites van uitgevers met naam. Ebiquity waarschuwt dan ook voor de gevolgen van adverteren op verkeerde sites: fraude door niet-menselijke impressies veroorzaakt slechte ROI, maar ook de ondergang van kwalitatieve sites die onvoldoende inkomsten kunnen genereren. Zoals Danny Devriendt in het MAGnify 2020 debat (deel 2) al aanhaalde: er ligt een grote verantwoordelijkheid bij degenen met het grote geld.

Maximale effectiviteit

Bij display campagnes, maar ook bij digital video, blijft de ROI vaak achter (of fluctueert sterk), concludeert Ebiquity. Maximale effectiviteit is onbereikbaar, omdat te weinig bekend is wáár advertenties precies verschijnen. Het rapport waarschuwt dan ook voor het gebruik van keyword blocking door bureaus op een verkeerde manier: het is vaak niet fijnmazig en niet specifiek genoeg per adverteerder, waardoor premium sites onterecht uit de boot vallen.

Gelukkig verschuift de aandacht van adverteerders en bureaus nu langzaam maar zeker van extreme (re)targeting en oversegmentering naar de juiste context. Juist wil zeggen: vertrouwde redactionele omgevingen die echt betrokken publiek leveren. (Luister ook naar Deniz Sariyildiz op MAGnify 2020: Receptivity and trust)

Vier context-zaken om goed te doen

Het Ebiquity-rapport gaat dieper in op vier context-elementen:

 • De juiste inventory: maak lijsten van domeinen die juist wel en juist niet ingeschakeld mogen worden.
 • De juiste KPI’s: minimaal effectieve CPM (zichtbare, veilige, fraudevrije impressies) met als doel resultaat-KPI’s (korte en lange termijn effectiviteit).

Lees ook: DAT Belgium lanceert videolabel

 • De juiste keywords: adverteerders, verdiep u in keyword blocking! Krijgt u de impressies die u wilt? Is uw strategie juist en voldoende verfijnd?
 • Het juiste attributiemodel: betaal niet voor conversies van advertenties die consumenten nooit gezien hebben. Werk met ‘viewable’ attributie en niet met last-touch attributie.

Bron: Ebiquity

Lees ook:

 

 

 

computerscreen showing Cannes Lions website - cancelled 2020

Creativiteit kritieke factor voor reclame-effectiviteit

In deze virtuele Cannes Lions week leek het ons logisch om aandacht te besteden aan creativiteit. De geluiden in de markt zijn niet zo positief: de effectiviteit van reclame neemt af, doordat er minder aandacht is voor goede creativiteit en er teveel nadruk ligt op korte termijn ROI. Ondertussen is het bewijs meermaals geleverd dat creativiteit het krachtigste instrument van marketeers is om hun effectiviteit te verhogen.

Lees ook: Les Binet: “Merkenbouw is in een digitale wereld belangrijker”

De focus op korte termijn activatie resulteert in een halvering van de impact van creativiteit, zei Peter Field enkele jaren geleden al (lees hier meer). Een recent rapport van (o.a.) Ebiquity concludeert dat minder dan de helft van de impact van reclame op winst op de korte termijn gebeurt. Het bedrijf spreekt zelfs van een creativiteitscrisis.

Wanneer creativiteit onderscheidend, involverend en emotioneel is, kan het de effectiviteit van reclame echter sterk verhogen, zo is bewezen. Een analyse door Nielsen van ca. 500 campagnes op alle mediaplatformen toonde bijvoorbeeld aan dat creativiteit (47%) meer bijdraagt aan sales dan bereik (22%) en targeting (9%).

Merken bouwen op lange termijn

Reclame tijdens corona heeft bevestigd dat deze regels ook in een crisis van kracht blijven. In de komende tijd met een dreigende recessie zal wat je zegt, hoe je het zegt en hoe consumenten zich daarbij voelen er meer toe doen dan ook tevoren.

De afgelopen 10 jaar zijn marketeers steeds meer gaan investeren in directe financiële impact, terwijl ze de lange termijn gezondheid van hun merk verwaarloosden. Daar heeft de creativiteit van reclame onder te lijden gehad, maar ook de attitude van mensen ten aanzien van reclame is volledig veranderd (lees ook: Negatieve houding ten opzichte van reclame bereikt dieptepunt).

Graph - campaign effectiveness IPA database

De Advertising Research Foundation concludeerde dat 69% van alle tv-commercials geen visuele aandacht kreeg (27% zendt in een lege kamer uit). Slechts 12% van reclame wordt daadwerkelijk opgemerkt door consumenten, ontdekte Lumen Research en slechts een beperkt deel van de geleverde impressies bereikt de doelgroep, zegt Nielsen. De sterke toename van adblocking zal hier geen goed aan doen.

Meest gemaakte fouten

Sommige merken zouden dit gevaar inmiddels onderkennen en hun investeringen terug in balans gebracht hebben, maar er lijkt geen sprake te zijn van een kentering op grote schaal. Het gevaar is dat merken de beoogde doelgroepen steeds verder van zich vervreemden, aldus WARC.

Volgens Ebiquity zijn dit de meest gemaakte fouten:

 • Overinvesteren in performance marketing, gebaseerd op hoge (korte termijn) sales impact. Het effect van deze inspanningen blijft niet lang hangen, dus andere activiteiten zijn nodig voor de lange termijn.
 • De aanname dat merkinvesteringen niet op de korte termijn moeten renderen. Goed merkenbouwen zal ook op de korte termijn effect sorteren.
 • De richtlijnen als in ijzer gegoten regels hanteren. De 60/40-regel zal per sector verschillen. Bovendien is het onderscheid tussen activatie en merkenbouw steeds minder scherp. Het gaat erom de lange termijn niet te verwaarlozen.

Lees ook: Korte termijn-marketing leidt tot verlies van ROI

Emoties boven overtuiging

Het bewijs van het kracht van goede creativiteit is overweldigend. Volgens Binet en Field kunnen creatieve, emotionele campagnes veel sterkere lange termijn business effecten produceren in vergelijking met rationele overtuigende campagnes. De emotionele kracht van reclame blijkt zelfs een directe relatie te hebben met groei van het marktaandeel. Onderzoek van P&G toonde aan dat reclame die een emotionele reactie uitlokte, maar liefst acht keer meer kans had effectief te zijn.

Graph - effect of creativity on ROI

Kantar Millward Brown voegt daar aan toe dat er niet één bepaalde emotie aan de grondslag ligt van succesvolle reclame. Het gaat erom de emotie aan te spreken die relevant is voor het merk en de positionering. Het blijkt dat emotionele intensiteit gelinkt is aan codering in het geheugen, wat cruciaal is bij lange termijn merkenbouw.

Campagnes die creatiever en emotioneler zijn, blijken de beste ROI te leveren en de traagste afnemende meeropbrengst.

Graph - role of emotion in driving long-term impact

Grootste missers met creativiteit

Focus op korte termijn en op ratio (overtuiging) in plaats van emotie en me-too-campagnes die niet onderscheidend zijn, zijn drie van de grootste die marketeers met creativiteit kunnen maken, aldus WARC en Ebiquity.

Met name dat laatste, reclame die lijkt op wat concurrenten doen, is een groot gevaar. Wanneer mensen reclame niet associëren met het juiste merk, zal deze waarschijnlijk de grootste concurrent ten goede komen. Sterke ‘branding’ is dus zeer belangrijk en uiteindelijk het verschil tussen een Effie-waardige campagne en een verliezer.

Sterke branding betekent overigens niet noodzakelijk dat een merknaam of logo continu gebruikt dient te worden. Vooral de manier waarop het merk creatief in de reclame geïntegreerd wordt, is van belang, concludeert Kantar Millward Brown uit analyses.

Onderscheidende kenmerken

Een andere succesfactor van creatieve campagnes is het consistent gebruik van specifieke onderscheidende creatieve kenmerken van een merk. Denk bijvoorbeeld aan het specifieke blauw en lettertype van NIVEA of Coca-Cola. Door altijd dezelfde assets aan het merk te koppelen, bouwt een merk aan vertrouwdheid en waardering van consumenten. Dit leidt tot een zogenaamde ‘ad stock’: een sterke associatie in het lange termijn geheugen. Het kan gaan om visuele aspecten, maar ook verbale (taal, namen) en auditieve (jingles).

Merken die zulke kenmerken ontwikkelen en onderhouden, bouwen aan geheugenstructuren die langer standhouden en langzamer vervagen. Daardoor kunnen zij hun ‘awareness’ met minder inspanning terug op een gewenst niveau krijgen. De mentale beschikbaarheid (gemakkelijk toegankelijk in het geheugen) van zulke merken maakt dat zij eerder aangekocht worden.

Hoge herkenbaarheid en continuïteit in de stijl van communiceren blijkt dan ook niet verrassend tot een hogere winst-ROI te leiden.

Alle bronnen zijn het erover eens dat creativiteit een kritieke factor is voor het verhogen van reclame-effectiviteit: de meest creatieve reclame is ook de meest effectieve. Les Binet en Peter Field toonden aan dat campagnes die de meeste creatieve awards winnen, ook grotere effecten hebben op business parameters. Ebiquity en Nielsen komen tot dezelfde gevolgtrekking op basis van analyses van de eigen database.

Graph - winning through great creative

We kunnen niet wachten tot Cannes Lions 2021 om te zien welke merken de meest creatieve én de meest effectieve reclame maakten!

Bronnen: Ebiquity – How creativity drives advertising effectiveness, WARC – Anatomy of effectiveness

Lees ook:

Ad Build your brands on proof

Re-evaluating Media: wat er in België beter kan

“Re-Evaluating Media, The Belgian Edition” is genomineerd voor de Research of the Year AMMA. Reden genoeg om de hoogtepunten van het onderzoek vanuit magazinestandpunt nog eens onder de aandacht te brengen. 

Magazines verhogen de merkoverweging bij consumenten, ze lokken positieve emotionele reacties uit en ze zorgen ervoor dat uw advertenties gezien worden. Dat onthouden wij vooral uit de resultaten van het Re-evaluating Media rapport, editie België. En op al die punten is er sprake van grote onderwaardering van magazines door adverteerders en mediabureaus.

Lees ook: Seen from Space: Belgen nogal gerust in hun media

Op twee van de vier belangrijkste attributen van een reclamemedium blijken magazines veel hoger te scoren in het bewijsmateriaal dan in de hoofden van reclamebeslissers. Wat verder vooral opvalt in het rapport is de constante overschatting van digitale reclamemedia. In dat opzicht lijken de Belgische resultaten sterk op de Britse (lees hier meer).

In navolging van die Britse editie tuigde Ebiquity in samenwerking met de UBA en met medewerking van diverse media-organisaties een Belgisch onderzoek op naar hetzelfde model: enerzijds een analyse van bewijsmateriaal in de vorm van onderzoek en cases; anderzijds interviews met de markt van beslissers op reclamegebied.

We lichtten enkele, speciaal voor magazine media significante resultaten uit het onderzoek:

Graph Overall weighted score 2- Ebiquity Belgium

Graph Increases brand consideration 2 - Ebiquity BelgiumGraph ROI - Ebiquity Belgium

Graph Triggers emotional response - Ebiquity Belgium

Graph Gets your ads noticed - Ebiquity Belgium

Graph Is brand safe and transparent - Ebiquity Belgium

In de interviews stelde Ebiquity aan reclamebeslissers ook een vraag over de toekomst van media in België. Wat zien adverteerders en bureaus als de grootste uitdagingen en opportuniteiten de komende jaren?

 • Versnelling van de digitalisering. België heeft een achterstand op deze trend in te lopen.
 • Vervagen van de grenzen tussen ‘traditionele’ en digitale media, waardoor adverteerders het beste van twee werelden ter beschikking krijgen.
 • Een grote uitdaging is betere meting van online campagnes en cross-media methodologie om off- en online ROI te combineren.
 • Creativiteit zal belangrijker zijn dan ooit.
 • Mediabedrijven moeten lokale content en mogelijkheden blijven bieden en lokale kennis beter exploiteren.

Zoals de UBA al eerder in eigen onderzoek aantoonde (lees hier meer) is er ook in België sprake van een overschatting van de deugden van digitale en sociale media voor adverteren. In het Verenigd Koninkrijk concludeerde Reclameprofessor Mark Ritson: “They don’t care about the data”. Laten we dat hier in ons land ter harte nemen en het bewijs niet zomaar naast ons neerleggen. In het belang van effectieve reclame.

Bron: Re-evaluating Media: The Belgian Edition

Ad Build your brands on proof

Lees ook:

Media mix uit balans: adverteerders accepteren sub-optimale ROI

Het Britse Magnetic Media concludeert uit nieuwe ROI-analyses van campagnes, “Attention Pays: Optimising for Profit” genaamd, dat de mediamix uit balans is. Wanneer adverteerders de optimale ROI willen realiseren met hun campagnes, moeten ze hoognodig de onderinvestering in magazines rechttrekken. Voor de beauty- en finance-sector zijn zelfs ROI-verbeteringen van 164% en 68% mogelijk wanneer 5-6% budget naar magazines gaat.

MAGnify 2019 logo
Bekijk hier de presentaties van de MAGnify 2019-sprekers en hier de video

De conclusie van de Britten klinkt als een echo van eerdere onderzoeken, zoals die van het Franse CSA, dat door Yves Del Frate (Havas) tijdens MAGnify gepresenteerd. Hieruit bleek een enorme overbesteding in online media. (lees hier meer)  Ze ligt ook heel dicht tegen de uitspraak van Steve Goodman (Group M) tijdens MAGnify 2018: “Wij vinden dat de slinger te ver is doorgeslagen. Wij pleiten voor een terugkeer naar de gevestigde media.” 

Internationale consensus: onderbesteding offline media

Het is een geluid dat we de afgelopen jaren steeds opnieuw horen: marketeers zijn te ver doorgeslagen in hun liefde voor digitale en sociale media. Ze lijken de effectiviteit van offline media vergeten te zijn. De Britten spreken over ‘Mind the (ad spend) Gap’ van £220 miljoen en de Fransen van een onderbesteding van €1,5 miljard in offline media.

Ook in ons eigen land kregen we afgelopen jaar al meerdere keren deze waarschuwing. Meest recent door de ‘Re-evaluating Media’-studie van Ebiquity i.s.m. UBA (lees hier meer). De UBA toonde vorig jaar aan hoe de blinde vlek van marketingmensen voor offline media ineen steekt.

Magazines terug in de media mix

Het onderzoek van Magnetic Media is de vervolgstap in hun lopende ‘Pay Attention’project, waarmee de organisatie het belang van consumentenaandacht als nieuwe KPI voor campagnes onderbouwt. (Lees ook: Het nieuwe verhaal van magazinemerken) Benchmarking zette voor deze analyse de ROI van 125 campagnes mét print magazines af tegen vergelijkbare campagnes zonder.

Aandacht blijkt steeds opnieuw een cruciale voorwaarde voor effectiviteit van reclame, maar is in digitale en sociale media een ondergewaardeerde metric. Dat moet veranderen, aldus Magnetic. Tijd om voor optimale ROI te gaan en magazines de plaats in de media mix terug te geven die ze op basis van resultaten verdienen.

5-6% budget in magazines voor beauty en finance

Magnetic Media benadrukt dat het niet gaat om enorme verschuivingen, maar met het huidige 3% bestedingsaandeel van magazines bereiken adverteerders geen optimale winst-ROI.

“At an aggregate level, the market is underinvesting in magazines, and not achieving the optimal profit ROI that they could be.” Anna Sampson, Magnetic Media

De analyse van twee belangrijke sectoren voor magazines, beauty en finance, laten opzienbarende resultaten zien. In de beauty-sector zou een magazine-investering van 5% van het budget merken al een potentiële verbetering van 164% op kunnen leveren. In finance kan een optimale magazine-investering van 6% van het budget een potentiële ROI-verbetering van 68% opleveren.

Voor de Britse markt betekent dit in een behoudende schatting dat er sprake is van een onderbesteding van £220 miljoen in magazines in het nadeel van adverteerders. “In een markt die zo competitief is dat elke Pond telt, is nadenken over het optimaliseren van uw winst-ROI en uw investering in magazines toch een goede opportuniteit?”, concludeert onderzoeker Anna Sampson van Magnetic Media.

Bron: Magnetic Media

Lees ook:

graph: trust in editorial media

Mediaplannen met magazines zijn 40% effectiever

Vertrouwen is de sleutel tot effectieve communicatie. Wie er belang aan hecht dat zijn reclameboodschap mensen niet alleen bereikt, maar ook tot hen doordringt (en welke adverteerder doet dat niet?), kiest dan ook beter voor media waar mensen vertrouwen in hebben. Zoals magazines. Een mediamix met magazines kan tot 40% effectiever zijn, zo blijkt uit onderzoek.

Zoals uit de Edelman Trust Barometer dit jaar bleek, bevinden vele media (m.n. digitale en sociale media) zich in een vertrouwenscrisis en keert het publiek zich (weer) tot journalistieke media voor betrouwbare informatie.

Graph: trust in platforms

Onderzoek uit Duitsland van de Universiteit van Mainz laat zien dat het wantrouwen ten opzichte van journalistieke media recent gedaald is (van 21% naar 17%), terwijl het aandeel dat media volledig vertrouwt een hoogtepunt bereikt heeft sinds 2008 (begin van de metingen).

Adverteerders profiteren van vertrouwen

Een Britse studie van Magnetic Media bewijst dat ook merken en adverteerders profiteren van dat vertrouwen in media. Ze blijken namelijk veel succesvoller in het verhogen van het vertrouwen in de producten en de aanbieders, wanneer ze in magazine media adverteren. Het Halo-effect van de vertrouwde magazine-afzender is in print, digitaal en zelfs op sociale media sterk.

Magnetic Media maakte voor dit onderzoek gebruik van de database van het Engelse IPA (Institute for Practitioners in Advertising) dat alle partijen op de advertentiemarkt vertegenwoordigt.

Effectiviteit magazines is toegenomen

Dat deed ook Peter Field (“the godfather of effectiveness”) in zijn analyse van lange en korte termijneffecten van adverteren, waar het Halo-effect wederom duidelijk bewezen werd. De afgelopen tien jaar is de effectiviteit van magazines alleen maar toegenomen, zo blijkt uit Field’s analyse. Hoewel het budgetaandeel van magazines bij alle gemeten campagnes zeer laag is, zijn de effecten onveranderlijk groot. De toevoeging van magazines aan een campagne verhoogt de effectiviteit van de totale campagne (gecorrigeerd op budgeteffect), zowel op lange (+40%) als korte termijndoelstellingen (30%).

Verkeerde beeldvorming

Dat strookt volledig met de resultaten van recent grootschalig onderzoek van Ebiquity in opdracht van het Britse Radiocentre. Magazines scoren goed (top drie) op het creëren van een positieve breinpositie, emotieoverdracht en ROI, drie criteria die adverteerders belangrijk vinden voor brandbuilding. Marketeers en bureaus hebben echter een eigen, niet op data gebaseerde ranking van reclamemedia, zo laat het onderzoek zien, waarin online en sociale media op alle punten overschat worden!

Een dramatisch hogere effectiviteit van je campagne op lange en korte termijndoelstellingen, meer vertrouwen, ROI, emotieoverdracht en een positieve breinpositie, de argumenten en het bewijs voor magazine media zijn zeer sterk en overtuigend. Als je beslissingen op data en onderzoek baseert in elk geval….

Meer over hetzelfde onderwerp:

Mark Ritson - thumbs down

‘They don’t care about the data,’ zegt Mark Ritson

De perceptie van marketeers over de effectiviteit en werking van magazines verschilt drastisch van de werkelijke resultaten. Op diverse criteria presteren magazines veel beter dan marketeers verwachten, zo blijkt uit grootschalig onderzoek van Ebiquity in opdracht van het Britse Radiocentre. Datzelfde geldt voor radio en dagbladen. Social media en online video overschat men daarentegen. Magazines scoren goed op het creëren van een positieve breinpositie, emotieoverdracht en ROI.

Lees ook: “Mediaplanners moeten magazines het podium geven dat ze verdienen”

Voor het Ebiquity-onderzoek, genaamd ‘Re-evaluating media’, zijn  in totaal 116 adverteerders (68) en mediabureaus (48) geïnterviewd en meer dan 75 studies geanalyseerd.

Brandbuilding

Magazines blijken op drie van de vier belangrijkste criteria voor brandbuilding (volgens adverteerders) bij de top 3 mediumtypen te horen. Die criteria zijn: opties voor targeting, ROI, emotieoverdracht en breinpositie. In de perceptie van adverteerders en bureaus scoren magazines veel lager. Er bestaat dus een groot verschil tussen de realiteit en de waardenperceptie van magazines voor reclamecampagnes.

Ebiquity report: ROI results effectiviteit

Van de 10 mediakanalen die in het onderzoek zijn meegenomen (direct mail, magazines, dagbladen, online display, online video, out-of-home, radio, social media, TV), staan magazines overall op nr 4 als meest geschikt advertentiemedium.

Ebiquity report: brand salience effectiviteit

Dit is uiteraard niet de eerste keer dat onderzoek uitwijst hoe geschikt magazines zijn voor reclame (lees ook: “TV en magazines zijn misschien wel het advertentiemedium bij uitstek”), maar de hardnekkige misverstanden blijven de ronde doen bij adverteerders en bureaus.

Ebiquity report: emotional response effectiviteit

Lak aan data?

Of zoals Mark Ritson zegt: ‘They don’t care about the data.’ En hij doet de sombere voorspelling dat ook dit onderzoek weinig zal veranderen in de mediakeuze. Marketeers zijn volgens hem geobsedeerd door tech en nieuwe dingen en nemen hun eigen a-typische consumptiepatroon als uitgangspunt voor hun mediakeuze.  En mediabureaus hebben een bias voor digitale media in het nadeel van traditionele.

“Marketers and agencies continue to move more and more of their ad spend across to social media and online video despite all the evidence to the contrary.” Mark Ritson in Marketing Week

Zowel de onderzoekers van Ebiquity als Professor Mark Ritson (lees zijn uitgebreide analyse  in Marketing Week) geven aan dat de prestaties van traditionele media (met uitzondering van tv) worden onderschat en die van digital advertising juist overschat. Zij pleiten voor een re-evaluatie van de media mix om tot de optimale mediamix te komen voor reclame-effectiviteit. Wie pakt deze handschoen op en bewijst het ongelijk van Ritson?

Het volledige Ebiquity-rapport is hier te downloaden.

Meer onderzoek: