Surf naar

WeMedia

Engagement in België: het hoogst voor Magazines!

Wat er ook beweerd mag worden, magazinemerken blijven by far het meest engagerend. Het bewijs hiervoor werd vorig jaar al geleverd door de Engagement-studie van Sanoma. Een opfrissing.

De impact van de Engagement-studie van Sanoma is intussen wijd en zijd bekend. De studie, die 8000 Belgen bevroeg over hun relatie met merken en media, werd vroeger al bekroond met een Gold AMMA voor Best Media Research.

De studie toont aan dat sterke mediamerken als een ware hefboom werken voor geadverteerde producten: ze geven de effectiviteit van de advertenties een duidelijke boost. Meer zelfs, de reclame wordt er een echt onderdeel van de globale mediamerkervaring.

En…er is geen enkele twijfel mogelijk : zowel media als advertising engagement is het hoogst bij magazinemerken. Context, relevantie en inspiratie zijn de geheime wapens.In de Media Engagement en Ad Engagement -top 25 scoren de magazinemerken procentueel het best ten aanzien van het totaal aantal bestudeerde mediamerken. Andere mediamerken van kranten, radio en TV scoren duidelijk lager.

Lees meer…

Research: Media brand leverage bestaat!


“Is het nauwkeurig kwantificeren van elk vluchtig contact met alle media echt het allerbelangrijkste?”

 

Een opmerkelijke uitspraak, des te meer omdat ze viel op te tekenen uit de mond van Jan Drijvers. De client service manager van TNS en levende researchlegende voegde eraan toe dat het in tijden van haast totale kwantificatie dringend tijd is om de focus te verleggen naar de aard van de contacten “die uiteindelijk het verschil maken.” En dat is precies wat de Engagement-studie van Sanoma, Pebble Media, Space en TNS beoogt. De magazines varen er wel bij.

 

De gehechtheid en de intensiteit van de beleving van een mediamerk meten en nagaan of de liefde tussen een mediamerk en zijn consumenten ook adverteerders ten goede komt. Dat was de dubbele uitdaging waar de protagonisten (Pebble Media had zijn karretje nog niet aangehaakt) in 2012 mee starten. Nagaan of ‘media brand leverage’ bestaat, dat wilde deze studie doen.

 

En het resultaat is positief; meer dan positief zelfs. Niet alleen is er een band tussen media engagement en de impact van advertenties in dat medium; hoe meer dat engagement er is, hoe hoger de impact. Vooral het bieden van een natuurlijke habitat voor reclame, speelt daarbij een cruciale rol.

 

7 magazinemerken in de top 20

 

Magazines blijken duidelijk aan deze voorwaarden te voldoen. In de Media Engagement-top 20 in het noorden van het land vinden we immers zeven magazinemerken terug, zowel week- als maandbladen. In het zuiden van het land doen magazines het zelfs nog beter met acht merken in de top 20. Twee maandbladen bezetten er de eerste twee plaatsen.

 

Vermits in eind 2013 de tweede golf uitkwam (met maar liefst 8000 respondenten tegenover 3000 bij Golf 1), is vergelijken mogelijk. Enerzijds zorgt dit voor een aantal variaties, anderzijds is er de conclusie dat aan de top van de rangschikkingen bitter weinig wijzigt. Met een goed mediamerk als partner zit je als adverteerder dus wel even safe.

 


Research: Magonomics


Studie bewijst: Reclame hoogste ROI in magazines! 

– 11% – Zo veel brengt een geïnvesteerde euro in het medium magazines meer op dan een euro die in een tv-campagne gestopt wordt. Het verschil met de ROI van online campagnes bedraagt zelfs 22%. Andere media hinken nog meer achterop.

 

Deze cijfers komen uit het Magonomics-onderzoek van PPA, de Britse tegenhanger van Febelmag. Magonomics is de bundeling van vier onderzoeken die blootleggen hoe magazineadvertenties consumentengedrag beïnvloeden en tot aankoop leiden. Magonomics analyseerde voor de ROI-vergelijking in totaal 77 campagnes.

Gemiddeld bedraagt de ROI van magazines 167 (in vergelijking tot een mediaan van 100). Bij het tweede best scorende medium – televisie – is dat 150, terwijl bijvoorbeeld bioscoop of radio met een ROI-index onder de 100 moeten stellen.  

De impact van magazines kan in econometrische studies pas optimaal gemeten worden als aan volgende voorwaarden zijn voldaan: magazines moeten apart gemeten worden en niet samen met kranten, er moet gebruik gemaakt worden van in de tijd geaccumuleerde data en magazines moeten in de mediamix goed zijn voor minstens 5% van de bestedingen.

Magazines danken deze goede score aan het feit dat bij een campagne steevast te weinig geïnvesteerd wordt in magazines om het maximum van mogelijke ROI te bereiken. Pas bij verdubbelde budgetten daalt de ROI tot het niveau van televisie.

Magazines, duidelijk een onderschat medium…