Surf naar

WeMedia
Ethics and money

Jonge consumenten zijn gevoeliger voor ‘purpose’ in reclame

Merken die zich in hun reclame engageren met belangrijke maatschappelijke thema’s, kunnen een sterkere band opbouwen met jonge mensen (16-34 jr). In zijn algemeenheid geldt dat een kleine meerderheid van consumenten (55%) ervan overtuigd is dat merken zich op een positieve manier moeten manifesteren in onze wereld en zich niet alleen moeten bezighouden met verkoop van producten en diensten. Maar juist de jongeren blijken extra ontvankelijk voor ethische communicatie.

Lees ook: Hoe spreek je de volgende generatie aan?

Dit blijkt uit een recent onderzoek naar ‘purpose’ in reclame. De jongere doelgroep zegt reclame eerder op te merken, wanneer er belangrijke issues in aangesproken worden (60%). Bij de 45-plussers is slechts 37% het hiermee eens. Vergeleken met de 35+-groep hebben de jongeren meer respect en achting voor producten en diensten die ethisch ‘voelen’. Ze zullen deze eerder associëren met een betere kwaliteit en zijn ook bereid er meer voor te betalen.

Andersom zal een gebrek aan ethiek een negatieve impact op de merkperceptie hebben. 41% van deze leeftijdsgroep geeft aan weleens een merk geboycot te hebben omdat ze het niet eens waren met de standpunten.

Purpose moet relevant zijn

Andere interessante onderzoeksresultaten:

  • 57% van de jonge doelgroep vindt dat merken hun reclame moeten gebruiken om bewustzijn te creëren voor sociale of ethische issues.
  • 60% van consumenten gelooft dat elk merk een conversatie kan starten over of bekendheid kan genereren voor belangrijke kwesties.
  • 16 tot 34-jarigen vinden het 39% belangrijker dan 35+ dat merken in hun reclame aandacht hebben voor diversiteit.
  • 98% van hen beweert dat reclame hen weleens heeft aangezet om te praten over een belangrijk onderwerp met vrienden of familie, twee keer zoveel als bij de 35+-groep.

Mensen hebben hele duidelijke verwachtingen van merken die zich engageren op ethische kwesties: ze moeten oprecht zijn in hun boodschap, maar tegelijk de relevantie voor hun eigen sector niet uit het oog verliezen.

Bron: WARC

Lees ook: