Surf naar

WeMedia

Wat is precies het verschil tussen Millennials en Gen Z?

De oudste Millennials blazen volgend jaar 40 kaarsjes uit (geboren 1981). Dan is het wel tijd om de volgende generatie (na 1996) serieus te gaan nemen en nauwlettend te volgen, dachten ze bij Pew Research Center.

Lees ook: Euh.. GenZ?

Generatie-omschrijvingen zijn per definitie generaliseringen en simplificaties. Ze leggen de nadruk op de belangrijkste overeenkomsten tussen mensen van een bepaalde leeftijdsgroep en vergeten de individuele verschillen tussen generatiegenoten die even groot zijn als die tussen generaties.

Het is dan ook slechts een middel om de invloed van veranderingen in de tijd te analyseren (zoals digitalisering, globalisering en gender). Eerder een lens op de wereld dan een stigmatiserend etiket of een richtlijn voor gedrag of denkwijze. Belangrijke veranderingen in de omgeving zijn dan ook aanleiding om een nieuwe generatie te ‘laten beginnen’.

Waarom is 1996 de generatielijn?

Het aantal geboortejaren per generatie is niet hetzelfde, omdat deze bepaald worden op basis van analyse. In de definitie van Pew Research Center omvat de Millennial-generatie 16 jaren, evenals Generatie X, terwijl Baby Boomers 19 geboortejaren tellen.

Graph generations defined

Het jaar 1996 is vanuit de optiek van de onderzoekers een interessante scheidslijn, aldus het onderzoeksinstituut. Er zijn een aantal factoren van politieke, economische en sociale aard die de Millennials in hun vormende jaren definiëren, zoals de 9/11 terroristische aanslagen, de oorlogen in Irak en Afghanistan en de toenemende polarisering van politiek en opinie.

Verschillen tussen Millennials en GenZ

Veel Millennials begonnen hun werkende leven op het hoogtepunt van een recessie, waardoor ze een relatief langzame start (inkomen, huis kopen, etc.) en andere keuzes gemaakt hebben. Een feit dat een blijvend effect zal hebben en hen onderscheidt van GenZ.

De Millennial-generatie is de meest diverse generatie tot nog toe, maar GenZ zal hen wat dit betreft overtreffen. GenZ is bovendien de eerste generatie echte digital natives: vanaf hun geboorte zijn (mobiel) internet en smart phones een feit (de oudste GenZ’ers waren 10 jaar ten tijde van de lancering van de iPhone in 2007).

Graph: number of searches per generation

Sociale media, constante connectiviteit, on-demand entertainment en communicatie zijn innovaties waaraan Millennials zich mettertijd hebben aangepast. Voor GenZ zijn dit ‘facts of life’. Wat daarvan op lange termijn de gevolgen zijn moet de tijd uitwijzen. (Lees ook Regelmatig een digitale detox) Dat geldt uiteraard voor vele aspecten van deze nieuwe generatie: ze zijn nog jong en veel zaken die hen als generatie zullen vormen (Corona-virus?), zijn waarschijnlijk nog weinig bekend. Het Pew Research Center zal GenZ de komende jaren dan ook op de voet volgen en regelmatig rapporteren over de bevindingen.

Bronnen: Horizont, Pew Research

Gerelateerde artikels: