Surf naar

WeMedia
the evolution of interaction illustration

Augmented Reality is uitermate effectief (volgens Mindshare)

Het potentieel van Augmented Reality (AR) is enorm, schrijft Mindshare Futures in het nieuwe rapport ‘Layered’ (i.s.m. Zappar en Neuro-Insight) en dit is het moment van de grote doorbraak. Slechts een klein deel van de mensen blijken AR te kennen of te gebruiken (27% in de UK), maar uit het uitgebreide onderzoek van Mindshare en zijn partners, blijkt dat de neurologische impact enorm kan zijn (+70% hogere herinnering). Ook de emotionele response is sterk, met name bij jongere doelgroepen.

Lees ook: Bill Gates, Bono en AR in nieuwe editie TIME

Uit tests met AR komt naar voren dat de aandacht voor deze vorm van content tot wel 45% hoger ligt dan gemiddeld bij televisiekijken en online browsen. De effectiviteit zal gedeeltelijk te wijten zijn aan het nieuwe en innovatieve van AR, zoals je bij alle nieuwe toepassingen ziet, maar het reële effect is bij zulke hoge cijfers onbetwistbaar.

Scale of immersionAR is de technologie achter Pokémon Go, Google Lens en Snapchat’s filters, maar wordt ook al jaren succesvol toegepast in magazine media. (lees ook: VR: hype of money maker?) Het begon allemaal met de opkomst van smartphones in 2007, waardoor scannen van QR- en andere codes binnen ieders handbereik kwam en legio experimenten zich ontsponnen. Nu AR verder ontwikkeld is, lijkt de tijd rijp voor een bredere acceptatie en toepassing binnen marketing.

Ook Facebook zet stappen op AR-gebied. Het bedrijf onthulde juist zijn AR-toepassing voor Messenger (1,3 miljard gebruikers) dat tot nu toe worstelde om adverteerders te overtuigen en de winstgevendheid te verhogen. De eerste adverteerder die de nieuwe AR-mogelijkheden benut is cosmetics retailer Sephora, dat de gebruikers virtueel make-up laat uitproberen.

Wordt 2018 het jaar van AR?

Volgens Mindshare, Zappar en Neuro-Insight wel. En zij voeren drie redenen aan in het rapport:

  1. De tech-giganten bereiden de volgende platformverschuiving voor. Met de lancering van Apple’s ARKit en Google’s ARCore en een bredere toegang tot andere AR developer tools, zoals Snap’s Lens Studio en ZapWorks, kunnen we ons aan een golf van AR innovatie verwachten.
  2. AR ervaringen zijn toegankelijker geworden, nu de technologie in een reeks apps en platforms ingebouwd is. Mensen kunnen zich op verschillende manieren toegang verschaffen, afhankelijk van hun behoefte.
  3. Mensen zijn er klaar voor. Ze zijn comfortabeler geworden met het fenomeen van een extra virtuele laag op de werkelijkheid door eerder opgedane ervaringen, hoe beperkt en onbewust ook, en ze beginnen het gedeeltelijk ook te verwachten bij smartphonegebruik.

Jongeren zijn al meer ervaren met AR (60% t.o.v. 27%), ze reageren emotioneel sterker en zullen de toepassingen waarschijnlijk dus ook sneller omarmen. In het algemeen duidt het grote effect op lange termijn herinnering (+70%) op een potentieel voor gedragsverandering. Er is een sterke correlatie tussen geheugenresponse en besluitvormend aankoopgedrag, zeggen de onderzoekers.

Bron: WARC, Mindshare

*Na kwalitatief onderzoek ondervroegen de partners 1.000 smartphone gebruikers en scanden het brein van 150 van hen.

Meer over hetzelfde onderwerp: