Surf naar

WeMedia

Betalen voor online content is het nieuwe normaal

Jarenlange disruptie van de media heeft geleid tot een nijvere zoektocht van mediabedrijven naar nieuwe businessmodellen. Nog niemand heeft de absolute succesformule gevonden en dat lijkt veel te maken te hebben met de alomtegenwoordige gratis content. Er is echter een kentering gaande: gebruikers van Spotify en Netflix vinden betalen voor online kwaliteitscontent heel gewoon, blijkt uit nieuw wetenschappelijk onderzoek.

Lees ook: Digital natives meest bereid te betalen voor online journalistiek

Al eerder concludeerde PwC in Duitsland dat het juist de jongere leeftijdsgroepen zijn die geld willen neertellen voor kwalitatief online nieuws. Een nieuw onderzoek van de Oxford-universiteit legt een direct verband tussen betalen voor online media in het algemeen (film, muziek, boeken, software, premium informatie) en de bereidheid om voor online nieuws te betalen. De onderzoekers zien een significante positieve relatie in alle zes onderzochte landen (Verenigd Koninkrijk, VS, Frankrijk, Duitsland, Denemarken, Spanje): betaal je al voor een vorm van online content, dan zul je dat eerder voor online nieuws doen.

Online content heeft een waarde

Hoe meer verschillende soorten online media mensen gebruiken, hoe groter de kans dat ze voor online nieuwsmedia, al dan niet in de toekomst, zullen betalen. Het succes van diensten als Netflix en Spotify lijkt een ander referentiekader voor de online mediamarkt te scheppen: online content heeft een waarde en mensen verwachten dan ook niet dat deze gratis is. Die conditionering is niet enkel beperkt tot amusement, maar zou ook voor online nieuws gelden.

In plaats van de ‘gratis’-cultuur van het oude internet, is er nu een landschap ontstaan waar ruimte is voor betaalde premiumdiensten en -content met privacy en veiligheid voor de gebruikers, naast de gratis alternatieven. Met name Millennials en Gen Z zijn zich sterk bewust van het feit dat wanneer je niet voor een product betaalt, jij zelf het product bent (bron: The Social Dilemma). Met alle gevolgen van dien…

Abonnementen en paywalls

“Uitgevers over de hele wereld zijn op zoek naar bedrijfsmodellen die professionele journalistiek kunnen ondersteunen. Bij het ontbreken van nieuwe, duurzame modellen is er een ernstig risico dat particuliere investeringen in journalistiek verder zullen afnemen, met kritisch belangrijke gevolgen voor de nieuwsvoorziening als publiek goed”, schrijven de onderzoekers. De conclusies uit hun onderzoek geven hoop dat paywalls en betaalde abonnementen een toekomst hebben en een belangrijk onderdeel van het nieuws-businessmodel kunnen uitmaken.

Eerder onderzoek laat zien dat de aankoop van gedrukte kranten, leeftijd, gezinsinkomen en interesse in nieuws allemaal verband houden met de bereidheid om te betalen voor online nieuws. Potentiële online nieuwslezers komen waarschijnlijk veel uit de groep bestaande krantenlezers. Maar belangrijker is misschien nog wel dat de totale hoeveelheid mediatijd groeit: de echte concurrentie tussen media en entertainment is waarschijnlijk niet zozeer in ‘share of wallet’ maar op gebied van tijdsbesteding.

Gaan online lezers het nieuws redden?

Het is onwaarschijnlijk dat de inkomsten van online lezers de financiële uitdagingen van nieuwsmedia volledig zullen oplossen. Zelfs als dat wel het geval is, blijft er de zorg dat paywalls een tweespalt in de samenleving creëren: degenen die willen en kunnen betalen voor nieuws krijgen informatie van hoge kwaliteit en degenen die dat niet doen of kunnen, blijven achter met informatie van lage kwaliteit en clickbait. Die zorg geldt volgens de onderzoekers landen met sterke publieke media, zoals België, wel in mindere mate.

Lees ook: “Veel media kunnen zich geen journalistiek meer veroorloven die relevant is voor de democratie”

De onderzoekers waarschuwen dat we bij het nadenken over nieuwe bedrijfsmodellen voor onlinenieuws open moeten blijven staan ​​voor nieuwe manieren om het nieuws te financieren. De nieuwsmedia-omgeving van de 20e eeuw, hoewel voor sommigen enorm winstgevend, was niet perfect. De nieuwsmedia-omgeving van de 21ste eeuw, hoe deze ook vorm krijgt, zal ook niet perfect zijn.

Bron: International Journal of Communication

Gerelateerde artikels:

Mensen zoeken betrouwbaar nieuws: kan dat gratis?

Een gefragmenteerd mediapubliek, een wildgroei aan desinformatie, een gebrek aan vermogen om echt van nep te beoordelen en media die het moeilijk hebben en financieel falen. Dat is het sombere  beeld dat uit het IPSOS onderzoek Trust Misplaced* naar voren komt. Maar er zijn altijd lichtpunten. De belangrijkste is dat de meeste mensen wel op zoek zijn naar betrouwbaar nieuws.   

Lees ook: “Veel media kunnen zich geen journalistiek meer veroorloven die relevant is voor de democratie”

Meeste mensen krijgen nieuws uit één medium

De overgrote meerderheid van de mensen krijgt regelmatig nieuws uit één medium. Daarmee is de kans groter dat ze een meer coherent beeld voorgeschoteld krijgen van het nieuws en de wereld.

Graph - frequency of media usage - Ipsos Trust Misplaced

Een groot aantal krijgt echter ook nieuws uit meerdere media. De onderdelen die het meest groeien, zoals sociale media, zijn de onderdelen die het meest gefragmenteerd zijn. Het probleem daarbij is dat het moeilijker is om samenhang te hebben als er zoveel stemmen zijn, aldus het rapport.

Mensen overschatten hun mediawijsheid

Tegenwoordig is het een belangrijk onderdeel van mediawijsheid om echt van nep te kunnen onderscheiden. Mensen overschatten zichzelf en hebben ongeveer twee keer zoveel vertrouwen in hun eigen vermogen om echt van nep te herkennen (59%) dan in anderen in hun eigen land (30%),

Graph - recognizing fake news - Ipsos Trust Misplaced

Dit overmatige zelfvertrouwen in combinatie met een gebrek aan vertrouwen in anderen is een giftige combinatie, verklaart het rapport. Het kan er toe leiden dat mensen nieuws dat wordt gedeeld door mensen die ze minder vertrouwen als “waarschijnlijk nep” beoordelen en het afwijzen, zelfs als het feitelijk is.

Tegelijkertijd kan het ertoe leiden dat mensen minder kritisch naar nieuws kijken als het afkomstig is van vertrouwde bronnen of wanneer het op sociale media gedeeld is door mensen die ze vertrouwen.

Gratis nieuws meest gelezen

Ongeveer twee op de drie mensen zijn het eens met de stelling dat “ik alleen nieuws lees waartoe ik gratis toegang heb”. België ligt dichtbij het gemiddelde, zo blijkt (zie grafiek). Twee derde van de ondervraagden gelooft dat ze “gemakkelijk toegang hebben tot nieuws van bronnen die ze vertrouwen”.

Graph - read only news free - Ipsos Trust misplaced

De kosten van betaalde nieuwsbronnen zijn waarschijnlijk een deel van het probleem. In een tijd waarin zo velen in zoveel delen van de wereld worstelen om de rekeningen te betalen, lijkt het misschien een extravagantie om iets te kopen dat je ogenschijnlijk ook gratis kunt krijgen.

Ongeveer drie op de tien zeggen bereid te zijn voor nieuws te betalen. Algemeen gesteld zijn dat de mensen die daarvoor ook de middelen hebben. De meerderheid ziet dus niet de noodzaak om te betalen voor nieuws, zo blijkt en dat is een groot probleem voor het aanbod van kwaliteit.

Gratis nieuws vult de leegte die kwaliteitsnieuws achterlaat

Het probleem is dat nieuws van lage kwaliteit bijna altijd gratis is. Er is zeker betrouwbaar nieuws van hoge kwaliteit gratis beschikbaar. Zelfs sites met paywalls bieden vaak toegang tot sommige verhalen per maand zonder abonnement. Blogs met complottheorieën en sites met meningen in plaats van nieuws zijn echter vrijwel altijd direct beschikbaar en bijna nooit verstopt achter een betaalmuur.

Dus als mensen niet bereid zijn, of het gevoel hebben dat ze niet in staat zijn om voor kwaliteitsnieuws te betalen, zal veel daarvan verdwijnen. De gratis inhoud van mindere kwaliteit zal er altijd zijn om de leegte op te vullen.

Mensen zoeken de waarheid

Zoeken mensen actief de waarheid? Het antwoord lijkt een overweldigend ja te zijn. In de meeste landen checken mensen regelmatig dat het nieuws dat ze lezen, bekijken of beluisteren afkomstig is van betrouwbare bronnen.

Graph - frequency of checking truthfulness of news - Ipsos Trust Misplaced

België zit ook hier in de middenmoot. Zijn wij minder achterdochtig ten aanzien van media dan andere landen? Dat zou heel goed kunnen. Het vertrouwen in media is in België nog altijd relatief hoog. Waarschijnlijk ook terecht, gezien de manier waarop onze media gereguleerd en gecontroleerd worden, wat overigens voor veel West-Europese landen geldt.

Het is van menselijke aard dat mensen inhoud vertrouwen waarvan ze denken dat deze waar is, maar in veel gevallen geloven ze dat deze waar is omdat het hun wereldbeeld versterkt. Dat levert wel een probleem op in minder gereguleerde landen, waar de staat de media controleert of nieuwsmedia neutraliteit ontberen.

Over Trust Misplaced: Dit rapport is een samenwerking tussen Ipsos en The Trust Project, een in de VS gevestigd internationaal non-profit consortium van nieuwsorganisaties die standaarden voor transparantie opbouwen. Haar missie is om “de toewijding van de journalistiek aan transparantie, nauwkeurigheid, inclusie en eerlijkheid te versterken, zodat het publiek geïnformeerde nieuwskeuzes kan maken.” De “vertrouwensindicatoren” die het heeft ontwikkeld, worden gebruikt door Google, Facebook en Bing om betrouwbare inhoud naar voren te brengen in zoekopdrachten en sociale media. Het onderzoek is (na een kwalitatieve fase onder leden van het Trust Project) onder bijna 19.000 respondenten in 27 landen uitgevoerd door Ipsos.

Bron: IPSOS 

Lees ook: