Surf naar

WeMedia
JEP / Raad voor de Reclame logo

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) ontvangt meer en meer klachten in verband met de Coronaviruscrisis. 

[MEDEDELING] Deze klachten gaan vaak over campagnes die in normale omstandigheden geen probleem zouden vormen, maar die momenteel als ongepast ervaren kunnen worden door het publiek.

Dit zijn reclames die berichten bevatten zoals: “kom langs bij uw adviseur”, “kom naar onze showroom”, “onze winkels blijven door de week open”, enz., reclames die verwijzen naar de versterking van het immuunsysteem of nog reclames die promotie maken voor geneesmiddelen waarvan het gebruik momenteel wordt afgeraden.

We nemen aan dat het gaat om reclames die geprogrammeerd waren voor de crisis.

De JEP heeft bovendien een klacht ontvangen met betrekking tot een digitale communicatie waarbij twee mondmaskers werden aangeboden bij aankoop van het product in kwestie. Deze reclame werd intussen ingetrokken.

Rekening houdend met wat voorafgaat, raadt de Raad voor de Reclame/JEP u ten zeerste aan om blijk te geven van tact en voorzichtigheid in uw communicaties. 

De JEP wil de sector er ook op wijzen dat zij, rekening houdend met de omstandigheden, uiteraard haar procedure voor de behandeling van klachten versoepeld heeft. Voor elk dossier vraagt de JEP aan de adverteerders/reclamebureaus en de media of zij de mogelijkheid hebben om de JEP een antwoord te bezorgen rekening houdend met de huidige crisis, en in dat geval binnen welke termijn ongeveer. De klagers worden ook geïnformeerd dat de behandeling van een dossier iets langer kan duren dan normaal.

Wat de klachten betreft waarbij duidelijk geen inbreuk aanwezig is, past de JEP natuurlijk artikel 4 van het Reglement (https://www.jep.be/sites/default/files/inline-media/reglement_jep_nl_-_januari_2020.pdf) toe dat het Secretariaat toestaat om een ontwerpbeslissing op te stellen zonder het standpunt van de adverteerder te vragen. Dit ontwerp wordt vervolgens goedgekeurd door de Jury (als zij hiermee akkoord gaat natuurlijk).

Voor meer info, neem contact met Sandrine Sepul, Directrice van de Raad voor de Reclame

Code over herkenbaarheid van native advertising

JEP komt met guidelines voor native advertising

De Raad voor de Reclame en zijn controleorgaan JEP hebben een code afgesproken over de herkenbaarheid van ‘native advertising en aanverwante commerciële communicatie’. De RvR, waarin alle actoren uit het marketingecosysteem vertegenwoordigd zijn, wil daarmee zorgen dat deze boodschappen steeds door de consument herkend worden.

Lees ook: Native advertising: passende context is bepalende succesfactor

Native advertising of het brengen van merkinhoud die zowel inhoudelijk als vormelijk past in de context waarin hij verschijnt is aan een duidelijke opmars bezig. Veel regelgeving bestond er niet rond. Hoog tijd, vonden de Raad voor de Reclame en de JEP (die alle actoren in de marketingketen bundelen) om daar verandering in te brengen.

Bij onduidelijkheid: label

Zowel voor offline als online publicaties gelden de regels, al voegt de Raad voor de Reclame er meteen aan toe dat voor online media bepaalde principes extra verduidelijkt dienden te worden. In beide gevallen moet het commerciële karakter onmiddellijk herkenbaar zijn. Dat kan door het gebruik van (audio)visuele of inhoudelijke elementen zoals een aparte lay-out of een call-to-action. Wanneer het commerciële karakter niet onmiddellijk duidelijk is, moet de adverteerder een label gebruiken. Dit zijn vermeldingen als ‘advertentie’, ‘reclame’, ‘publireportage’, ‘advertorial’, ‘powered by’… Die kan eventueel vergezeld worden van een begeleidende tekst die verduidelijking geeft.

De guidelines gelden trouwens ook voor affiliate marketing (websites waarbij commerciële partners content plaatsen die doorlinkt naar hun site). Ook in dit geval moet het voor de lezer duidelijk zijn dat het om commerciële communicatie gaat.

De guidelines zijn gepubliceerd op de site van de JEP. Bekijk ze hier.

Ook guidelines voor influencers

Deze guidelines komen er enkele maanden na de aanbevelingen over online influencers. Ook hierin valt de focus op transparantie op: elke commerciële communicatie (waarbij de influencer betaald is) moet duidelijk en als dusdanig herkenbaar zijn. Dit door het gebruik van woorden in de post zoals reclame, advertising of sponsored. Deze moeten op een zichtbare plaats gebruikt worden.

Ook deze guidelines zijn gepubliceerd op de site van de JEP. Bekijk ze hier.

Lees ook andere interessante artikels: