Surf naar

WeMedia
we love magazines - maison moderne

Waardering voor magazines blijft hoog in België

Mensen houden van magazines, dat concludeert sectororganisatie Custo uit eigen lezersonderzoek in de periode 2010-2018. Op een schaal van 1 tot 10 scoren magazines bijna een acht op likeability en die score is in al die, op mediagebied zeer tumultueuze jaren bijzonder stabiel gebleken. 

Het positieve cijfer is afkomstig uit een recente benchmark van de Custometer. Die omvat 46 B2C-lezersonderzoeken die zijn uitgevoerd tussen 2010 en 2018. De benchmark bekijkt ook de evolutie in de voorbije jaren.

De likeability-score van 7,8 is opgebouwd uit scores op cover, artikelkwaliteit, vormgeving, etc. Met name twee elementen, te weten de kwaliteit van de beelden en de leesbaarheid van magazines waarderen de lezers meer dan gemiddeld (score hoger dan 8). Ongeveer 9 op de 10 respondenten vindt de info bovendien interessant of nuttig, maar wat doen ze er daarna mee?

Magazines activeren lezers

73% gaat op zoek naar meer content, wat aangeeft hoe functioneel magazines in een customer journey kunnen zijn. 63% geeft specifiek aan dat ze de website van het merk bezoeken na het lezen van het magazine.

64% beveelt het merk of de producten aan. 58% deelt na het lezen van een magazine zijn mening. Misschien nog wel belangrijker voor merken is dat 68% aangeeft na het lezen van een magazine een aankoop te willen doen, waarbij 71% gebruikmaakt van een coupon of promotie.

Datgene waar magazines van oudsher sterk in zijn, inspiratie en nieuwe ideeën bieden, komt ook in de Custometer naar voren. De organisatie waarschuwt echter dat er lichte dalingen zijn in het aantal respondenten dat nieuwe ideeën uit magazines haalt (van 78% naar 73%) en nieuwe dingen uitprobeert (van 71% naar 66%). Naar de reden hiervan is helaas niet gevraagd.

Lezen en nog eens lezen

Het leesgedrag dat de Custometer meet, is ook stabiel. Het hoogste percentage mensen (22%) leest 20 à 30 minuten in een magazine, het gemiddelde ligt op 29 minuten en blijft ook stabiel. Meer dan de helft (55%) bekijkt ook alle pagina’s. Mensen houden magazines minder vaak bij dan vroeger (van 31% naar 26%), maar ongeveer de helft geeft ze wel graag door aan anderen.

Maar op de keper beschouwd, bevestigt deze benchmark vooral dat de grote troeven van magazines intact blijven. Content kan mensen lang vasthouden en zet hen aan tot concrete acties die ervoor zorgen dat het merk kan rekenen op positieve connotaties: minimaal 70% zegt in magazines de kenmerken leidend, open, menselijk, innovatief, betrokken of betrouwbaar terug te vinden.

Bron: Custometer

Gerelateerde artikels: