Surf naar

WeMedia
Man reading motor magazine

Impact magazinemerken groot bij aankoop auto’s en home deco

Magazinemerken spelen een belangrijke rol in het aankoopproces van auto’s en home deco producten. Vooral de invloed op aankoopgewoonten en het aankoopbudget is groot.

Lees ook: Baksteen in de maag, magazine in de hand!

Onlangs hebben vier Engelse uitgevers (Dennis, Immediate Media, Bauer, Haymarket) hun krachten gebundeld en het onderzoek ‘Fuel the Funnel’ uitgevoerd. Dat peilt naar de rol van magazinemerken bij de aankoop van auto’s/motoren. Magnetic, de marketingorganisatie van magazine mediabedrijven in het Verenigd Koninkrijk, bestudeerde als vervolg op het onderzoek van de vier publishers de invloed van magazinemerken in de  home deco- (keuken, badkamer, meubelen) en tech- (tv, audio, connected homes)sectoren in hun ‘Home Truths’ onderzoek. Beide studies werden tijdens de FIPP Insight Awards 2018 beloond met respectievelijk een Golden en Silver Medal.

Budgetboost

De twee onderzoeken die de rol van magazinemerken in het aankoopproces inzichtelijk maken, tonen aan dat magazinemerken een grote invloed hebben op het budget dat consumenten besteden: 39% van de lezers verhoogde het budget voor een auto-aankoop met een gemiddelde toename van £ 2,900. In combinatie met automagazinewebsites is het effect op het budget nog sterker: 47% verhoogde het budget met een gemiddelde toename van £ 4,209.

Binnen de home deco branche verhoogde 61% van de lezers zijn/haar budget voor een tech-aankoop gemiddeld met 67% na het lezen van een magazine. Bij home deco-merken bleken magazines eerder te zorgen voor budgetbehoud, terwijl 30% van meubelkopers en 44% van keuken/badkamerkopers zijn aankoopbudget verhoogde.

Merkkeuze

Magazinemerken hebben ook een grote invloed op de uiteindelijke merkkeuze: 91% van de lezers veranderde de samenstelling van zijn of haar home deco-‘shortlist’ na het lezen van een magazine, 88% bij technologie-aankopen. In veel gevallen ging het daarbij niet alleen om de merken op de lijst, maar ook de lengte van de shortlist die van 5 naar 3 merken werd ingekort. Ook bleek het favoriete home deco-merk bij 64% van de consumenten na het lezen van een magazine nog te wijzigen en 66% veranderde van favoriete tech-merk.

Met name bij tech-merken blijkt de combinatie van magazines en review-sites een gouden combinatie om mensen van een specifiek merk te overtuigen (90% zekerheid over merkaankoop), 54% voor tv/audio (t.o.v. 36% review-site) en 66% voor connected homes (t.o.v. 52% review-site). Bij tv/audio was er ook sprake van een aanzienlijke stijging van het aankoopbudget wanneer magazines en review-sites tezamen werden ingezet.

In de automotive branche was het effect op de merkkeuze ook sterk zichtbaar. 43% van de lezers gaf aan dat het aantal merken op de shortlist was teruggedrongen en dat de aankooptijd gemiddeld met 2 maanden werd ingekort. Ook bij de aankoop van een auto bleek bij 33% het favoriete merk na het lezen van een magazine nog te wijzigen.

Context

Adverteren in de juiste context blijkt steeds weer cruciaal voor een effectieve campagne. Zowel de ‘Fuel the Funnel’-studie als de ‘Home Truths’-studie laat via eye-tracking zien dat de advertenties in een contextueel relevante omgeving beduidend meer aandacht weten te trekken. Lezers zien advertenties als gelijkwaardig onderdeel van de magazine-ervaring en gaan er zelfs naar op zoek. Zo blijken advertentiepagina’s in een relevante context acht keer zo vaak herbekeken te worden en houden zij 38% langer de aandacht vast.

Bron: MMA, FIPP

Gerelateerde artikels:

 

Attention cultivation illustration

Attentie, attentie: uw aandacht graag!

Alles begint bij aandacht, zo betoogden de sprekers van Impact Memoire al op MAGnify 2018. Zonder aandacht geen informatieverwerking en dus ook geen reclame-effect. Maar aandacht krijgen is er niet eenvoudiger op geworden met de groeiende tsunami aan informatie die ons via digitale media bereikt. We moeten dan ook nog onderscheid maken tussen kijken en zien, horen en luisteren oftewel tijdbesteding versus kwalitatieve aandacht. Recent onderzoek toont nogmaals aan waarom aandacht zo belangrijk is voor merken.

Lees ook: Aandacht! Voorspelt verkoop

Onze (digitale) omgeving onderbreekt routinematig onze aandacht: we onderbreken onszelf en worden onderbroken door notificaties op allerlei manieren. Android bijvoorbeeld stuurt 11 miljard notificties per dag en gemiddeld checken wij onze gsm 150 maal per dag, ca. 30 seconden per keer. Strategieën om onze aandacht te vangen gebaseerd op onderbreking (zoals programmatic advertising en clickbait) dragen bij aan onze afnemende attentie.

Duurzame kwaliteitsaandacht

In een context van de groeiende informatiestroom en dalende aandacht, is aandacht in waarde alleen maar gestegen. Om deze trend te keren moeten we focussen op ‘kwaliteitsaandacht’ die een duurzamere benadering van aandacht mogelijk maakt, zo betoogt Magnetic, de marketingorganisatie van de Britse magazine mediabedrijven. En zij voegde dit jaar ook de daad bij het woord door samen met onderzoeksbureau PhD en Bournemouth University een onderzoeksproject te starten over aandacht, waarvan het eerste deel van de conclusies begin november gepubliceerd werd.

Teixeira - illustration attention cultivation

De maatstaf die vaak voor aandacht gehanteerd wordt, tijdbesteding, is eenvoudig te meten, maar helaas geen accurate voorspeller van ‘kwaliteit van bereik’ of ‘welbestede tijd’. We besteden namelijk routinematig veel tijd aan een heleboel zaken zonder daar aandacht aan te besteden. U herkent vast de momenten dat u zich na een autorit van werk naar huis realiseert dat u zich weinig specifiek kunt herinneren, omdat uw gedachten elders waren.

Doelgericht en relevant

Om aandacht te kunnen kapitaliseren, moeten we een speciaal soort aandacht bestuderen, die nodig is om marketingdoelstellingen te bereiken. We moeten gerichte, gefocuste aandacht onderscheiden van impliciete, half-(on)bewuste aandacht, zoals die van uw autorit. Onderzoeken in het kader van reclame-effectiviteit laten een consensus zien over het feit dat doelgerichte aandacht (relevantie) een belangrijke voorwaarde is.

‘The only way to win customers in the attention economy is to make something worth paying attention to. People don’t respond to facts about how your product will fill a practical need, they respond to stories about how it will fulfil a personal desire.’ Kevin Kelly (2008), oprichter Wired Magazine

De manier waarop we informatie verwerken is namelijk onder meer afhankelijk van het type doelgerichtheid: functionele doelen verwerken we eerder cognitief, terwijl dat bij expressieve doelen (bv. zelfbeeld bevestigen) veel meer emotioneel gebeurt. Contextuele factoren als attitudes ten aanzien van media en reclame, alsmede de relatie met het geadverteerde merk spelen hierbij ook een rol en bepalen samen de mate, richting en kwaliteit van onze aandacht. Er zijn bijvoorbeeld duidelijk aangetoonde verschillen tussen reclameverwerking in context van verschillende media: televisie verwerken we heel anders dan print. Tot slot moet de relatie tussen aandacht en de gewenste reclame-effecten, zoals reclameherkenning, merkvoorkeur en aankoop, beter gemeten worden.

Attention Framework - Bournemouth University

Relatie tussen merken en mediacontext

De whitepaper over aandacht die de drie partijen nu publiceren, is een interessante neerslag van het uitgevoerde desk research dat leidt tot een theoretisch kader over de relatie tussen aandacht, merken en media(context), zoals hier weergegeven. Het is de basis voor verder onderzoek dat de komende tijd wordt uitgevoerd.

Het brengt ook enkele kernkrachten van magazines opnieuw naar voren, zoals:

 • print magazines hoeven de aandacht niet te onderbreken, een voordeel ten opzichte van televisie, radio en digital, want dit houdt reclame-irritatie op afstand.
 • magazine media voorzien merken van een kwalitatieve, onderwerpspecifieke context, gebracht aan een aandachtig publiek, wat reclame-effectiviteit verhoogt.

De whitepaper kunt u hier zelf downloaden

Meer over hetzelfde onderwerp:

ROI

Korte termijn-marketing leidt tot verlies van ROI

De komst van het internet heeft ons vele mooie en goede dingen gebracht: kennis en entertainment binnen handbereik bijvoorbeeld. Maar er is ook een keerzijde, zoals verslavingen en pesterijen. Voor de marketingwereld hebben de digitale mogelijkheden een duidelijke trend in gang gezet richting korte termijndenken: clicks, likes en views zijn eenvoudig te registeren en daarom zo verleidelijk als KPI’s. Daarin schuilt het gevaar dat de maatstaven voor business succes die echt belangrijk zijn, zoals merkwaarde en lange termijn-ROI, op de achtergrond raken. Met alle gevolgen vandien.

In het Verenigd Koninkrijk onderzocht Enders Analysis wat er precies aan de hand is door eigen research onder reclame-experts (o.a. adverteerders, bureaus en mediabedrijven) en analyse van bestaande onderzoeken. Een signaal van het korte termijndenken is de ‘terreur’ van de aandeelhouders. Dat is terug te zien in een groeiend aantal grote bedrijven dat CEO’s op basis van prestatie beloont en dat 80% van de CEO’s een investering in innovatie zou weigeren, indien daardoor een keer het kwartaalresultaat gemist wordt.

Korte termijn-ROI

Nog altijd is marketingkennis vrijwel nergens een bestuursaangelegenheid: er zitten weinig CMO’s op dat niveau en CEO’s hebben nauwelijks marketingervaring. Tel daar bij op dat 91% van de  adverteerders nu ‘procurement’ betrekken bij bureaubeslissingen (23% van mediabureau-onderhandelingen gaan volledig via die afdeling) en het zal niemand verbazen dat korte termijn-ROI steeds belangrijker geworden is.

Het Enders-onderzoek laat zien dat er een 43% daling (!!) in zoekvolume van merk-keywords optreedt, wanneer merkmarketing vervangen wordt door direct advertising. Ondertussen is de balans direct response vs. merkreclame wel verschoven naar 50/50 in het voordeel van direct (voorheen 40/60). In het VK hebben adverteerders 2 miljard Pond van marketing pull verschoven naar push sinds 2000. En de kracht van push zonder pull is, zoals bekend, beperkt (lees ook Hoe merken groeien).

Het belang van context

Op basis van de onderzoeksresultaten doet Enders Analysis een aantal aanbevelingen voor merken:

 1. Context en omgeving is belangrijk voor merkveiligheid en de sector moet de voordelen en risico’s van de verschillende platforms goed inschatten.
 2. Campagne planning en creatie verdienen herwaardering (meer investering van adverteerders) en moeten zoveel mogelijk in campagnes geïntegreerd worden. Bureaus moeten de taak van procurement op zich nemen voor moeilijk te kwantificeren factoren.
 3. Merken moeten werken met de kwaliteit van de consumentenrespons. Het is onvoldoende om respons te registreren en aan te nemen dat de afwezigheid daarvan neutraal is. Succesvolle merken gebruiken een combinatie van korte en lange termijn-metingen.
 4. Merken moeten transparantie in contracten verzekeren, duidelijk zijn waar geld verdiend wordt en accepteren dat partijen die waarde creeren daarvoor beloond moeten worden met winst.
 5. Merken moeten erkennen dat een oordeel op basis van ervaring, niet de vijand is van data en bewijs.

Lange termijn brand equity

“ Je kunt geen enkel bedrijf succesvol laten zijn op kwartaalbasis, zegt Douglas McCabe, CEO van Enders Analysis.“ Dat idee op zich is fundamenteel afschuwelijk. Het is uitgevonden door Amerikaanse analisten om zichzelf bezig te houden. Er is profijt noch voordeel voor een enkele CEO.”

” Al de data die beschikbaar komt door digitaal, geeft ons een vals gevoel van vertrouwen in de mate waarin zaken gemeten kunnen worden. In de praktijk zijn metingen complex in deze omni-kanaalwereld. Ze zouden niet alleen korte termijn, maandelijks of jaarlijks gemeten moeten worden. Het gebruik van kwaliteitscontent, zoals magazine media, kan tot lange termijn brand equity leiden, maar dit wordt vaak genegeerd ten faveure van het najagen van kwartaalsucces.”

De effectiviteit van marketing staat onder druk en zal dalen, wat op de lange termijn zeer veel schade kan veroorzaken aan merken en de markt in het algemeen, onder andere door het verdwijnen van kwaliteitsvolle content als context voor merken.

Bronnen: Mediatel, Magnetic

Zin om meer te lezen?

Magnetic Home Truths preferred brands

Baksteen in de maag, magazine in de hand!

In zijn MAGnify-presentatie noemde en roemde Steve Goodman de ‘Home Truths’ studie van Magnetic Media als een goed voorbeeld van onderzoek dat het vertrouwen in magazine media weer kan herstellen. Ondertussen hebben de bij Magnetic aangesloten uitgevers (Hearst, Dennis, Immediate, TI-Media) een eenvoudig, one-stop-shopping ‘Big Wrap’-achtig pakket gelanceerd voor adverteerders. Reden genoeg voor ons om hier eens iets verder in te duiken.

Magnetic, de marketingorganisatie van magazine mediabedrijven in het Verenigde Koninkrijk, bestudeerde in de ‘Home Truths’ studie de rol van magazinemerken in de homedeco- (keuken, badkamer, meubelen) en tech- (TV, audio, connected homes) sectoren. Met name hun invloed op aankoopgewoonten. Hiervoor werden 738 consumenten in verschillende fases van het aankoopproces ondervraagd.

Hogere budgetten

De bevindingen, zoals Goodman al vertelde, zijn opmerkelijk. Zo blijken magazinemerken in staat het budget dat consumenten besteden zeer direct te beinvloeden: 61% van de lezers verhoogde zijn budget voor een tech-aankoop gemiddeld met 67% na het lezen van een magazine! Bij home deco-merken bleken magazines eerder te zorgen voor budgetbehoud, terwijl 30% van meubelkopers en 44% van keuken/badkamerkopers hun aankoopbudget verhoogden.

Magnetic Home Truths - increase budget

Dat zijn indrukwekkende resultaten die eerdere ‘halo’-effectstudies wederom bevestigen: als je het in een magazine ziet, is het meer waard (lees ook: De Q-factor). Uiteraard is de keuze van Magnetic voor ‘home & tech’-sectoren niet willekeurig: magazines spelen van oudsher een belangrijke rol in deze ‘customer journeys’ vanwege de aard van de producten en de complexiteit van de aankopen.

Nieuwe ‘shortlist’

Voor de merken in deze sectoren is er nog meer goed nieuws: 91% van de lezers veranderde de samenstelling van zijn of haar home deco-‘shortlist’ na het lezen van een magazine, 88% bij technologie-aankopen. In veel gevallen ging het daarbij niet alleen om de merken op de lijst, maar ook de lengte van de shortlist die van 5 naar 3 merken werd ingekort.

Magnetic Home Truths - change shortlist

Ook bleek het favoriete home deco-merk bij 64% van de consumenten na het lezen van een magazine nog te wijzigen en 66% veranderde van favoriete tech-merk. Met name bij tech-merken blijkt de combinatie van magazines en review-sites een gouden combinatie om mensen van een specifiek merk te overtuigen (90% zekerheid over merkaankoop): 54% voor TV/audio (t.o.v. 36% review-site) en 66% voor connected homes (t.o.v. 52% review-site). Bij TV/audio was er ook sprake van een aanzienlijke stijging van het aankoopbudget wanneer magazines en review-sites tezamen werden ingezet.

Magnetic Home Truths - magazines and review sites

Context is king

Adverteren in de juiste context blijkt ook steeds weer cruciaal voor een effectieve campagne. De ‘Home Truths’-studie laat middels eye-tracking zien dat advertenties in een contextueel relevante omgeving tot wel 40% meer aandacht weten te trekken, gelijk aan de redactionele content. Lezers zien advertenties als gelijkwaardig onderdeel van de magazine-ervaring en gaan er zelfs naar op zoek. Zo blijken advertentiepagina’s in een relevante context 8 keer zo vaak herbekeken te worden en houden zij 38% langer de aandacht vast.

“Magazines liggen het lezerspubliek zeer na aan het hart. Wie ze leest, voelt zich echt betrokken. Dat is bij het digitale niet het geval, daar gaat het meer om reach”

Steve Goodman, Group M

Bronnen: Mediatel, Magnetic Media

Gerelateerde artikels:

eMarketer graph - positive resonse and trust advertising in context

Nieuws: magazines genieten hoogste vertrouwen

Het is geen nieuws meer dat de manier waarop we nieuws consumeren het afgelopen decennium enorm veranderd is. Naar verwachting zal dat de komende 10 jaar niet anders zijn. Het aantal nieuwsbronnen dat mensen vandaag raadplegen, ligt inmiddels op 6,7. Televisie is nog altijd de nummer 1 in de meeste landen en voor de meeste leeftijdsgroepen (behalve jongeren). Daarna volgt het internet. Maar als het om vertrouwen gaat, blijken magazinemerken toch weer bovenaan te staan.

Lees ook: Mediacontext beïnvloedt merkvertrouwen 

Hoewel 44% van de respondenten in het recente Britse Ofcom-onderzoek aangeeft nieuws via sociale media te consumeren en dan vooral via posts, blijkt slechts 39% dit ook een betrouwbare nieuwsbron te vinden. Dit is een bevestiging van eerdere onderzoeken, waaronder de Edelman Trust Barometer.  De discrepantie tussen social mediagebruik en -vertrouwen zou gedeeltelijk verklaard kunnen worden door het gedrag van de jongere leeftijdsgroep (16-24 jaar): 82% gebruikt sociale media voor nieuws, maar van de betrouwbaarheid liggen zij minder wakker, in tegenstelling tot de 30-plus-groep.

Brexit- en Trump-bump

Vergelijkbare cijfers uit een webinar van eMarketer over de Verenigde Staten waar maar liefst 78% van de 18-49 jarigen nieuws via sociale media blijkt te consumeren. De grootste twee platformen, Facebook (46%) en YouTube (43%), zijn echter ook de meest omstreden en het afgelopen jaar zelf herhaaldelijk hoofditem in het nieuws geweest, vanwege privacy, fraude en vertrouwensproblemen. Dat is het grote publiek niet ontgaan en Facebook blijkt (al voor Cambridge Analytica) op weinig vertrouwen en zelfs groot wantrouwen te mogen rekenen (54%). Zoals eMarketer concludeert: “For consumers, context matters.”

eMarketer graph - trust in social media 1Zoals de VS een Trump-bump kent (een stijging van de waardering van traditionele nieuwsmedia), zo heeft Groot-Brittanië zijn Brexit-debacle. Sociale media speelden geen al te fraaie rol in de aanloop naar het Brexit-referendum en dat is te zien in de vertrouwenscijfers. Daarentegen vertrouwt 80% magazines wel als nieuwsbron; de hoogste score van alle nieuwsbronnen. Ook dat ligt in lijn met andere internationale onderzoeken, zoals dat van Kantar.

Kwaliteitscontent

Naast het vertrouwen is ook de engagement van het magazinepubliek zeer hoog, zo blijkt uit het Ofcom-rapport. Lezers vinden dat magazines hen kwaliteitscontent bieden (82%) en diepere analyses van het nieuws dan welk ander medium ook (84%). Als context voor reclameboodschappen blijkt vertrouwde kwaliteitscontent zowel online als offline een belangrijke voorwaarde voor effectiviteit.

eMarketer graph - positive resonse and trust advertising in contextHet woord ‘vertrouwen’ duikt dan ook steeds vaker op in de briefings van adverteerders aan hun mediabureaus (lees ook: Group M: adverteerders hebben magazines zwaar ondergewaardeerd) en velen erkennen dat context een factor van groeiend belang is, of zou moeten zijn, bij de mediakeuze.

Bron: Magnetic Media, eMarketer, Ofcom

Andere interessante artikels over dit onderwerp:

Graph uplift through magazines

Magazines zijn de afgelopen 10 jaar effectiever geworden 

Magazinemerken zijn buitengewoon effectief als het gaat om nieuwe klanten aanbrengen, marktaandeel verhogen en verkopen. Juist in langetermijnstrategieën blijken magazines goed te werken, maar ook op korte termijn is hun bijdrage belangrijk voor activatie. Bovendien zijn ze (net als televisie overigens) de afgelopen jaren effectiever geworden. Dat concluderen de IPA en Peter Field op basis van een uitgebreide analyse (‘Media in Focus’) van hun eigen database, die honderden campagnes bevat. 

Opmerkelijk is dat ondanks lagere oplages en de disproportionele daling van reclamebestedingen, de effectiviteit van magazines in het digitale tijdperk juist stijgt. Campagnes die magazine media inzetten zijn effectiever dan campagnes zonder. Uit een share of voice-analyse blijkt dat dit geen budget-effect is, maar dat de campagnes door magazine media ook nog eens efficiënter worden. In het licht van het lage aandeel van magazine media in de campagnebudgetten, zijn de effecten verrassend groot: +40% bij grote businesseffecten en +30% bij activatie.

Graph effectiveness magazines

De kracht van magazine media resulteert dus in effecten op zowel lange als korte termijn, op marktaandeel en op sales. Deze effecten zijn bovendien 25% groter geworden in vergelijking met het verleden.

Gevaar van korte termijndenken

De balans in marketing en campagnes is echter doorgeslagen naar korte termijneffecten, grotendeels gedreven door de focus op aandeelhouderswaarde, resultaatbonussen en procurement. De digitalisering van media maakte een verschuiving naar korte termijn-metrics, zoals clicks en views, mogelijk. Uit een eerdere analyse van Peter Field bleek al dat verwaarlozing van lange termijneffecten voor bedrijven een groot gevaar is. Search marketing wordt bijvoorbeeld minder effectief als het niet gepaard gaat met merkcommunicatie. Korte termijn-focus gaat ten koste van merken en merkenbouw en uiteindelijk van het resultaat en de positie van bedrijven. Anderzijds hebben sterke merken activatie nodig om hun kracht om te zetten in resultaten. Tijd dus om de balans tussen kort en lang te herstellen.

Omdat magazine media kort en lang werken, kunnen ze een belangrijke rol spelen om de balans te herstellen. Enerzijds zijn magazine media uiterst effectief in het aanbrengen van nieuwe klanten, wat leidt tot marktaandeelgroei. Anderzijds leveren ze ook een sterk effect op activatiedoelstellingen (zoals trial, websitebezoek, search, click-through, andere direct response en het opheffen van aankoopbelemmeringen), zo blijkt uit de analyses. Dit is gedeeltelijk te verklaren door de multimedialiteit van veel magazinemerken, maar aanzetten tot actie was tegelijkertijd altijd al een van de krachten van magazines.

Graph uplift through magazines

Multimedia effecten: magazines + online video

Magazine media maken meestal onderdeel uit van multimediale strategieën, vandaar dat het ook belangrijk is om te kijken naar hun effect op de werking van andere media. In het verleden is al vaak aangetoond dat magazines andere media, zoals televisie en online, effectiever kunnen maken en synergie-effecten opwekken. Dat blijkt nu niet anders te zijn. Maar wat we nog niet wisten is dat magazines heel goed samenwerken met online video: een +44% uplift in vergelijking tot campagnes zonder magazines. De combinatie van magazines met online display levert een uplift van +33% op.

 

Graph magazine multiplier with online videoGraph multiplier effect magazines online display

Het bewijsmateriaal van deze analyse van een enorme database die over jaren is opgebouwd, leidt tot één conclusie: het is zonde om magazine media als reclamemedium te negeren en daarmee de effectiviteit op korte en op lange termijn, maar ook de multiplier effecten op nieuwe en gevestigde media, onbenut te laten.

Bron: Magnetic Media

Lees ook:

 

 

Press Pause ad - PPA

Press Pause: waar zit de pauzeknop van het leven?

Press Pause logoOnze collega’s in het Verenigd Koninkrijk hebben een nieuwe campagne gelanceerd die de kracht van magazines prachtig in beeld brengt: magazines als de pauzeknop van het leven.

Met de slogan “Life… where is the pause button?” zet deze campagne het magazinemoment centraal: eventjes pauze nemen van het hectische, altijd geconnecteerde leven en een pauze inlassen voor jezelf met je favoriete magazine. Zoals de PPA het zegt: een kleine oase creëren in je dag.

De campagne bestaat uit mooie advertenties, sociale media en interessante content op de website pauseyourday.co.uk, zoals feiten over magazines, magazinelanceringen en redenen waarom een magazinemoment (me time) goed voor je is.

Om even op dat laatste puntje in te gaan: mensen blijken het gelukkigst te zijn als ze plezier kunnen combineren met een doel (pleasure purpose principle). 70% van de magazinemomenten blijkt te gaan over een ‘aangename beloning’ of ‘doelgerichte informatie’. Vandaar dat mensen zo genieten van hun magazinemoment (bron: Moments that Matter).

Press Pause campagne:

RELAX WITH A MAGAZINE…

Life can often feel like a never-ending cycle of things to do.

With so many demands from work, home and family, there never seem to be enough hours in the day to find time just for you.

So once in a while, why not just Press Pause? Take a moment to curl up with your favourite magazine and create a little oasis of ‘you’ in your day.

Relaxing with a magazine is an affordable and healthy treat, and there’s such a huge range to choose from that there’s something for everyone.

Pressing pause is good for you. So take some time out from the daily grind to lose yourself in a world of magazines and benefit both your mind and body.

Meer informatie: pauseyourday.co.uk

 

MAGNIFY-logo

Op 6 oktober tijdens MAGnify 2017 zullen onze (inter)nationale sprekers uitgebreid ingaan op de kracht van magazine media voor lezers, consumenten en adverteerders.

Schrijf u nu snel in via deze link!

New Influencer Ecosystem- blogger vs magazine

New Influencer Ecosystem: bloggers vs magazines

Magnetic’s “New Influencer Ecosystem” onderzoek is als grote winnaar uit de bus gekomen bij de FIPP Insight Awards 2017.  Deze Awards belonen studies uit de hele wereld naar het gebruik van magazine media als advertentiemedium.

FIPP kende de “Passion Response Study” van Magazine Networks Australia’s en Time Inc.’s “Live the Passion” beiden een Gouden Insight Award toe. Deze studies zullen hier later uitgebreider besproken worden.

The New Influencer Ecosystem

Influencer marketing maakt steeds vaker onderdeel uit van de mediamix en deze trend lijkt alleen nog maar te groeien: 84% van marketingprofessionals wereldwijd verwacht de komende 12 maanden een campagne te lanceren met influencer marketing. Het zogenaamde ‘influencer ecosysteem’ ontwikkelt zich verder, doordat merken naarstig op zoek zijn naar nieuwe strategieën en commerciële kansen. Magnetic (de marketingorganisatie van magazine-uitgevers in het Verenigd Koninkrijk) onderzocht de rol van magazine media binnen dit ecosysteem en de impact die het medium heeft in termen van bereik en engagement in vergelijking met andere kanalen. Daarbij maakten ze onder ander gebruik van social listening.

Het onderzoek betreft drie belangrijke sectoren: mode, beauty en automotive. Magnetic ontdekte dat magazinemerken consumenten niet alleen engageren, maar dat zij wel degelijk ook bereik genereren, iets wat vaak vergeten lijkt te worden. Het diepe en rijke engagement dat magazinemerken bij lezers en consumenten on- en offline opwekken, is de reden van het succes in influencer marketing.

Enige tijd geleden besteedden we op deze website al aandacht aan het Magnetic-onderzoek, met name de conclusies betreffende mode:

Influencers zijn uitermate belangrijk geworden voor de mode-sector. Juist als het om mode gaat, luisteren mensen graag naar trendsetters met een voorbeeldfunctie, zoals bloggers en bekende personen. Merken richten hun inspanningen dan ook steeds vaker op de zogenaamde ‘fashion insiders’, die in veel gevallen zelf werkzaam zijn in de mode- en beauty-wereld. Opvallend genoeg zijn dit niet de personen met enorm veel volgers (Shakers), maar eerder een exclusieve, kwalitatieve groep (Makers)*, zogenaamde micro-influencers.

[..]

Een belangrijk voorbeeld dat Magnetic.media in het Verenigd Koninkrijk onderzocht, is de buzz rond de jaarlijkse Fashion Week, een hoogtepunt van het modejaar.Terwijl bloggers meer posts publiceerden dan magazinemerken in deze periode, bleken de laatsten in totaal wel evenveel mensen te bereiken. Bovendien werd magazinecontent gemakkelijker gedeeld dan die van bloggers, waardoor magazinemerken gemiddeld 8 interacties per post realiseerden (vergeleken met 2 per blogpost).

New Influencer Ecosystem - blogger vs magazine

Inhoudsanalyse van de posts laat zien dat de tone of voice van bloggers persoonlijker is, een zogenaamde ik-focus heeft, terwijl magazines de nadruk eerder op de lezer zelf leggen. Daardoor kunnen magazines ook positiever over merken schrijven, terwijl bloggers hun eigen mening vooropstellen. De rol van bloggers en magazines in het aankoopproces zou daardoor ook anders zijn: bloggers zijn waarschijnlijk beter in het overtuigen over specifieke producten, terwijl magazines een groter rol spelen bij het bouwen van het lange termijn merkimago.

Lees hier verder…

Banner FIPP London 2017

Ontdek meer Award-winnend research:

Logo FIPP Insight Awards_2017

FIPP Insight Awards: Winning research revealed

The 8th FIPP Insight Awards publicly acknowledge outstanding research, spread knowledge about successful studies, and stimulate ideas for further projects. The FIPP Insight Awards will be presented at the FIPP World Congress in London, 9-11 October 2017.

Banner FIPP London 2017

Magnetic’s New Influencer Ecosystem research has been awarded Overall Winner of the FIPP Insight Awards. It tops the list of studies rewarding the use of magazine media as an advertising medium, anywhere in the world.

Gold Award Winners included Magazine Networks Australia’s Passion Response Study and Time Inc. UK’s Live the Passion research.

Insight Award Overall Winner: Magnetic, the New Influencer Ecosystem

Influencer marketing is increasingly being used in the media mix and this trend only seems set to grow with 84 per cent of marketing professionals worldwide expecting to launch a campaign involving an influencer in the next 12 months. The influencer ecosystem is evolving, with brands exploring new strategies and commercial opportunities. Magnetic set out to explore the role of magazine media in this new influencer ecosystem and the impact they have in terms of reach and engagement compared to other channels.

From its research across three sectors – fashion, beauty and motoring – Magnetic discovered that magazine brands were not only engaging consumers but also managing to achieve reach – something that magazines are often accused of not doing. We believe this success in the influencer marketing space is because of the deep and rich engagement that magazine brands have with their readers and consumers on- and offline.

The judges said that this was a hot issue, and one of the most important strengths of magazines and that it was “very good to compare magazines with bloggers/vloggers”.

Insight Award Gold Winner: Magazine Networks Australia, Passion Response Study

The Passion Response Study looked at general data on who reads magazines online and offline, the overlap between online and offline , time spent and other metrics, but it also delved deeper by title genre to look at the data across fashion , home, health, food , lifestyle and weekly titles online and offline. In addition, the ad recall section covered the implications on the path to purchase.

The judges said: “The concept was simple but applicable to all magazine publishers. Although there was perhaps a lost opportunity to involve advertisers. It provided strong evidence for magazine media.

Insight Award Gold Winner: Time Inc. UK’s Live the Passion

Time Inc. UK commissioned Crowd DNA to conduct a research study on exploring passions, the role magazine media plays within them and the influence/effectiveness of passionate audience. Using a mixture of highly in-depth qualitative and quantitative, with supplementary analysis from a respected anthropologist, Time Inc and Crowd DNA carried out a 10-day in-depth online community study comprising highly passionate people, supplemented by a quantitative survey to more than 3,000 additional passionate people, allowed them to understand some key areas in order to define a passion and study the evolution of a passion.

Live The Passion showed that the importance of a passion cannot be overstated – it’s an integral part of the audience that was spoken to. It provides people with many of the facets required for a happy life. Purpose, joy, comfort are just three of the dozens that could be listed. People trust magazine media with one of the most important things in their life (a close second behind children). And advertising in magazine media has a massive spectrum of opportunity. Finding the right relevance is key to success

The judges said: “I love the link this research makes between passion and magazines!” and that it was an excellent piece of complex research, difficult to replicate but with important indications.

Silver Award Winners included:

 • The Economist Group for Thought Leadership Disrupted: New rules for the content age
 • NEWBASE for The Format Effect Series
 • Time Inc. UK for Developing the Native Story
 • Time Inc. UK for TRESemmé Beauty Full Volume

 

Further information from Helen Bland.

Banner FIPP London 2017

Magnetic Magazine Moment

Magazine content verhoogt ons welzijn met 6%

En dat geldt nog sterker voor de Millenials generatie. Het was een van de interessante en opvallende conclusies van het Engelse onderzoek “Moments That Matter” naar de band tussen consumenten en mediaconsumptie. De studie toont aan dat magazines vooral erg goed zijn in het creëren van ‘aangename beloning’- en ‘nuttige informatie’-momenten voor consumenten.

Magnetic: 5 drivers of wellbeing

Magnetic Media, onze Britse zusterorganisatie, presenteerde dit gloednieuwe onderzoek eind oktober tijdens het event Spark 2015. ‘Moments That Matter’ heeft het welhaast spreekwoordelijke magazinemoment voor het eerst echt onder de loep genomen met vragen als ‘hoe voelen mensen zich tijdens hun magazine moment?’ en ‘wat betekent dat voor de verwerking van informatie?’ Het heeft dit bovendien vergeleken met de consumptie van andere mediakanalen.

De studie is geïnspireerd en gebaseerd op werk van professor Paul Dolan van de London School of Economics and Political Science, een wereldwijde autoriteit op het gebied van Positieve Psychologie en geluk. Hij onderscheidt vijf factoren die tot ‘welzijn’ leiden. In het onderzoek zijn ze vertaald naar mediamomenten: tijd besteden, beloning, informatie, delen (sharing) en verbondenheid.

De belangrijkste bevindingen van het onderzoek op een rij:

 • Beloning: de respondenten zien magazine content het meest als beloning: 54%  geeft dat aan (ter vergelijking: 44% voor TV en 43% voor cinema).
 • Reclame, ja graag: wanneer hen tijdens het lezen van magazine media naar reclame gevraagd wordt, geeft 74% van de consumenten aan deze te verwelkomen. Ze staan open voor nieuwe producten en ideeën in reclame (80%). Dit zijn zeer hoge scores die tonen hoezeer reclame en commerciële content onderdeel uitmaken van de magazine-omgeving en het magazinemoment. Interessant is dat de scores dalen wanneer deze vragen niet tijdens het magazinemoment gesteld worden (63% en 67%).
 • Aandacht, aandacht: net geen 74% van de magazinelezers focust in het moment volledig op de inhoud van zijn favoriete titel. Dat percentage ligt nog hoger voor de specifieke ‘beloningmomenten’: 86%. Maar ook tijdens ‘informatiemomenten’ is er een sterke, onverdeelde aandacht: 80%.

Sue Todd, CEO van Magnetic verwoordde het als volgt:

“Ons onderzoek toont dat klopt wat we altijd gedacht hebben over professioneel gemaakte, originele en relevante content: dat het wordt gewaardeerd omdat het een menselijk verlangen om je beter te voelen als het ware voedt.”

Wat ook voor Magnetic als een verrassing kwam, was de grotere behoefte bij Millenials aan deze momenten, maar ook hoeveel positiever deze groep staat ten opzichte van reclame tijdens het leesmoment.

“Gezien de bredere uitdaging rond dalende ontvangstbereidheid en verminderde aandacht waar marketeers momenteel voor staan, denken we dat deze inzichten grote implicaties moeten hebben voor ieder merk dat uit is op diepe, betekenisvolle connecties met consumenten,” besluit Sue Todd.