Surf naar

WeMedia

MAGnify 2017 : the pictures !

Did the power of magazines amaze you at the first annual Magazine Media Conference?

We had an amazing conference on Friday 6th October with great speakers and a wonderful audience. Thank you for being there!

Please check out our Facebook pages (Magazine Media / Magazine Media FR) and Twitter @magazinemediaBE

portrait Marc Dupain

Interview Marc Dupain, general manager The Ppress

Het uitgeversrecht, de transparante rol op de advertentiemarkt en samenwerking. Dat zijn de belangrijkste elementen in het aanvalsplan van Marc Dupain, general manager van The Ppress, initiatiefnemer van deze website. Tijd voor een interview, een jaar nadat hij er aan de slag ging.

U staat exact een jaar aan het hoofd van The Ppress. Hoe is uw visie op de periodieke pers in die periode veranderd?

Ik vond er een zeer divers landschap terug. Er zijn enkele grote spelers, maar daarnaast ook vele kleinere actoren. De periodieke pers in het noorden van het land ziet er anders uit dan die in het zuiden. En er zijn heel wat verschillen: B2B versus breedpublieksbladen, de free sheets, online uitgevers…

Het is geen geheim dat er spanning heerst in de sector, maar ik ervaar vooral zeer actieve uitgevers, die kwaliteitsvolle, geloofwaardige en professionele producten maken. Uiteraard kan je de gebruiken en gewoonten van de consument niet veranderen. Hij is ‘always on’. Het is dus voortdurend zoeken naar de juiste manieren om met die veranderde gewoonten om te gaan.

Magazine media hebben het op de lezersmarkt inderdaad niet gemakkelijk. Wat is hun grootste troef?

Print en zeker magazines hebben een grote emotionele band met de consument. Mensen hebben het over ‘mijn’ Humo en ‘mijn’ Flair. De laatste jaren is die band bovendien nog versterkt door het organiseren van events, door het aanbieden van extra services, door de combinatie print + online + video. Magazinemerken zijn echte belevingsmerken geworden.

Geldt die troef ook voor de advertentiemarkt?

Absoluut. Die emotionele link tussen blad en lezer kan een adverteerder doortrekken naar zijn merk. Alle extra touchpoints genereren trouwens ook een schat aan data, die wanneer ze gekoppeld worden van goudwaarde zijn voor adverteerders.

Voor welke uitdagingen staan de magazine media?

De belangrijkste uitdaging voor uitgevers is het verdienmodel. Ten eerste is de consument gratis gewoon en moet hij bereid zijn om te betalen voor nieuws en de magazinebeleving. Op dat vlak is elke uitgever aan het sleutelen. Ten tweede moeten we adverteerders nog meer wijzen op de kwaliteit van onze producten en de garantie van brand safety. Bij magazine media geen blackbox van data, maar wel concrete en transparante resultaten na een actie. De geloofwaardigheid en het effect van campagnes zijn het grootst in magazines, zo blijkt uit tal van studies. Ze vormen een onontbeerlijk element in de opbouw van een merk. Ten derde moeten uitgevers hun inspanningen op het vlak van distributie ook te gelde kunnen maken. Net zoals kabeloperatoren tv-zenders moeten betalen voor de content, moeten uitgevers dat ook kunnen afdwingen bij internetspelers als Facebook. Er moet een uitgeversrecht komen.

Welke taken ziet u op deze domeinen weggelegd voor The Ppress?

Het is de rol van een vakvereniging om haar leden te ‘servicen’ en om de belangen van die leden te verdedigen. Dat willen we vooral doen door mensen samen te brengen, door met anderen samen te werken en door het gesprek aan te gaan. Rond dat uitgeversrecht zijn we betrokken in de discussies die op Europees, maar ook op nationaal vlak plaatsvinden, maar daarnaast werken we ook steeds nauwer samen met andere associaties zoals de UBA en de ACC. We voeren immers een gezamenlijke strijd: ervoor zorgen dat advertentiegeld goed besteed wordt.

Daarnaast merk ik een toenemende nood aan kennis, aan research. Zelfs wetenschappelijke instellingen en scholen hebben weinig kennis van magazine media. Op dat vlak hebben we al initiatieven genomen en samenwerkingen opgezet.

Staan er verder concrete initiatieven op stapel?

We zijn volop met diverse zaken bezig. Naast het duidelijk maken van de rijkdom van de markt aan de kennisinstellingen, de nauwere samenwerking met andere vakverenigingen en de strijd om het uitgeversrecht, lobbyen we sterk voor faire taksen. Onze uitgevers zijn bereid om hun bijdrage te leveren, maar ook hun inspanningen op vlak van ecologie zouden beloond mogen worden. Daarnaast zou de overheidssteun voor opleidingen binnen de uitgeefsector mogen uitgebreid worden. Alle producten zijn vandaag multimediaal, de uitdagingen dus ook.

Tot slot is er ook toenadering tot de UPP, de Unie van Uitgevers van de Periodieke Pers, waarmee we de seminaries rond Changing Media organiseren, en willen we de sterktes van magazines in de verf zetten tijdens ons congres MAGnify*.

Wat is de doelstelling van MAGnify?

We willen adverteerders, media- en creatieve bureaus een stand van zaken in de sector geven, focussen op de troeven op het vlak van multimedialiteit en het dynamisme overbrengen dat de sector typeert. Met sprekers als o.a. mediawatcher Juan Senor, mediamarketingspecialist François Mariet en Karen Hellemans van JBC ben ik er zeker van dat dit zal lukken.

MAGnify logo - magazine media congres

* MAGnify vindt plaats op 6 oktober 2017, te Brussel. Deelname is op uitnodiging. Uitnodigingen zullen begin september verzonden worden. 

Meer lezen?

Marc Dupain

Even kennismaken: Marc Dupain

Marc Dupain is de nieuwe algemeen directeur van The Ppress, de vereniging van uitgevers van de Belgische publieksbladen, vakpers, gratis en online pers en initiatiefneemster van deze website. Hij volgt Alain Lambrechts op die na 23 jaar op pensioen gegaan is.

Marc Dupain begon midden augustus aan zijn missie en kijkt ernaar uit zich te verdiepen in de sector van de periodieke pers: “Het is een boeiende uitdaging om The Ppress en haar leden in deze periode van digitale omwenteling te mogen vertegenwoordigen. We hebben in ons land veel sterke en mooie mediaproducten die hun verhalen op almaar meer manieren vertellen aan hun publiek en er een emotionele band mee opbouwen. Hoe sterker we verenigd zijn, hoe beter we de belangen van de sector kunnen verdedigen.”

Dupain is Licentiaat in de Rechten, maar werkte nagenoeg zijn hele carrière in de media. Hij startte aan de balie van Tongeren om via Test-Aankoop aan de slag te gaan bij Medialaan, achtereenvolgens als journalist, nieuwsmanager, hoofd Levenslijn en hoofd Public Affairs. Gedurende de laatste jaren was hij consultant. Marc Dupain komt uit Tongeren, waar hij ook woont, en is vader van twee studerende zonen.