Surf naar

WeMedia
illustratie goudvissen vs menselijke aandacht

Goudvissen overtreffen mensen in aandacht

Onze aandachtsboog is nu officieel korter van die van een goudvis. Dat is een van de conclusies van een nieuw Nielsen-onderzoek. Is dat een probleem? Zeker wel voor adverteerders die hun merken een plaats in de hoofden van potentiële kopers willen geven. En voor sommige hoogleraars (lees het hier). Belangrijkere vraag: wat is de oplossing?illustratie goudvissen vs menselijke aandacht

Kortere aandacht is een gevolg van de almaar aanhoudende informatie-tsunami die ons elke dag overspoelt en de manier waarop we informatie digitaal consumeren. De grap over goudvissen moeten we herzien: zij blijken met 9 seconden vandaag al een langere aandacht spanne te hebben dan mensen (8 sec.).

Aandacht is daarmee een schaars goed geworden. Wat zou er mooier zijn voor merken dan de aandachtspiek van mensen exact te kunnen bepalen? Die momenten benutten dat mensen wél open staan voor nieuwe informatie? Nielsen onderzocht dit in opdracht van Taboola, gebruiksmaker van BrainVu, een cloud-based technologie.

‘Moments of next’

Middels zogenaamde biomarkers werd de focus van website- en videogebruikers bepaald, alsmede de connectie met de content en de emotionele response (positief of negatief). Daaruit konden de onderzoekers breinactiviteit afleiden gerelateerd aan emotionele alertheid, stress en emotie-gerelateerde mentale inspanning.

Deelnemers aan het onderzoek bleken het meest open-minded na het lezen van een artikel. Zulke momenten noemt Nielsen ‘moments of next’, wanneer een taak juist is afgerond en de mentale inspanning lager ligt dan op andere momenten. Juist op die momenten staan mensen het meest open voor nieuwe informatie en nieuwe ervaringen en zal hun aandacht en emotionele respons pieken.

Graph showing peaks of attention in moments of next - Nielsen

Scroll feed krijgt meer aandacht

Hier, aan het eind van een artikel, ligt dus een fantastische opportuniteit voor uitgevers en adverteerders om de aandacht van mensen te vangen. Uitgevers maken hiervan al langer gebruik door op die plaats nieuwe content aan te bieden. Uit het onderzoek blijkt echter dan een ‘scroll feed’ hier beter werkt dan individueel aangeboden artikels.

De scroll feed is een uitvinding die de meeste sociale media platforms gebruiken en dat doen zij niet zomaar. Het blijkt de beste manier om de aandacht en emotionele betrokkenheid van mensen te leiden in de richting van andere content op hetzelfde kanaal. Tijdens de ‘moments of next’ is er immers geen sprake van interruptie, die mensen meestal als negatief ervaren, én ze zijn op zoek naar iets nieuws.

Bron: What’s new in Publishing

Gerelateerde artikels: