Surf naar

WeMedia
Positive from Pay Attention campaign - Mike Florence - PhD

Het nieuwe verhaal van magazine media: premium print en geëngageerd publiek

Het verhaal over magazine media is veranderd: steeds vaker zijn magazinemerken positief in de aandacht en weinigen spreken nog over de dood van het medium. Bij de publicatie van de Britse oplagecijfers begin februari was de reactie van de media-experts echter volledig anders dan we voorgaande jaren gewend waren. De aandacht ging uit naar de blijvende kracht van magazinemerken door hun sterke band met het publiek, het vertrouwen en de veilige omgeving die ze merken bieden.

Lees ook: Magazine media zijn de ‘real influencers’ voor premium en luxemerken

Die nieuwe retoriek heeft te maken met de problematiek van digitale media, met fraude en merkveiligheid, waardoor ‘oude’ media in een nieuw licht komen te staan. Maar ook met mediabedrijven die zich overal ter wereld gezamenlijk inzetten om hun passie voor en geloof in het medium over te brengen. Denk aan de “Magazines.Better.Believe.It-campagne, aan het Food Brand Trust-initiatief, de Press Pause-campagne en het langlopende Editorial Media-platform. Met als meest recente voorbeeld de ‘Pay Attention’-campagne van het Britse Magnetic Media.

Oplagedaling niet uniek voor print media

Het is de harde, eerlijke realiteit: oplages van print magazines gaan, hoewel langzamer dan vaak gedacht, overal ter wereld omlaag. Dat is geen nieuws. Mediacom-director Jamie Higginson constateert nu echter dat de (weliswaar langzame, maar gestage) daling van de oplages niet uniek is voor magazines of print media: alle gevestigde media, waaronder TV, hebben te maken met publiek dat richting digitaal migreert.

Higginson adviseert: “Vanuit een bureau-perspectief moeten we niet te beperkt kijken naar een kanaal in een silo. Voor elke adverteerder werken consumentenmagazines in een communicatiesysteem en vanuit die view moeten we campagnes plannen. In deze context is de primaire reden om in magazines te investeren zelden bereik of schaal (die rol ligt bij TV en OOH).”

Cliënten onderwijzen

Hij gaat verder: “Hoewel we negotiëren op basis van oplagewijzigingen, zouden kleine dalingen ons  niet moeten tegenhouden om magazines in te zetten wanneer ze profijtelijk zijn voor het bredere communicatiesysteem van adverteerders. De voordelen van magazines zijn onder meer een geëngageerd publiek, merkveilige content en langere lees/verblijfsduur in een omgeving van vertrouwen, onderwijl meeliftend op de passie van de consument voor een specifiek onderwerp. Bureaus en adverteerders kunnen deze voordelen blijven benutten voor hun merken en dat betekent dat er een rol is weggelegd voor consumentenmagazines in onze campagnes. ”

Graham Marter, Head of Publishing and Partnerships, Total Media, voegt daar aan toe:

“Wanneer je een magazine leest, ga je er helemaal in op, met weinig afleiding. Dat geldt nog sterker voor een print magazine. Advertenties zijn onderdeel van de ervaring en passen volledig in de media-omgeving.

De uitdaging voor bureaus is nu om hun cliënten te onderwijzen in dit ontwikkelende verhaal. Mediamerken zoeken naar nieuwe manieren om inkomen te genereren, voorbij reclame. We moeten harder werken om deze opportuniteiten te benadrukken alsook de voordelen van een kleiner, betrokken publiek.”

Bron: Mediatel

Gerelateerde artikels:

FIPP INsight Awards logo

FIPP Insight Awards: winners announced!

Last night FIPP announced this year’s award winners for the most effective insight project in the global magazine media industry. The overall winner this year was a research project by four British publishing houses, Immediate Media, Dennis, Bauer and Haymarket, which proved the power of magazine media to change consumer minds ánd (buying) behavior in automotive: Fuel the funnel.

According to the judges*the level of the entries was very high and the decision process harder than ever. The award categories were changed in 2018 to allow for a wider scope of ‘best use of insight’ instead of the former pure research focus. The jury did not give awards in all categories this year.

There was no controversy regarding the award for ‘Fuel the funnel’: it was a clear winner to all. Besides being a solid piece of research with interesting results like ‘change in favorite brand’ and ‘change in purchasing budget’, ‘Fuel the funnel’ also managed to fuel the actual advertising sales for these publishers in an impressive way. For this last feat they also won a Gold Award for Commercial Outcome.

The Magnetic Media research which is based on the ‘Fuel the funnel’-project, covering the home deco market with very similar research architecture, won a Silver B2B research Award. Read more about this research here.

In the same Beste Insight B2B category Sanoma Netherlands and IPG Mediabrands won a Gold Award with their Trusted brands, Trusted Ads research. Read more about it here.

Sanoma Netherlands won a second Gold Award in the category Multi-platform Insight with their BSR Quality Planner in 2D and 3D: a highly innovative tool for consumer profiling beyond demographics. The data and tool are used for both advertising and editorial/publishing purposes.

Magnetic Media won a Gold Award in the B2B Insight category with their ‘A Matter of Trust’ research. You can read our article about this research here.

The United States magazine media organization, MPA, deservedly received a Gold Marketing Award for their great campaign: Magazine Media. Better. Believe it. Read more about the campaign here.

FIPP Insight Awards 2018

BEST INSIGHT PROJECT B2B

GOLD

  • Trusted Brands, Trusted Ads, Sanoma Media Netherlands & IPG Mediabrands, The Netherlands
  • A Matter of Trust, Magnetic, UK

SILVER

  • Brand Safety, Trust & Credibility, VDZ
  • The Role of Influencers in the Communication of Premium & Luxury Brands, Condé Nast Spain
  • Home Truths, Magnetic, UK

COMMERCIAL OUTCOME AWARD

GOLD – Fuel the Funnel, Dennis/Immediate/Bauer/Haymarket collaboration, UK

SILVER – Ready to Shop, Associated Media Publishing, South Africa

MARKETING AWARD

GOLD – Magazine Media. Better. Believe it. MPA – The Association of Magazine Media, USA

MULTI-PLATFORM INSIGHT AWARD

GOLD – BSR Quality Planner in 2D and 3D, Sanoma Media Netherlands

SILVER – MPA Social Media Engagement Factor, MPA – The Association of Magazine Media, USA

* the judges are members of the FIPP Insight Committee; all of them working in research, insights and/or marketing at media companies and associations around the world

See the FIPP Insight Awards winners of 2017 here

magazines

Wat u nog niet wist over magazine media

Wij kijken een beetje jaloers naar onze collega-magazinefederaties in andere landen, wanneer zij hun ‘Factbooks’ uitbrengen: een soort jaarboek van data, feiten, onderzoek en soms ook meningen over magazine media in hun land. Gelukkig is de magazinewereld de afgelopen decennia ook geglobaliseerd, zoals de meeste sectoren (hoewel we de lokale verschillen niet willen ontkennen!). Steeds weer blijkt de dynamiek en werking van magazinemerken overal ter wereld grote overeenkomsten te vertonen. Vandaar dat we uit twee recente Factbooks (MPA en VDZ) enkele voor België interessante en relevante facts tonen.

Lees ook: Nog meer dat u niet wist over magazine media

De MPA in de Verenigde Staten brengt ieder kwartaal de data van het Magazine Media 360°-project uit, waarin het totaalbereik van magazinemerken over een groot aantal platformen gerapporteerd wordt.

Het recente Factbook presenteert de trends die uit deze data naar voren komen, zoals de verdeling van het magazinepubliek over diverse platformen en de gestage toename van het totale cross-platformpubliek van magazinemerken (2014-2018).

graph Magazine Media Mix MM360

graph percent growth cross platform audience

Doordat er nog geen goed multiplatform-bereiksonderzoek bestaat (Nederland heeft juist een tender uitgeschreven voor het eerste wereldwijd), kunnen mediaplannen van magazinemerken niet gemaakt worden met totale bereikcijfers. In de meeste landen publiceert men bovendien regelmatig oplagecijfers van printmagazines (soms plus digitale edities), waardoor een zeer negatief beeld ontstaat van de ontwikkeling van magazine media.

Uit de Magazine Media 360°-cijfers komt echter een heel ander beeld naar voren: de belangstelling voor magazinecontent stijgt, wanneer cross-platform gemeten wordt.

Het brein van de lezer

Een ander interessant gegeven in het MPA Factbook is de hoeveelheid en variëteit aan onderzoek. Grotere landen en uitgevers beschikken uiteraard over grotere budgetten, dus is veel van het magazine-onderzoek inmiddels afkomstig uit de grote landen.

Wat regelmatig opduikt is neuroscience en de kracht van print die daarmee keer op keer is aangetoond. Mensen begrijpen en onthouden informatie beter wanneer ze die van papier lezen in plaats van een scherm. (Lees ook: Wat zegt de neuroscience over magazinereclame?)

graph what neuroscience says about print

Onthouden is belangrijk, want veel reclame is gericht op het laden van het merk en het installeren van een positief merkbeeld. Maar dit moet uiteindelijk natuurlijk ook leiden tot aankoop van het (juiste) merk. Ook daar blijkt print van belang te zijn, omdat de aankoopintentie sterker stijgt bij confrontatie met printreclame. (Lees ook TV+online+magazines: hoogste effectiviteit)

graph print boosts key ad metrics

Return op reclamegeld

Nog zo’n terugkerend gegeven: voor je investering in magazine media krijg je meer terug dan voor hetzelfde geld in andere media. Print blijkt hierbij wederom belangrijk want het genereert de hoogste ROI, maar de kracht van crossplatform campagnes blijkt in veel sectoren onovertroffen.

graph the power of cross platform ROI

Er zijn in diverse landen de afgelopen jaren veel studies geweest die de ROI van magazines aantonen, maar de Amerikaanse uitgever Meredith ging nog een stapje verder op basis van de positieve resultaten van uitgebreid reclame-onderzoek. ‘Put your money where your mouth is’, noemen ze dat. Meredith geeft namelijk een verkoopgarantie op campagnes in hun magazinemerken. De MPA is de uitgever hierin in 2017 gevolgd.

graph highest return on ad spend from magazines

Waardering voor magazine media

Het MPA Factbook biedt niet alleen de koude, harde financiële cijfers, maar presenteert ook ander onderzoek. Zoals de waardering voor verschillende media door de leeftijdsgroep 18-49 jaar. Bovenaan staat de ontvankelijkheid en aandacht voor reclame, die, zoals we gewend zijn, aanzienlijk hoger is bij magazine media, vergeleken met websites en televisie. Maar ook op andere eigenschappen scoren magazines sterk, niet in de laatste plaats (in de grafiek wel) op betrouwbaarheid. (Lees ook: Mediaplannen met magazines zijn …)

graph appreciation magazine media

Magazine media zijn een manier om op de hoogte te blijven van nieuwe producten, een bron van waardevolle informatie en een inspiratie voor het uitproberen en aankopen van producten.

graph magazine media provides valuable info

Magazinelezers hebben vertrouwen in hun favoriete titels, maar blijken in het algemeen ook meer vertrouwen te hebben in merken vergeleken met andere mediagebruikers. Bovendien staan ze open voor reclame. Dat heeft ongetwijfeld veel met de kwalitatieve context te maken waarin ze deze reclame zien.

Ze houden ervan om nieuwe merken uit te proberen en ze zijn bereid meer te betalen voor kwaliteit en voor merken. Daarnaast zien ze advertenties als een hulpmiddel bij aankoopbeslissingen, iets dat hen waardevolle informatie kan geven.

graph magazine readers believe in brands

graph magazine ads engage more

 

Wordt vervolgd….

Zin om meer te lezen?

 

Grote verschuivingen in magazine mediamix

Recente cijfers van het Magazine Media 360° project in de Verenigde Staten tonen jaar op jaar een stabiel, licht groeiend publiek voor magazine mediacontent over de verschillende platformen. Print heeft daarin nog altijd het grootste aandeel, maar sinds 2014 vindt er wel een belangrijke verschuiving plaats richting video en mobile. Een verschuiving die vooral ten koste gaat van het bereik van web via PC. Het aandeel van print + digital neemt langzaam af, terwijl de absolute cijfers ongeveer op dezelfde hoogte blijven door de groei van het totale publiek.

Hoewel de mediasituatie aan de andere kant van de Atlantische Oceaan niet helemaal te vergelijken is met die in ons land, zijn de magazine mediacijfers toch interessant om in de gaten te houden. Als het om magazine-uitgevers gaat, blijft Amerika nog altijd een gidsland en dus zien we Amerikaanse ontwikkelingen later weerspiegelt in eigen land. Bovendien monitort MPA als enige organisatie ter wereld al sinds 2014 het volledige publiek van magazinemerken over alle platforms (print, web, web mobile, video). Dat levert unieke inzichten op, die ons wellicht ook een blik in onze nabije toekomst toelaten.

Uit onderstaande grafiek blijkt duidelijk de enorme verschuiving in de magazine media mix de afgelopen drie jaar:

Magazine media audience per platform 2017 vs 2015

De nieuwere platformen, video (+13% year-on-year) en mobile, zijn volgens deze cijfers in eerste instantie een aanvulling op print en een uitbreiding van het publiek dat sinds 2014 met ca. +10% is toegenomen. Mobile kannibaliseert vooral op het web-publiek via PC, dat met 5,5% terugloopt. Deze verschuiving lijkt inmiddels overigens wel af te zwakken, evenals de snelle groei van mobile (+1,6%).

De meest recente MM360 cijfers van april 2018 bevestigen deze overall trends en laten een verdere daling van web via PC zien.

Audience mix magazine media MPA MM360

Note: Rapportage van trends in mobile cijfers wordt bemoeilijkt door de veranderingen die ComScore heeft aangebracht om fraude en bots uit de data te filteren.

Bron: MPA

Graph Social Network share of total magazine media

Meer engagement voor magazinemerken op sociale media

Magazinemerken blijken op 3 van de 4 sociale medianetwerken veel meer ‘engagement’ te genereren bij het publiek dan niet-magazinemerken: Facebook, Instagram en Pinterest. Dat is de conclusie uit het laatste Social Media Report (Q3 2017) van Magazine Media 360° in Amerika, waarin voor het eerst engagement op merkniveau werd opgenomen door de relatie tussen publieksreacties en content te meten. Magazine mediamerken zijn belangrijke social media influencer, zo blijkt ook uit nieuwe Nederlandse engagement-scores.

MPA, The Association of Magazine Media, doet sinds 2014 continu onderzoek (met maandelijkse rapportage) binnen het Magazine Media 360°-project naar magazinebereik op alle mediaplatformen. Onlangs rapporteerde MPA voor de 29ste maand op rij een stijgende interesse in magazinecontent en sinds het derde kwartaal wordt ook een engagementscore gerapporteerd. Op hetzelfde moment komt ook MMA in Nederland met engagementdata in hun Social Media Monitor.

Magazinemerken doen het in vergelijking met niet-magazinemerken vooral erg goed op Instagram en Facebook, waar bovendien de meeste acties plaatsvinden. Ook op Pinterest winnen magazinemerken het. Op Twitter zijn ze evenwaardig aan niet-magazinemerken.

De nieuwe ‘Social Media Engagement Factor’ bevestigt de band tussen magazine mediamerken en consumenten op sociale media en zet hen in de Verenigde Staten neer als vitale bereiksmedia, aldus MPA-president en CEO Linda Thomas Brooks. “We hebben bewezen dat magazines een enorm bereik hebben en nu kunnen we ook nog eens aantonen dat deze merken ook meer invloed hebben dan niet-magazinemerken op social media.”

Top 10 per netwerk

Table top 10 per platform

“Social media engagement varieert nogal per netwerk, content categorie en magazinemerk. Wat magazinemerken beter doen dan andere merken is de specifieke eigenschappen van elk netwerk benutten door content te maken die juist daarbinnen het best presteert. Dat maakt de band met hun publiek sterker en het is ook de kracht van magazine media in het algemeen,” aldus de research director van MPA.

Voor Nederland blijven de engagementcijfers voorlopig beperkt tot Facebook en Instagram. Interessant in deze cijfers is dat vooral special interestmagazines, jongeren- en opiniebladen een hoge engagementscore halen, maar ook Plus Magazine vinden we terug in de top 15 van Facebook!

De Social Media Engagement Factor maakt het voor uitgevers eenvoudiger om hun social media effectiviteit inzichtelijk te maken met degelijke cijfers die als een standaard kunnen fungeren. De factor wordt berekend door het aantal acties (likes, comments, favorites, retweets, repins, sharing, etc.) te vergelijken met het aantal posts (IPM-score = Interactions Per 1.000 Fans/Followers). Hieruit ontstaat een gemiddelde voor elk (niet-) magazinemerk op de vier sociale netwerken dat onderling vergelijkbaar is.

Bron: MPA

Meer over dit onderwerp:

FIPP Congress 2017 - Linda Thomas Brooks MPA

“Magazine media tells and sells”

“Magazine media builds brand (I am going to show you proof), and sell product (I’m going to show you proof) in a safe and transparent environment”, said Linda Thomas Brooks, CEO of the MPA (The Association of Magazine Media) at the FIPP Congress in London (9-11 Oct). Thomas Brooks is a relative newcomer in the magazine media business (CEO of MPA since 2016) with a background in marketing, advertising and digital and has a positive and fresh vision on magazine media. Supported by a lot of solid research evidence, as promised.

The video of her presentation below gives a summary of the importance and strengths of magazines in the advertising marketplace. If you are searching for some great arguments to convince an advertiser about magazine media: look no further, you find all of them here.

3:33 – How we talk about magazines: “You may not use the phrase ‘print is not dead’.

5:24 – Magazines are at the top ànd the bottom of the purchase funnel.

5:30 – The Association of National Advertisers in the US rolled out their research which says that more than 2/3 of the brands that they track (over 400 members) did not show year-on-year business growth. Despite the fact that their advertising expenditure went up.

6:12 – “What many major marketeers in the US have been talking about is that they went too low in the purchase funnel, they spent too much time on digital tactics that are akin to digital marketing. And they forgot to put anybody in the top of the funnel. And guess what? That is what magazines do very, very well for brands.”

9:14 – American television does have massive reach, except that it is not quite as big as magazines

9:47 – “You want to have the conversation about the vitality ? I am happy to have that conversation! Because magazines win.”

10:02 – I am going to show you quick top lines from two research companies that are very wellknown in the US:

1. Millward Brown (media mix modelling – 150 brand studies): 11.00 – Any time you add a channel your numbers will go up. When you add print your numbers will go up the most.

Graph Awareness Measures per mediumGraph Lower funnel metrics per medium

2. 12:05 Nielsen Catalina (return on ad spend – 1.400 case studies): 12:50 If you put a dollar into your media mix in magazines you get a return of $3.49, a really good ratio.

13:27 – In the US the magazine brands work together to do  a money back guarantee on advertising programs (more info here). They guarantee a positive ROI. All 80 campaigns that were measured in the past 8 years had a guaranteed positive ROI.

14:55 – Magazines are invited guests into consumers’ homes. If you’re an advertiser you get to come along as a ‘plus one’.

15:20 – Research statements where consumers say: “Magazine media is more trusted, inspiring and motivating than any other media channel.”

15:43 – “What consumers have found in this very complicated media eco system is that magazine brands are a shortcut to quality.”

16:50 – The campaign that we launched in the US just last week, a collaborative effort of magazine publishers in the US, that talks about the credibility of magazine media #BelieveMagMedia (more info here)

17:43 – “If there was ever a time wehre the rethoric about magazines should be positive, this is it!”

Been fooled by fake content? ad MPA

Geloof magazine media!

Onze Amerikaanse collega’s van MPA lanceerden onlangs een campagne voor magazine media die zeer goed inspeelt op de gebeurtenissen in het medialandschap. Met deze “Believe mag media” campagne geven zij hun leden de tools in handen om consumenten en adverteerders te tonen dat magazine media belangrijker en relevanter zijn dan ooit. In een tijd van fake news en een nogal leugenachtige regering is de waardering voor goede, geloofwaardige journalistiek en mediamerken flink toegenomen en zoals we hier al eerder noteerden, spelen magazine media hun rol als tegenstem met verve.

De Engelse magazine-organisatie, PPA, lanceerde recent haar eigen campagne over de kracht van magazine media en gooide het daarbij over een heel andere boeg: Press Pause, de pauzeknop van het leven. Bekijk die campagne hier.

Wat het Amerikaanse verhaal extra sterk maakt, is dat de MPA sinds 2014 een continu onderzoek heeft lopen naar het bereik van magazine media over alle platformen heen. Met hun Magazine Media 360º project kunnen zij de interesse voor magazine-content staven met robuuste cijfers (stijging gedurende 29 opeenvolgende maanden).

Magazine media does what no other media can. In a time when credible journalism is competing with fake news, magazine brands deliver content that’s more trusted, inspiring and motivating, with a depth of accredited, audited measurements unlike any other. 

Join these companies to spread the word that magazine media keeps it real. #BelieveMagMedia

Inmiddels hebben meer dan 120 Amerikaanse uitgevers en mediabedrijven zich bij het initiatief aangesloten.

 

Bron: believemagmedia.com

Print Magazine Sales Guarantee logo

Printmagazines werken gegarandeerd

De Amerikaanse magazine-associatie garandeert adverteerders stijgende verkopen en een positieve ROI, wanneer ze in printmagazines adverteren. Daarvoor moet je behoorlijk overtuigd zijn van je eigen kracht. De MPA, de Association of Magazine Media, heeft dan ook goede redenen om deze ‘Sales Guarantee’ af te geven: onderzoek bewijst keer of keer dat printmagazines werken!

De president en CEO van de MPA, Linda Thomas Brooks, vertelt in een interview over dit gewaagde en uitdagende project, dat nog door geen enkel ander mediumtype wordt gevolgd.

Dit is een gewaagd initiatief voor een media-industrie. Waarom doet de MPA dit?

We wilden iets doen dat de aandacht zou trekken in de luidruchtige reclame- en mediawereld. We bewijzen al jaren dat het magazine-publiek groeit (link MM360) en dat print nog altijd een heel aantrekkelijk medium is voor adverteerders. Het is tijd dat we de daad bij het woord voegen en accountability creëren voor onze claims dat printmagazines consumenten raken en een positieve ROI voor alle investeringen opleveren. Het is een ding om te zeggen dat we vertrouwen hebben in onze performance. Het is nog iets heel anders om een geld-terug- of ruimte-terug-garantie te bieden.

Is het geen slimme truck om meer reclamebudget binnen te slepen?

Niet echt. We willen uiteraard graag een stijging zien van de printmagazinebudgetten. En hoe stimuleer je dat beter dan door resultaten te garanderen? Adverteerders schuiven steeds meer budget naar digital, maar we proberen te voorkomen dat dit ten koste gaat van print. Er is inmiddels voldoende bewijs dat engagement met de traditionele print hoger is dan met nieuwe media.

Er zullen wel zeer strenge voorwaarden aan de garantie verbonden zijn, niet?

Helemaal niet. Het belangrijkste is de beschikbaarheid van goede sales data van een derde partij. Daarnaast moet een adverteerder over 12 maanden minimaal 150 GRP’s inkopen, binnen eenzelfde magazine media-bedrijf. Dat aantal moet dan ook wel een stijging zijn ten opzichte van het voorgaande jaar. (Meer details op de MPA website)

Waar haalt u het vertrouwen vandaan om dit te doen?

Time Inc., Hearst Magazines, Conde Nast en Meredith Corp. hebben allemaal vergelijkbare programma’s gevoerd de afgelopen jaren. En hun resultaten zijn zeer consistent en zeer positief. Meredith lanceerde zijn printmagazine- en ROI-garantie al in 2011. Alle 35 campagnes in dit programma hebben zonder uitzondering laten zien dat printmagazines zowel de verkoop stimuleert (tussen +2% en +47%) als ROI biedt ($7,45 gemiddeld).

Dat is nogal indrukwekkend.

Voor ons geen verrassing. We hebben de data bekeken. Printmagazines hebben een unieke waarde door hun tastbaarheid, permanentie en hun mogelijkheid om consumenten te engageren zonder afleiding. We claimen niet alleen iets, we bewijzen het ook.

In de toekomst zal de MPA waarschijnlijk ook een ROI-garantie geven voor digital advertising. Op dit moment ontbreekt het echter nog aan voldoende studies voor een echte benchmark. Op de vraag waarom andere media niet dezelfde garanties geven, zegt Thomas Brooks: “Onze cijfers zijn robuust. Het is moeilijker voor andere media, omdat hun ROI gemiddeld minder stabiel is. Het risico dat ze een negatieve ROI leveren in individuele campagnes is daardoor hoger. Maar je hoeft ons niet te geloven: vraag het hen zelf.”

Meer weten over de Print Magazine Sales Guarantee? Klik hier

Gerelateerde artikels:

Return on advertising spend

ROI magazines is de hoogste

Hoeveel extra verkopen genereert uw reclamecampagne? En welk medium heeft de hoogste ROI? Elke adverteerder zal zich deze vragen regelmatig stellen. Op basis van 11 jaar trackingdata – 1.400 campagnes voor 450 merken – concludeerde Nielsen nog maar eens dat magazines in vergelijking met andere media* de hoogste ‘Return on Advertising Spend’ realiseren.

grafiek 3

Gemiddeld leveren magazines 3,94 dollar op voor elke geinvesteerde reclamedollar. Display advertising volgt op enige afstand met een ROI van 2,63 dollar.

Zoals de MPA aangeeft in haar persbericht: “Het afgelopen jaar zagen we een hegemonie van bewijs voor de effectiviteit van printadvertenties en de kracht van magazine media om te overtuigen en te verkopen.” De studie van Nielsen Catalina Solutions (NCS) geeft de Amerikaanse marketeers benchmarks om de ROI van hun eigen mediamix mee te vergelijken. De conclusie? Vrijwel elke mediamix verbetert door het toevoegen van magazines.

De 450 merken zijn verspreid over zeven grote productcategorieën: baby, huisdier, health&beauty, voeding, drank, OTC en algemene producten. In vrijwel alle categorieën doen magazines het heel goed, zoals de grafiek laat zien.

ROI mediaspend per category

Wanneer men het kostenaspect niet in de analyse betrekt, blijkt dat televisie de meeste verkopen per bereikt huishouden genereert. Mobile doet dat het best per 1000 reclame-impressies. Daar staan echter relatief hoge investeringen tegenover, waardoor de ROI lager is.

Nielsen integreert de aankoopgegevens van 90 miljoen huishoudens met mediaplatformen in een ‘single source’. Zo kan het additionele verkoopeffect per medium worden bepaald. NCS presenteerde deze studie “Yes, Advertising Works. Now, What’s My ROAS Across Media Platforms?” onlangs op de ARF-conferentie. In onderstaande presentatie kunt u alle resultaten bekijken.

Bekijk de volledige presentatie hier

*Media: tv, online display & video, mobile, cross-platform, magazines

 

Andere artikelen over ROI en reclame-effectiviteit:

MPA Digital Media factbook

De bijzondere voordelen van digitale magazine media

Digitale magazine media zijn alomtegenwoordig, ze brengen betrouwbare content, meer engagement dan andere digitale media en zetten gebruikers aan tot actie. Dat zijn de vier conclusies over deze media op basis van een berg onderzoek, data en insights. Magazines Canada publiceerde onlangs zijn Digital Magazine Media Factbook waarin dit allemaal terug te vinden is. Het lezen waard!

Terwijl we regelmatig horen vertellen dat de rol van print nog lang niet is uitgespeeld, gaat de opmars van digitale magazine media gewoon door. In de Angelsaksische landen nog een pak sneller dan bij ons, vandaar dat we vaak die richting uit kijken om te leren hoe het (niet) moet.

Magazinemerken ontwikkelen steeds meer platformen waarmee de consument de hele dag en op elke mogelijke locatie omgeven wordt. In de VS en Canada groeien web en mobile toepassingen het snelst: de vraag naar magazine content groeide afgelopen jaar met ruim 7% (bron: MPA 360). En toch vindt ook daar 75% van de magazineconsumptie nog via print plaats.

Magazinelezers ontdekken daarnaast in toenemende mate de voordelen van digitale magazines. Overal waar men online is, is kwaliteitscontent beschikbaar. En zoals de Canadezen het zeggen: ‘Trusted, curated content never goes out of style’. Het wordt steeds belangrijker om te weten uit welke bron informatie komt en magazine media genieten een constant hoog vertrouwen van hun lezers. Door extra content en interactiviteit toe te voegen, wordt het engagement van magazinefans nog sterker. Digitale platformen vullen de gedrukte pagina naadloos aan. En zetten de lezers aan tot het bezoeken van webpagina’s, opvragen van informatie en tot aankopen. Vaak vanop de magazinepagina zelf.

Meer weten over Digital Magazine Media? Lees hier

(FR versie hier)