Surf naar

WeMedia

Grote verschuivingen in magazine mediamix

Recente cijfers van het Magazine Media 360° project in de Verenigde Staten tonen jaar op jaar een stabiel, licht groeiend publiek voor magazine mediacontent over de verschillende platformen. Print heeft daarin nog altijd het grootste aandeel, maar sinds 2014 vindt er wel een belangrijke verschuiving plaats richting video en mobile. Een verschuiving die vooral ten koste gaat van het bereik van web via PC. Het aandeel van print + digital neemt langzaam af, terwijl de absolute cijfers ongeveer op dezelfde hoogte blijven door de groei van het totale publiek.

Hoewel de mediasituatie aan de andere kant van de Atlantische Oceaan niet helemaal te vergelijken is met die in ons land, zijn de magazine mediacijfers toch interessant om in de gaten te houden. Als het om magazine-uitgevers gaat, blijft Amerika nog altijd een gidsland en dus zien we Amerikaanse ontwikkelingen later weerspiegelt in eigen land. Bovendien monitort MPA als enige organisatie ter wereld al sinds 2014 het volledige publiek van magazinemerken over alle platforms (print, web, web mobile, video). Dat levert unieke inzichten op, die ons wellicht ook een blik in onze nabije toekomst toelaten.

Uit onderstaande grafiek blijkt duidelijk de enorme verschuiving in de magazine media mix de afgelopen drie jaar:

Magazine media audience per platform 2017 vs 2015

De nieuwere platformen, video (+13% year-on-year) en mobile, zijn volgens deze cijfers in eerste instantie een aanvulling op print en een uitbreiding van het publiek dat sinds 2014 met ca. +10% is toegenomen. Mobile kannibaliseert vooral op het web-publiek via PC, dat met 5,5% terugloopt. Deze verschuiving lijkt inmiddels overigens wel af te zwakken, evenals de snelle groei van mobile (+1,6%).

De meest recente MM360 cijfers van april 2018 bevestigen deze overall trends en laten een verdere daling van web via PC zien.

Audience mix magazine media MPA MM360

Note: Rapportage van trends in mobile cijfers wordt bemoeilijkt door de veranderingen die ComScore heeft aangebracht om fraude en bots uit de data te filteren.

Bron: MPA