Surf naar

WeMedia

MAGnify 2020: “Goede native advertising heeft alles met context te maken”

Hoe native advertising nog straffer maken? Door optimaal in te spelen op de context, aldus Roger Verdurmen van DPG Media Nederland, die er op MAGnify over komt spreken. Het lijkt logisch, maar toch loopt het vaak mis.

MAGnify 2020 start op 1 oktober. Bekijk hier de sprekers en het programma

Niet content is king, maar context is king. Toch als het van Roger Verdurmen afhangt. De Concept & Strategy Director bij DPG Media in Nederland zal in oktober z’n verhaal doen tijdens MAGnify, maar we konden ‘m nu al even strikken voor een gesprek waarin constant werd gegoocheld met content marketing en context marketing.

Lees ook: MAGnify: “Alpha Index verfijnt onze kennis over aandacht voor reclameboodschappen”

Zijn stelling is an sich namelijk interessant, zeker vanuit het bredere perspectief van content marketing. Die wordt vooral ingezet op de owned media van merken, waar de context (producten, diensten, de corporate filosofie) niet meteen in het voordeel van de content speelt. Bij native advertising (merkencontent binnen een mediacontext die zowel merk, medium als lezer ten goede komt) ligt dat anders. “Hier zorgt de context voor een meerwaarde van de content”, aldus Verdurmen. “Bovendien is hij ‘double branded’: zowel door de adverteerder als door het mediamerk.”

Magazines sterk in context

Vanzelfsprekend nemen magazines hierbij nog een bijzondere plaats in. “Het belang van context speelt in het voordeel van print”, zegt Roger Verdurmen hierover. “Context zorgt immers ook voor merkwaardering en eigen onderzoek toont aan dat vertrouwde media een positieve invloed op de merkwaardering hebben. Print doet het daarbij nog beter dan online en dan andere media.”

Lees ook: Zonder context heeft content geen betekenis

Tijd voor een context planner?

“An sich is de redenering zeer logisch”, zegt Roger Verdurmen, “maar het jammere is dat je toch behoorlijk wat realisaties ziet waarbij de boodschap niet is aangepast aan de context. De Morgen biedt een heel andere context dan Libelle, alhoewel je misschien dezelfde lezer aanspreekt. Eigenlijk is de mindset waarin een bepaald medium wordt geconsumeerd van groot belang: je leest De Morgen met een hele andere mindset dan Libelle. DPG Media heeft in ‘parenting’ in Nederland bijvoorbeeld twee titels: Ouders van Nu is opvoedkundig, terwijl Kek Mama focust op de vrouw in de moeder. Het spreekt voor zich dat de context om een andere aanpak vraagt en dus om andere content.”

Het zorgt ervoor dat binnen contentmarketingbureaus binnenkort misschien context planners actief worden. Het overzicht behouden van de juiste context en welke media je daarvoor kan inschakelen is waarschijnlijk de volgende stap in de professionalisering van het contentmarketingvak. In Nederland hebben heel wat bureaus al native advertising-cellen. De stap naar iemand die het bos daar door de bomen blijft zien, is dus niet zo groot.

Benieuwd welke lessen Roger Verdurmen voor het Belgische publiek heeft. Dat Nederland op dit vlak een tweetal jaar voorsprong heeft, belooft alvast veel goeds.

Op 1 oktober start MAGnify 2020. Iedere donderdag een nieuwe aflevering, met op 15 oktober de presentatie van Roger Verdurmen.

Kijk al eens terug op MAGnify 2019:

Interviews:

 

Bart Lombaerts

Euh…Native advertising?

Tegenwoordig worden we overstelpt met nieuwe vaktermen, vaak gelinkt aan technologie. Maar waarvoor staan ze juist? En wat kunt u ermee? Magazine Media is graag uw gids en laat experts ter zake aan het woord. Bart Lombaerts, head of content bij SPYKE, legt (op verzoek van een Magazine Media-lezer) uit wat native advertising precies betekent.

Kunt u uitleggen wat native advertising precies betekent?

Native advertising is het publiceren van content die zowel inhoudelijk als vormelijk volledig past binnen het kanaal waarbinnen u dat doet. Vandaar de naam native. Het is één van de middelen die in content marketing kunnen worden ingezet. Waar we vroeger tevreden waren met commerciële teksten die vormelijk pasten in het medium waarin ze verschenen, streven we steeds meer naar content die beter past binnen het redactionele kader van het kanaal én binnen wat de doelgroep interesseert.

Voor mij is goede native advertising een win-win-win situatie. De lezer moet er iets aan hebben, als uitgever is het extra content van een hogere kwaliteit, en als adverteerder is het een manier om uw marketingboodschap op een subtiele, maar effectieve manier door te geven. Als adverteerder moet u echter opletten dat native stukken duidelijk ondertekend zijn, zodat de lezer weet dat er een commerciële partner achter zit. Doet u dit niet, dan kan de lezer het idee krijgen dat u hem probeert te misleiden, wat uiteindelijk een negatief effect zal hebben op uw merk.

Waarom wordt het een trend in 2020?

Native advertising wordt al langer gebruikt, maar in 2020 zal het steeds frequenter voorkomen omdat merken nog meer gaan inzien dat ze paid media moeten gebruiken bij hun content marketing aanpak. Moderne content marketing vertrekt vanuit de eigen kanalen, maar heeft daarbij nood om de content versneld bekend maken bij meerdere mensen. Native advertising is een vorm van paid media om de content breder en versneld te verspreiden. De adverteerder kiest dus best niet éénmalig voor een native artikel, maar blijft deze strategie gedurende een langere periode toepassen, om zo het gewenste effect te bereiken.

Ik hoop heel hard dat merken gaan beseffen dat ze dit op lange termijn moeten doen. Helaas wordt native advertising nog steeds te veel gebruikt als vervanging van een reclamecampagne. Volgens mij is dit een absoluut foute strategie.

Welke link met Magazine Media legt u?

Volgens mij is native advertising uitermate geschikt voor magazines en magazinewebsites omdat het doorgeven van informatie en inspiratie er echt bij hoort. Ook reclamepagina’s worden goed gepercipieerd door lezers. Het is een belangrijk deel van de leeservaring die ze opdoen. Laat native advertising zo nauw mogelijk aansluiten bij wat de lezer verwacht – magazines hebben vaak een zeer specifieke inhoud – en dan zal het effect ook krachtiger zijn. Ik ben er dan ook van overtuigd dat magazines en magazine media voor native advertising de sterkst mogelijke kanalen zijn.

Bart Lombaerts Bart Lombaerts, SPYKE

Graph trust click purchase

Outbrain bevestigt meerwaarde kwaliteitscontext

Reclame die mensen zien op premium contentwebsites wint veel gemakkelijker het vertrouwen van mensen. Dat maakt dat er eerder op geklikt wordt met als gevolg ook meer aankopen. Dat zijn in de het kort de conclusies van een nieuw onderzoek door Outbrain en Lumen. Het bevestigt de resultaten van eerdere onderzoeken naar de impact van omgeving op reclamewerking: kwaliteit loont!

Lees ook: Native advertising: passende context is bepalende succesfactor

Een veilige, positieve reclame-omgeving online is een ‘hot topic’. Dat zal niemand verrassen, gezien de gebeurtenissen van de afgelopen jaren. Er verschijnen dan ook steeds meer onderzoeken en studies naar het effect van de context op reclame-effectiviteit en merkperceptie. Eerder dit jaar berichtten we al over deze Halo-effect studie en het vervolg erop die het concrete effect op merkperceptie uitploos.

Kwalitatieve content websites scoren beter

Techbedrijf Outbrain publiceerde recentelijk samen met Lumen de studie “The Power of Native”, waarin het effect van native advertising versus social en display onderzocht is. Waarom Outbrain hier zo in geïnteresseerd is? Wel, het bedrijf kocht eerder dit jaar een groot Europees platform voor native advertising, Ligatus, en voegde dit samen met het eigen Discovery platform.

In vergelijking met advertenties op sociale media, doen campagnes op kwalitatieve content websites het aanzienlijk beter: bijna de helft van de respondenten vertrouwt, klikt en koopt deze merken. Met name het vertrouwen is aanzienlijk hoger. (Lees ook: Consumenten moeten weten: kunnen wij dit merk vertrouwen?) Dat geldt bovendien voor alle sectoren en e-commerce verticals, aldus de onderzoekers.

Graph showing effect of context on trust, click and purchase

Of het nu over financiële producten gaat, speelgoed, mode of elektronische apparaten: een kwalitatieve context verhoogt de campagne-impact. Dat geldt ook tijdens online sales events, zoals Black Friday.

Graph showing impact of ad environment during sales events

In het onderzoek vergeleek Outbrain ook de effectiviteit van verschillende formaten: banners, social media advertenties en gesponsorde aanbevelingen. Deze laatsten kwamen het beste uit de bus op aspecten als ‘eenvoudig te begrijpen’ en ‘informatief’. Banners doen het op deze punten minder goed. Daarentegen vinden de ondervraagden banners wel veel minder intrusief dan de andere twee: ‘respecteert mijn internet surfen’ zegt 50% t.o.v. 23% bij social media advertenties!

Graph showing impact of formats

Bron: Outbrain

Gerelateerde artikels: 

Graph branded content use of platforms

Branded content: een stand van zaken

Hoe belangrijk is branded content voor uitgevers en adverteerders? Er is nog altijd sprake van een controverse: hoe ethisch is het om content met een commerciële afzender en doelstellingen aan te bieden in een redactioneel jasje? Dat geldt dubbel voor nieuwsmedia. In hoeverre verhaspelen zij het vertrouwen van hun lezers in de strijd om het geld? Anderzijds is redactionele onafhankelijkheid een grote uitdaging geworden om allerlei redenen en is het soms een kwestie van overleven.

Lees ook: De problematische relatie van uitgevers en platforms

Juiste balans tussen vertrouwen en voortbestaan

Wanneer media niet op publieke gelden kunnen rekenen, moeten ze hun journalistiek op andere manieren bekostigen. Reclame-inkomsten van offline media lopen gestaag terug. Ook display advertising behoort langzamerhand tot het verleden, dus business modellen van media leunen sterker op lezersinkomsten (van abonnementen tot donaties), native advertising en branded content. In veel gevallen zal het een combinatie van inkomstenbronnen zijn, ook al omdat niet elke uitgave geschikt is om lezersinkomsten te genereren.

Mogelijkheden zijn er genoeg, maar alle media moeten daarbij de juiste balans vinden tussen vertrouwen en geloofwaardigheid (onafhankelijke redactie) enerzijds en voortbestaan (voldoende middelen om die te bekostigen) anderzijds. Sommige mediamerken hebben geen problemen met gesponsorde content en zullen het, mits op de juiste manier gebracht, zien als een waardvolle aanvulling voor de lezer.

Om hoeveel geld gaat het?

Er zijn vele begrippen en definities in omloop. Afhankelijk van de bron en de definitie verschillen uiteraard ook de cijfers van de inkomsten van uitgevers door branded content. Het Native Advertising Institute voorspelde op MAGnify 2017 dat native (een content marketing strategie) een aandeel van 40% van de totale inkomsten van uitgevers in 2020 zou uitmaken. Die voorspelling lijkt niet uit te komen. Voor 2020 verwacht het instituut nu een aandeel van 32% van de totale reclame-inkomsten.

Data van Branded Content Project studies (een partnerschap gefinancierd door het Facebook Journalism Project) geeft cijfers voor branded content, gedefinieerd als: elk verkoopinitiatief dat content inzet om gebruikers te engageren, betaald door een cliënt. Branded content is een onderdeel van content marketing, een strategie waarbij een merk via content een eigen publiek opbouwt.

Onderstaande grafiek toont hun data over inkomsten van uitgevers hieruit. Het Project spreekt bewust over lokale uitgevers, daarbij grote internationale spelers buiten beschouwing latend.

Graph turnover from branded content

Waarom is branded content zo belangrijk voor uitgevers?

In de mix van bestaande en nieuwe inkomstenstromen kan branded content een belangrijke plaats gaan innemen. Niet in de laatste plaats vanwege de interessante marges, maar ook vanwege de lange-termijnrelatie die uitgevers zo opbouwen met merken en adverteerders.

Uit het rapport (door Facebook gesponsored!) blijkt dat winstmarges op branded content initiatieven interessanter zijn voor uitgevers dan op gewone reclame en lezersinkomsten. Zelfs wanneer je rekening houdt met de bias van het project.

Graph profit margin branded content

72% van de deelnemende bedrijven (door het project zelf geselecteerd!) rapporteert een marge boven de 21%. Nog interessanter zijn de retentiecijfers: een terugkerende klant is een tevreden klant en fungeert daarmee als kwaliteitsstempel. Wanneer je investeert in een relatie met een merk/adverteerder, zie je deze uiteraard graag terugkomen. Aangezien de inspanning bij branded content groter is, is retentie belangrijker.

Bij branded content is de relatie sowieso al anders dan bij reclameverkoop: per definitie meer lange termijn en langduriger, met andere en vaak meer contactpersonen bij adverteerders, grotere budgetten en meer inhoudelijk. Ongeveer de helft van de bedrijven spreekt over retentie van meer dan 50% van de klanten.

Print speelt een grote rol

In het Branded Content Project is uiteraard een grote rol weggelegd voor social en andere digitale kanalen. Interessant is dat print daarnaast een grote rol speelt, als derde medium met 38,5% van de bedrijven die het inzetten voor branded content. Qua budgetverdeling gaat slechts een klein deel naar digitale kanalen, wat uiteraard ook te maken heeft met kosten die met andere kanalen gemoeid zijn. Slechts een klein deel van de bedrijven alloceerde meer dan 50% van het budget aan digitaal.

Graph branded content use of platforms

Branded content is voor iedereen?

Wat sectoren aangaat zijn er verschillen in de mate waarin branded content ingezet wordt. In grote lijnen zal bij duurdere producten en bij aankopen waarbij veel informatie nodig of gewenst is, eerder budget in branded content worden gestoken. Dat is ook terug te zien in de topsectoren: gezondheid, financiële diensten, entertainment, retail, automotive.

Graph branded content sectors

Branded content is bovendien vaak een premium product, dat wil zeggen relatief kostbaar voor adverteerders. Uiteraard is de hoogte afhankelijk van de aard en omvang van de campagne, maar branded content kan niet ongestraft steeds opnieuw gebruikt worden en is vaak slechts eenmalig en specifiek in te zetten. Vergelijk dat met reclameconcepten met talloze herhalingen per campagne en spreiding over platformen en mediamerken.

In deel 2: branded content best practices

Bronnen: Mediapost, Localmedia.org, Mediapost, What’s New in Publishing

Gerelateerde artikels:

Facebook thumb down

Vertrouwen in ‘native’ hoger dan in Facebook

Native advertising geniet iets meer vertrouwen dan Facebook, zo blijkt uit nieuw onderzoek van Outbrain. Er zijn wel verschillen tussen leeftijdsgroepen als het gaat om engagement.

Lees ook: Native advertising: passende context is bepalende succesfactor

28% van de respondenten gaf aan de laatste 6 maanden weleens op native advertising geklikt te hebben. Slechts 22% vertrouwt echter ook wat hij of zij leest. Native reclame doet het daarmee nog altijd beter dan Facebook, dat blijft steken op 17%. Overigens blijkt de meerderheid van reclame-omgevingen online niet bijzonder veel vertrouwen te wekken bij consumenten.

Vertrouwen is niet hetzelfde als begrip

Gebrek aan vertrouwen zegt overigens niets over begrip van wat men leest. Bij native reclame zegt 57% de inhoud te begrijpen versus 52% bij Facebook-content. Mannen beweren iets vaker native reclame te begrijpen: 64%. Slechts 40% van consumenten vindt dat native reclame interessante en boeiende inhoud te bieden heeft. Zij waarderen ook de aanbevelingen daarin.

WEMEDIA_logo_Magnify
De sprekers van MAGnify 2019 zijn bekend.
Aarzel niet, schrijf u hier (
www.magnify.be) meteen in en kom op 3 oktober naar De Factorij in Zaventem.

Generatieverschillen

Er zijn wel verschillen tussen leeftijdsgroepen. 53% van de babyboomers begrijpt waarom ze native reclame voorgeschoteld krijgen, vergeleken met 62% van de millennials en 59% in Generatie X. De oudere generatie is ook minder geneigd te zeggen dat native hen iets leert over nieuwe producten en/of merken. Slechts 22% van hen vindt de advertenties relevant versus 44% van de millennials. Terwijl 30% van millennials native reclame gebruikt bij aankoopbeslissingen, doet slechts 18% van de babyboomers dit.

De conclusie van de onderzoekers is dat merken harder moeten werken om ervoor te zorgen dat hun gesponsorde content relevant is en de juiste doelgroep bereikt. Misschien zouden ze vaker een samenwerking moeten aangaan met magazine-uitgevers die daarin immers expert zijn.

Bron: Mediapost

Gerelateerde artikels:

Code over herkenbaarheid van native advertising

JEP komt met guidelines voor native advertising

De Raad voor de Reclame en zijn controleorgaan JEP hebben een code afgesproken over de herkenbaarheid van ‘native advertising en aanverwante commerciële communicatie’. De RvR, waarin alle actoren uit het marketingecosysteem vertegenwoordigd zijn, wil daarmee zorgen dat deze boodschappen steeds door de consument herkend worden.

Lees ook: Native advertising: passende context is bepalende succesfactor

Native advertising of het brengen van merkinhoud die zowel inhoudelijk als vormelijk past in de context waarin hij verschijnt is aan een duidelijke opmars bezig. Veel regelgeving bestond er niet rond. Hoog tijd, vonden de Raad voor de Reclame en de JEP (die alle actoren in de marketingketen bundelen) om daar verandering in te brengen.

Bij onduidelijkheid: label

Zowel voor offline als online publicaties gelden de regels, al voegt de Raad voor de Reclame er meteen aan toe dat voor online media bepaalde principes extra verduidelijkt dienden te worden. In beide gevallen moet het commerciële karakter onmiddellijk herkenbaar zijn. Dat kan door het gebruik van (audio)visuele of inhoudelijke elementen zoals een aparte lay-out of een call-to-action. Wanneer het commerciële karakter niet onmiddellijk duidelijk is, moet de adverteerder een label gebruiken. Dit zijn vermeldingen als ‘advertentie’, ‘reclame’, ‘publireportage’, ‘advertorial’, ‘powered by’… Die kan eventueel vergezeld worden van een begeleidende tekst die verduidelijking geeft.

De guidelines gelden trouwens ook voor affiliate marketing (websites waarbij commerciële partners content plaatsen die doorlinkt naar hun site). Ook in dit geval moet het voor de lezer duidelijk zijn dat het om commerciële communicatie gaat.

De guidelines zijn gepubliceerd op de site van de JEP. Bekijk ze hier.

Ook guidelines voor influencers

Deze guidelines komen er enkele maanden na de aanbevelingen over online influencers. Ook hierin valt de focus op transparantie op: elke commerciële communicatie (waarbij de influencer betaald is) moet duidelijk en als dusdanig herkenbaar zijn. Dit door het gebruik van woorden in de post zoals reclame, advertising of sponsored. Deze moeten op een zichtbare plaats gebruikt worden.

Ook deze guidelines zijn gepubliceerd op de site van de JEP. Bekijk ze hier.

Lees ook andere interessante artikels:

Graph native advertising attitude

Native advertising: passende context is bepalende succesfactor

Uit recent onderzoek in Duitsland blijkt dat het publiek native advertising onverminderd positief beoordeelt (80% van de respondenten). Die positieve houding is echter grotendeels afhankelijk van de persoonlijke betrokkenheid bij het onderwerp: wanneer native advertising relevante en interessante content bevat, vinden mensen deze begrijpelijk (93%), informatief (90%), geloofwaardig (88%) en overtuigend (87%). Dat maakt een passende context, die mensen uit eigen interesse opzoeken, een belangrijke succesfactor voor native.

Lees ook: Native advertising aanduiden? Gebruik ‘Advertentie’ of ‘Gesponsord’

Zoals al eerder bleek, is daarnaast belangrijk dat native reclame duidelijkheid verschaft en zich niet voordoet als redactionele content. Mensen hebben geen probleem met goed gemaakte commerciële content, zolang ze maar weten wie de afzender is en ze zich niet bedrogen voelen.

Graph native advertising attitudeBehalve vragen over de algemene attitude ten aanzien van native, peilde het onderzoek naar twaalf native advertising en display-campagnes op verschillende websites. Twee derde van de respondenten bleek meer dan de helft van de native content gelezen te hebben. Verder bleek dat fotogalerieën, listicles en video op de hoogste waardering mochten rekenen. Terwijl de deelnemers artikels en listicles vooral appreciëren vanwege de nuttige informatie, blijken foto’s en video’s het sterkst uit te nodigen om te klikken. Van al deze reclamevormen besteden mensen de meeste tijd aan listicles.

Display vergeleken met native

In vergelijking met display blijkt native, niet zo verrassend, vooral informatiever (60% vs. 40%) en deze informatie blijft vervolgens ook langer hangen in het geheugen. Maar liefst 81% van de ondervraagden kon zich achteraf specifieke details van de native reclame herinneren. Daartegenover staat dat display iets beter de aandacht weet te trekken (52% vs. 48%) en een breder bereik genereert. Beide reclamevormen hebben dus een rol te vervullen bij het bereiken van communicatiedoelstellingen, zo concluderen de onderzoekers.

Het onderzoeksrapport is hier te bekijken (in het Duits)

Technology Landscape 2018 by NAI

Native Advertising Tech 2018 in een oogopslag

We geven het meteen toe: de term oogopslag is een beetje overdreven. Er is wel iets meer nodig om de 402 vendors die het Native Advertising Institute (NAI) verzamelde en categoriseerde op uw netvlies te krijgen. Het landschap op infographic-formaat met bijbehorend e-book geeft een zeer uitgebreid, zo niet compleet, beeld van de verschillende aanbieders. Hoewel het een welhaast onmogelijke klus lijkt, is het NAI erin geslaagd een overzichtelijk en goed gefundeerd landschap te schilderen. Verplichte kost voor iedereen die met native advertising te maken heeft.

Het NAI publiceert deze gids voor het tweede jaar. Ten opzichte van vorig jaar zijn er 130 vendors en 15 categorieen bijgekomen (in totaal 26). Alle vendors komen maar één maal in het landschap voor, in de categorie waar ze hun hoofdactiviteit hebben, maar zouden soms ook in 6 verschillende kunnen voorkomen. Het NAI heeft het overzichtelijk gehouden door dit niet te doen en keuzes te maken die in het e-book duidelijk beargumenteerd zijn.

Lees ook: de 10 meest opmerkelijke Belgische native advertising magazinecases van 2017

De 26 categorieën vallen uiteen vier gebieden:

 • type content (bv. video),
 • kanaal (bv. social media),
 • meting/data (bv. analytics) en
 • enablement (bv. content management).

Handig is dat het e-book ook definities van de belangrijkste afkortingen en gebruikte termen bevat, zodat verwarring voorkomen wordt. Het bonushoofdstuk over best practices voor programmatic en cases is ook de moeite waard om eens door te nemen.

De verwachtingen zijn dat de globale bestedingen aan native advertising zullen blijven stijgen en dat ook het aantal aanbieders zal blijven toenemen, hoewel er ook meer acquisities en consolidatie zullen zijn. In elk geval is NAI alvast begonnen aan de editie 2019.

Download de Global Guide to Native Advertising Technology 2018 hier

Technology Landscape 2018 by NAI

 

Native advertising: de 10 meest opmerkelijke Belgische magazinescases van 2017

2017 was zonder twijfel het jaar van de doorbraak van native advertising in magazines. Heel wat merken gingen daarvoor bij onze uitgevers te rade. Een bloemlezing van het beste wat er afgelopen jaar op native vlak in Belgische magazines en op magazinesites te zien was.

 1. BNP Paribas Fortis

Om zich te profileren als helpende hand van ondernemers voerde de bank de actie ‘Boost Uw Business’. Die bestond onder andere uit een wedstrijd om een jaar lang digitale coaching te winnen. Maar het fundament van dit project dat zes maanden liep was native advertising. Van de oproep tot de wedstrijd tot interviews met de winnaars: een half jaar lang verschenen verslagen op de Trends- en Trends-Tendances-kanalen (offline en online).

BNP Parisbas case

 1. Boiron

Goed Gevoel werkt het hele jaar door samen met Boiron. Dat resulteert op regelmatige tijdstippen in inspirerende artikels die de voordelen van homeopathie in de spotlights zetten.

Boiron native advertising case

 1. Eneco

Eneco wilde via native advertising zijn positionering als duurzame energieleverancier accentueren en bij retailspelers op de radar komen. Het deed dat door op de kanalen van Trends en Trends-Tendances de neerslag van een rondetafelgesprek met een zestal duurzaamheidsspecialisten van retailers te brengen. De sterke journalistieke content zou zo op de redactionele pagina’s van Trends zijn plaats gehad hebben…

Eneco case

 1. Engie Electrabel

Engie Electrabel voerde een campagne over slim en comfortabel wonen, een onderwerp dat interessant is voor een heel brede doelgroep. Daarom koos Sanoma zijn wonen- en home&deco-titels ingezet om dit verhaal te brengen, telkens op maat van de lezers van het betreffende blad. Gedurende zes maanden verschenen in totaal meer dan 50 artikels (Libelle/Femmes d’Aujourd’hui, Feeling Wonen/GAEL Maison, Zappy Ouders/Zappy Parents, Flair et vtwonen) met diverse invalshoeken: een online enquête, een wedstrijd om een ‘home doctor’ te winnen, artikels over slimme energiegadgets en huisinrichting…

Engie Electrabel - Libelle Stijvol Wonen

Bekijk de case in NL op de Sanoma website

 1. Ikea

Binnenkijken bij bekende én inspirerende personen zoals Noemie Wolfs en Ine Brands (Studio Lala). Dat is het simpele idee van de native advertising campagne van Ikea. Ze liep in Nina en SoSoir.  In hun interieur is uiteraard plaats van Ikea-stukken.

IKEA case

 1. JBC

Ook op Nina.be: de styling tips van JBC: leuke videootjes die helpen om je goed te kleden.

 1. Lidl

De ideale mix tussen native advertising en influencer marketing. Zo kunnen we Foodiefiles.be allicht het best omschrijven. Nina ontwikkelde dit project samen met supermarktketen Lidl. 12 foodbloggers delen er een jaar lang hun beste recepten. Ze verschijnen ook op nina.be.

Lidl Foodie Files

 1. Lidl

De supermarktketen is duidelijk voorvechter van native advertising. Samen met Sanoma ontwikkelde het ook een native video campagne waarin influencers hun favoriete stukken uit de speciale Heidi Klum-collectie toonden. Ze was te zien op de kanalen van Feeling, Gael en Flair (NL en FR).

 1. Ovam

De bewustwording rond afval en sorteren vergroten. Dat doet de native advertising campagne op de Knack-kanalen. Op het menu onder andere interviews met ondernemers hoe zij het een plaats geven in hun bedrijf.

Ovam case

 1. Samsung

Always on. Dat was het uitgangspunt van Samsung. Doorheen heel het jaar verschenen er artikels bij Libelle, Flair en andere Sanoma-bladen. De Flair Fit & Gezond Challenge ging daarbij het verst:

6 weken lang tips om te sporten en gezond te leven, met daarin verschillende Samsung devices verwerkt: smartwatch, smartphone, hoofdtelefoons,… Ook Weight Watchers partnerde in deze actie.

Meer native advertising nieuws:

Koen Denolf The Fat Lady

Koen Denolf: De Native Advertising Days in 3 stellingen

Begin november vonden in Berlijn de Native Advertising Days plaats. Zonder twijfel dé hoogmis voor native advertising in Europa met honderden deelnemers uit meer dan 30 landen. Koen Denolf, contentstrateeg bij The Fat Lady, was een van hen. Hij schrijft zijn bevindingen neer in 3 stellingen.

Native Advertising Days 2017“Tegen 2020 zal 40% van alle advertising native advertising zijn,’ kwam Jesper Laursen van het Native Advertising Institute vertellen op het Magnify17 congres. Deze maand onderstreepte hij nogmaals dat opmerkelijke cijfer uit het grootschalig onderzoek bij de belangrijkste Europese uitgevers, op de eigen Native Advertising Days in Berlijn.

40% is een pak en het risico is reëel dat daar veel kaf zal tussen zitten. Hoe kunnen contentmakers de kwaliteit hoog houden? Een paar interessante tips, opgepikt op Native Advertising Days 17.

Stop met snackable content

Jason Miller van LinkedIn doorprikte de mythe van de 8 seconden aandachtsspanne. Een mythe, want op niets gesteund, zo blijkt. De mens kan wel degelijk zijn aandacht langer vasthouden dan een goudvis, meer nog, alle onderzoek toont aan dat stukken van 2 à 3.000 woorden tot 3 keer meer gedeeld worden dan korte stukken. Bovendien zorgen ze voor een betere Google-positie. Content moet snackable zijn? Nee, dus.

Millers aanbeveling: breng het aantal posts terug naar één per week of wat je minimum moet doen om de aandacht te behouden. Zorg dat wat je maakt uitzonderlijk goed is.

Het beeld is de nieuwe headline

Miller spreekt van lange stukken, waar 2 maanden aan gewerkt is en die meer dan 30.000 shares halen. Daar stopt het niet. Met AB-testing wordt elke post geoptimaliseerd en nog verder geoptimaliseerd. Zijn bevindingen: een beeld met een gezicht: +160% CTR, een quote toevoegen aan het beeld: +30% CTR, tot en met het model op de foto dat kijkt naar de CTA: +89% CTR.

LinkedIn zet voor de eigen content in op long term keywords en probeert die domeinen te claimen. Tegen alle logica van digital in startte het onlangs met een printmagazine ‘The Sophisticated Marketer’. Want, onderstreepte Miller: “ Print is not dead”.

Waar zijn de agencies?

Opvallend op Native Advertising Days: de afwezigheid van agencies, zowel in het publiek, als op het podium. Hoe dat komt? Volgens Brendan Kennen van CNN worden agencies nog te weinig betrokken bij het proces van native advertising. Nochtans hebben ze wel een belangrijke rol te spelen. Zij kennen de klant en het merk beter dan de uitgever. Zij bewaken de cohesie en zorgen ervoor dat de content optimaal ingezet wordt.

Native advertising of content marketing wordt nog te veel gezien als een campagne. Native ads vervangen nu te veel de klassieke advertenties. Terwijl native advertising enkel goed kan werken als je het toepast op alle niveaus én kiest voor een langetermijnaanpak. Zorg dat je content niet bij één, maar bij meerdere uitgevers aanwezig is en doorgetrokken wordt naar alle eigen kanalen van het merk.

Er is nog veel werk, maar zoals Telenet al luidop zei: “ Het zijn fantastische tijden.”

Koen Denolf, The Fat Lady