Surf naar

WeMedia
Nieuws in de klas logo

Ook magazines als “Nieuws in de klas”

Het project “Nieuws in de klas” zal voortaan ook magazines en gratis pers aanbieden zowel in print als online. Die uitbreiding heeft minister van cultuur en media Sven Gatz beslist. Zo zullen naast kranten voortaan ook abonnementen op magazines worden aangeboden aan scholen die deelnemen aan het project. Het is de bedoeling om leerlingen aandacht te leren hebben voor de actualiteit, de manier van verslaggeving en het belang daarvan. De Vlaamse overheid kiest in een eerste fase voor de uitgaves van Knack en Humo en financiert een deel van de kosten. Ook Metro wordt in het aanbod opgenomen.

Nieuws in de Klas is het media-educatief project van de Vlaamse Nieuwsmedia met de steun van Vlaams minister van Media. Het project stelt scholen en leerkrachten van het secundair onderwijs gedurende 1 schoolweek kranten (en nu dus ook magazine media) ter beschikking. Zo helpt het project leerlingen om kritische mediagebruikers te worden.

Nieuws in de Klas werkt uitvoerig aan mediawijsheid. Leerlingen verwerven door het lezen van kranten en magazines informatiegeletterdheid en actualiteitskennis. Nieuws lezen draagt bij tot het vormen van kritische en goed geïnformeerde burgers, aldus de organisatie. Het project bouwt daarom op deze manier bruggen tussen onderwijs, media en maatschappij.

The Ppress werkt in dit project samen met de zusterorganisatie Vlaamse Nieuwsmedia en ijvert voor een verdere uitbreiding van het aanbod.

Meer informatie over Nieuws in de Klas vindt u hier