Surf naar

WeMedia
Pay Keyboard Enter Online Buy Button Shop Www

Digital natives meest bereid te betalen voor online journalistiek

Het zijn niet de 30-, 40- en 50-plussers met voldoende koopkracht die als eerste de portemonnee opentrekken voor online journalistiek. Nee, juist de zogenaamde ‘digital natives’ blijken bereid te betalen voor kwaliteitscontent online. 39% van 18-29-jarigen heeft al eens geld neergeteld voor online media, zegt PwC op basis van eigen onderzoek in Duitsland.

Zahlungsbereitschaft-online-medien_groß

Er blijken serieus grote verschillen te bestaan in betalingsbereidheid tussen leeftijden, zo maakt de grafiek al wel duidelijk. Van mensen boven de 40 verwachten we wellicht meer waardering voor kwaliteitsjournalistiek, maar dat geldt zeker niet voor online. De onderzoekers verklaren dit door te wijzen op het feit dat juist de oudere groepen de afgelopen twee decennia gewend geraakt zijn aan gratis online content, terwijl de ‘Netflix-Spotify’-generatie veel meer gewend is aan ‘paid content’-modellen.

Potentieel voor paywalls

Duidelijk is dan ook dat het potentieel voor ‘paywalls’ groter is bij de jongere leeftijdsgroepen. Ze zijn er al aan gewend en kunnen zich binnenkort ook meer betaalde media veroorloven. Zeer interessant voor uitgevers om juist te kijken waarmee ze de harten en hoofden van deze jonge mensen kunnen veroveren.

De belangrijkste redenen die mensen aanvoeren om voor media te betalen zijn bescherming van persoonlijke data, exclusieve content, toegang tot kwaliteitscontent / serieuze content (behoeden voor fake news) en geen reclame meer zien. Alleen onlinecontentaanbieders die aan de hoge eisen van de gebruikers kunnen voldoen, kunnen zich veroorloven een paywall te installeren.

Bron: VDZ

Andere artikels over dit onderwerp:

Xavier Bouckaert, Roularta

De column van Xavier: “2017, het jaar waarin de transformatie versnelde”

Magazine Media Seasons's GreetingsDe jaarwissel is traditioneel een moment van terug- en vooruitblikken. Wij geven het woord daarvoor aan Xavier Bouckaert, CEO van Roularta, maar ook voorzitter van The Ppress en zijn Europese tegenhanger EMMA.

Voor de magazinepers was 2017 een sleuteljaar. De transformatie in ons vak heeft zich nog versneld en dat werd zichtbaar op tal van domeinen.

Op de advertentiemarkt daalde het aantal klassieke campagnes, maar dat was ten voordele van campagnes waarin we digital, video of native verwerkten. Duidelijk crossmediale campagnes. Misschien mag ik ze wel bestempelen als ‘totaalcampagnes op maat’. Het is fijn om vast te stellen dat magazine media zich daar goed toe lenen gezien het engagement dat ze genereren.

Op de lezersmarkt heeft de losse verkoop het moeilijk. De krantenwinkel verdwijnt steeds meer uit het straatbeeld, maar in de plaats komen buurtwinkels of multiverkooppunten. Maar bovenal maakten we in 2017 definitief de omslag naar het werven van abonnees voor onze digitale kanalen. Of het nu via een datawall is of via een financiële bijdrage, de Belg is bereid te geven in ruil voor digitale content. Een heel positief element voor ons ecosysteem.

In de media in zijn geheel zal 2017 geboekstaafd staan als het jaar waarin de adverteerders beseften dat de grote techspelers als Google en Facebook niet altijd de transparantie bieden die ze claimen te bieden. Het betekende het einde van het blinde geloof, getuige de bekentenis van Sir Martin Sorrell.

In deze evolutie kunnen magazine media een heel belangrijke rol spelen. Als lokale uitgevers leven we immers de spelregels na en investeren we volop in technologie om die transparantie nog beter te kunnen aantonen. Magazine media staan voor vertrouwen. Van de lezer én van de adverteerder. Dat is iets dat we als sector nog beter moeten duidelijk maken. Het baken van vertrouwen die magazine media zijn, werd tijdens het MAGnify-congres van Magazine Media trouwens uitvoerig beargumenteerd. De nuchtere analyse van onder andere Juan Senor zal met hierbij nog lang bijblijven.

En 2018? Daarin zullen we zonder twijfel de vaststellingen van hierboven nog verder doortrekken. Display advertising komt aan een plafond ten voordele van native, het aantal paywalls neemt toe en creatieve magazinecampagnes worden de standaard. En dat in een jaar waarin in heel wat Europese landen de consolidatie in de mediasector zich verder zal doorzetten. Het wordt er eentje om naar uit te kijken…

Xavier Bouckaert, Roularta Xavier Bouckaert, CEO Roularta Media Group

Meer lezen?

Paywall visual

Paid content in Europa: wie betaalt wat?

Betaalde content zou weleens het businessmodel van de toekomst kunnen zijn, want, in tegenstelling tot wat vaak beweerd wordt, blijken lezers wél bereid te betalen voor kwaliteit. Zijn zij wellicht wakker geschud door ‘fake news’-debacles en clickbait-teleurstellingen? 66% van de kranten en 71% van weekkranten en -magazines bieden inmiddels op een of andere manier betaalde content aan, zo blijkt uit een Reuters-studie in zes Europese landen. De (lokale en internationale) uitgevers die alleen digitaal publiceren, bieden daarentegen 97% gratis aan.

Reuters Digital News Report 2017De studie onder 171 Europese mediahuizen (kranten, magazines, digital, TV) ontdekte dat gemiddeld 13,64 euro per maand betaald wordt voor content. De twee meest gebruikte modellen zijn: het ‘freemium’-model waarbij sommige content gratis is en premium content betalend; en het ‘meter’-model waarbij lezers beperkt een aantal artikels per maand gratis krijgen en meer-consumptie betalend is. Freemium is van deze twee het meest gebruikelijk.

Grote verschillen

De variatie in bedragen is enorm: maandabonnementen van 2,10 euro in Polen tot 54,27 euro in Groot-Brittannië. Niet verrassend is de betalingsbereidheid voor economische, zakelijke content het hoogste (gemiddeld 25,67 euro). Uiteraard zijn de verschillen in lokale markten debet aan de prijsverschillen, maar het aanbod per uitgever kan ook nog anders zijn, variërend van digitale content tot toegang tot digitale edities in PDF, archieven en mobiele apps.

Monthly payments for content in EuropeOok op andere vlakken zijn er grote verschillen tussen de zes onderzochte landen. Het ‘paid content model’ is in Finland, Polen en Frankijk al sterk doorgevoerd en betreft 87-95% van het aanbod. Daarentegen bieden uitgevers in Duitsland 48% van hun content gratis aan, terwijl in Italië (60% gratis) en Groot-Brittannië (67%) zelfs het grootste deel nog gratis is. Volgens Reuters zijn de laatste drie genoemde landen markten met een zeer sterke mediaconcurrentie, waarbij zelfs sterke mediamerken bang moeten zijn voor hun marktaandeel wanneer ze een paywall invoeren.

Minder reclame?

Reuters concludeert dat de meeste nieuwsmedia de afhankelijkheid van een businessmodel dat gebaseerd is op reclame, afbouwen. In plaats daarvan komen hun inkomsten uit verschillende betaalmodellen, native advertising, e-commerce, events etc. Anderzijds blijven veel aanbieders, met name degenen met hun wortels in digitaal, publieke en commerciële televisie en kleinere kranten, doorgaan met het advertentiemodel (of overheidsgeld) met gratis toegang tot hun content.

In een aantal gevallen blijkt content toch niet volledig gratis en moeten lezers zich bijvoorbeeld registreren of reclame accepteren om toegang tot de content te krijgen.

Een interessante ontwikkeling die de acceptatie van betalen voor content zeker zal helpen, is de aangekondigde afschaffing door Google van het ‘first-click-free’ principe. (Meer info hier) Uitgevers kunnen vanaf nu dus zelf bepalen hoeveel content ze gratis geven en dat kan zelfs helemaal niks zijn. Dit heeft vanaf dat moment geen consequenties meer voor de search-resultaten. Tot nu toe eiste Google dat de eerste drie artikels gratis moesten zijn.

Bron: Reuters Digital News Report

Meer over dit onderwerp: