Surf naar

WeMedia
hand showing mobile phone with newspapers depicted on screen

Digital-only magazinemerken: slimme zet of fatale fout?

Af en toe verdwijnen magazinemerken uit de supermarkt en de krantenwinkel om enkel digitaal verder te gaan. In eigen land blijft dat nog beperkt. Internationaal gaat het ook om klinkende namen als Marie Claire, Company en Glamour. Digital-only lijkt een goed idee gezien de verschuiving van lezers van print naar internet, apps en social media. Maar klopt dat wel? Wat zijn de effecten voor het mediamerk op lange termijn?

Lees ook: Print is terug van nooit weggeweest

Papier, drukken en distributie zijn, ondanks digitalisering van processen, nog altijd enorme vaste kosten voor magazinemakers, kosten die andere, vluchtigere media niet hebben. Dat maakt het, zeker in het licht van de dalende advertentie-omzetten, steeds lastiger om winstgevend te zijn en te concurreren met andere media op de consumenten- en advertentiemarkt. Toch keren sommige magazines al op hun digitale schreden terug en starten opnieuw met print.

Minder engagement bij digital

Een van de redenen daarvoor is te vinden in een nieuwe casestudie naar het iconische Britse muziekblad NME. Na het stopzetten van print in maart 2018 (na 66 jaar en bij een topoplage van 300.000 exemplaren) kelderde het engagement van de lezers. Digitaal besteden mensen veel minder tijd bij gelijkblijvend aanbod, tot 72% minder in dit geval.

Graph NME reading time before and after digital only

Dit is vergelijkbaar met wat er bij The Independent twee jaar eerder gebeurde. Bij de stap naar digital-only van magazine- en nieuwsmerken lijkt een deel van de aandacht in eerste instantie gewoon weg te vallen. De onderzoekers geven wel aan dat uit de case nog geen algemene conclusies getrokken kunnen worden over het effect op bereik.

Print is een gewoonte

De kracht van de gewoonte lijkt een rol te spelen bij print, bij magazines, maar nog sterker bij kranten. Toen nieuws online ging, verdween de gewoonte van het dagelijkse krantlezenmoment. Online werd deze productervaring niet opnieuw gecreëerd, maar kregen lezers ook tegelijkertijd toegang tot allerlei andere bronnen. Daarentegen heeft elk mediamerk ook de kans zichzelf via alle mogelijke kanalen opnieuw onder de aandacht te brengen en zijn aanwezigheid in het leven van de lezers te vergroten.

De nieuwe mobiele generatie

Hoe sterk print ook is, de realiteit van de nieuwe mobiele generatie vraagt om nieuwe strategieën en touchpoints van mediamerken. Hoewel jongeren duidelijk behoefte hebben aan offline momenten of een digitale detox (lees hier meer) en magazines daar een belangrijke rol in spelen, moeten mediamerken bij deze generatie wel eerst een aanwezigheid via andere kanalen creëren.

Voor NME is de stap naar digital-only waarschijnlijk de reden dat het magazine nu nog bestaat en inmiddels ook weer winstgevend is. Het aantal unieke maandelijkse gebruikers was na ruim een half jaar hoger dan ooit. Online gaan is voor veel magazines een kans om het publiek te vergroten (wereldwijd) en bovendien andere commercieel interessante zaken, zoals e-commerce, op te zetten.

Van maandelijks gesprek naar continue aanwezigheid

Het modemagazine Glamour reduceerde het aantal Britse printedities in 2017 tot twee per jaar en werd zo een ‘digital-first’-titel. Niet omdat de oplages zo sterk daalden: Glamour deed het nog prima in print met een jaarlijkse oplagestijging van 7%. De stap werd primair gezet om het magazinemerk klaar te maken voor de toekomst, aldus de uitgever.

Dit werd enerzijds ingegeven door de interesse van adverteerders in digitale merken (lees ook: Marketeers kijken te vaak in de spiegel), anderzijds door de erkenning dat de belangrijkste Glamour-doelgroep, Millennials, hun leven via hun smartphone leven. Het verleggen van de focus van print naar digitaal stelde het merk in staat om van maandelijkse conversaties naar een continue aanwezigheid in het leven van de lezers te gaan.

Optimale lezerservaring en hoogste engagement

De sleutel tot succes lijkt dan ook in de juiste mix te zitten. Welke combinatie levert de optimale lezerservaring en het hoogste engagement op? Het is voor de meeste uitgevers en mediamerken geen vraag van of-of, maar en-en. De rol van print verandert voor lezers en daarmee ook binnen de merkenmix. Dat heeft gegarandeerd consequenties voor frequentie, redactionele formules en zaken als distributie en papierkeuze. Zo blijft print ook heel belangrijk voor Glamour, maar het oude formaat is wel verdwenen. De halfjaarlijkse uitgaven hebben de premium ‘look & feel’ van het bewaarblad.

De Gouden Eeuw van publishing

Het aantal digital-only media blijft ondertussen toenemen, maar de overtuiging dat technologie de dood van print media is, is naar het rijk der fabelen verwezen. Sommigen spreken zelfs over de nieuwe Gouden Eeuw van het uitgeven: “We ontwikkelen steeds nieuwe instrumenten en businessmodellen om te floreren. Dat is onafhankelijk van de bodem waarop we dat doen: een lucratieve toekomst is nog altijd mogelijk en het maakt niet uit of dat met papier, pixels of – bij voorkeur – beide is”, zegt Bo Sacks.

“But always remember: technology isn’t going to kill print media. When used effectively, technology can help digital and print in different ways, allowing both to thrive as we move forward in the ever-changing landscape of the media world.” Sergey Bludov, SVP, Media & Entertainment, DataArt

Bron: What’s New in Publishing

Andere interessante artikels:

smartphone with Instagram app

Print vs Instagram: 1-0

Een van de snelst groeiende sociale media is Instagram. Het fotoplatform heeft de afgelopen jaren functies en mogelijkheden toegevoegd, zoals Instagram Stories, waardoor het een volwaardig alternatief is geworden voor onder andere Facebook. Met name influencers wisten Instagram al vroeg te vinden. Maar hoe geschikt is dit medium voor marketing? Een nieuw onderzoek in Duitsland vergeleek Instagram met printadvertenties in magazines. Conclusie? Print werkt beter.

Lees ook: Wat moet je m(w)eten van je influencer marketing?

Voor alle merken, van FMCG tot duurzame gebruiksgoederen, geldt dat in dit onderzoek magazineadvertenties in print op alle vlakken en bij alle doelgroepen beter presteerden. Instagram geldt als een medium dat vooral emotioneel waargenomen wordt (beeld). Op basis daarvan verwachtten de onderzoekers van AccessMM netwerk eigenlijk dat Instagram op zowel emotionele als cognitieve dimensies goed zou scoren, maar dat bleek in vergelijking met print tegen te vallen.

Bij alle leeftijdsgroepen bleek print beter te presteren en dat op alle gemeten dimensies. Dat bleek nog sterker op te gaan voor de dimensie aankoopintentie, waarop magazines steevast in alle studies goed scoren.

“Gebruikers van sociale media hebben een zekere scepsis ontwikkeld ten aanzien van informatie op sociale media”, vertelt Dr. Joachim Riedl, docent marketing management en bestuurslid van AccessMM. “Dat blijkt zowel uit de kwantitatieve onderzoeksdata als de antwoorden op open vragen. Een serieus printmedium daarentegen, heeft over de jaren geloofwaardigheid opgebouwd, die op de geadverteerde merken wordt overgedragen. Daarin ligt de kracht van print voor merken, zegt Riedl.

Beter in de mix

Een mix van klassieke printreclame en influencer marketing, zo blijkt uit deze studie, werkt het allerbeste, met name als het om aankoopintentie gaat. De kracht van sociale media ligt in het feit dat mensen sociale wezens zijn die heel ontvankelijk zijn voor (echte en virtuele) interactie met andere mensen, aldus de onderzoekers. Maar de overdaad aan online reclame en de twijfel aan de geloofwaardigheid ervan, maken het belang van consequente herhaling en consistente bevestiging via andere touchpoints almaar groter. Zo kan vertrouwen en geloof in de merkboodschap ontstaan.

Ook influencers halen hun inspiratie en informatie vaak uit magazines. Er ligt immers een grote druk bij hen om regelmatig nieuwe content te produceren. Anderzijds is het voor hun volgers vaak ook belangrijk dat ze thema’s en trends ook via andere touchpoints terugzien. Zo zijn ze ervan verzekerd dat ze ‘up to date’ zijn, iets wat vooral bij jongere doelgroepen erg speelt. Een opvallende bevinding uit het onderzoek is dat juist de jongere sociale media-gebruikers die meer tijd op Instagram doorbrengen, sceptischer zijn ten aanzien van reclame op het platform.

De onderzoekers concluderen dat het voor merken zeer belangrijk is om een breed spectrum van media te gebruiken in hun communicatie. “Een hele rij van studies heeft dit punt steeds inmiddels opnieuw gemaakt”, zegt Riedl. “Enkel sociale media inzetten en de geloofwaardige en vertrouwde klassieke media, zoals magazines, vergeten, zou een grote vergissing zijn.”

Bron: Editorial Media

Gerelateerde artikels:

Esquire cover - The Passion of Muhammed Ali

Uncovered: The Passion of Muhammad Ali

Esquire cover - The Passion of Muhammed AliFantastische magazinecovers zijn van alle tijden. En ze zijn vaak de weerslag van een cultureel of maatschappelijk kantelpunt, gevangen in een enkel beeld. Zoals de cover van het aprilnummer van Esquire in 1968 met Muhammad Ali: een ongekend politiek statement.

Lees ook: Magazinecovers : “een cultureel moment gedistilleerd tot de kern van de zaak”

In 1967 bekeerde de wereldkampioen boksen bij de zwaargewichten, Cassius Clay, zich tot de Islam en veranderde zijn naam in Muhammad Ali. Hij weigerde dienstplicht als gewetensbezwaarde vanwege zijn nieuwe geloof en daarvoor veroordeelde het federaal gerechtshof hem tot vijf jaar gevangenisstraf. Bokscommissies namen hem zijn titel af en ontzegden Muhammad Ali ook het recht om te vechten.

Dat leidde coverontwerper George Lois ertoe om Ali als een moderne St Sebastian van Francesco Botticini te portretteren op de cover van Esquire in april 1968. Net zoals op het schilderij is het lichaam doorboord door zes pijlen, omdat Ali net zoals St Sebastian een martelaar was voor zijn religieuze overtuiging, zo redeneerde Lois.

Niet verwonderlijk was Muhammad Ali aanvankelijk niet meteen enthousiast om als een christelijke heilige te poseren. Vervolgens bleek het nog niet zo simpel om de speciaal voor de shoot gemaakte pijlen op de juiste manier op Ali’s lichaam te plakken. Nog geen photoshop in die tijd, dus alles moest met de hand worden gemaakt en geënsceneerd. Het was een eenvoudig idee, maar de uitvoering bleek behoorlijk complex, zodat Ali een half uurtje stokstil moest blijven staan. Gelukkig had hij geen sterallures.

George Lois gluing arrows on Muhammed Ali

Toen de Esquire-editie met Muhammad Ali verscheen, waren de reacties overwegend negatief, behalve van dienstplichtige jonge mannen die moed putten uit Ali’s statement.

Bron: Uncovered

Gerelateerde artikels:

 

marshawn-phones-hed-page-2018

Uw goede voornemen voor 2019: regelmatig een digitale detox

Is uw smartphone het laatste dat u ziet voordat u gaat slapen? En het eerste dat u bekijkt als u ’s ochtends wakker wordt? Dan bent u niet de enige. En dat is een probleem. Recent onderzoek van grote internationale universiteiten, zoals Oxford, wijst erop dat de constante stroom stimuli van sociale media en games schadelijk kan zijn voor uw zelfstandig denkvermogen. Dat geldt nog eens extra hard voor jonge mensen, die zich inmiddels liever een elektroshock toedienen dan 10 minuten alleen aan hun gedachten overgeleverd te zijn (onderzoek van Harvard en Princeton).

Lees ook: Digitale detox? Maak tijd voor print

Recent Brits onderzoek laat zien dat mensen hun smartphone gemiddeld elke 12 minuten checken en dat 40% daar al binnen 5 minuten na het wakker worden mee begint. Voor jongere mensen (-35 jaar) is dat zelfs 65%. Slechts 6% van de 25-34-jarigen zet zijn telefoon actief uit/stil gedurende de avond of in het weekend en bijna tweederde van hen wil altijd geconnecteerd zijn.

Dat lijkt op een echte verslaving, vergelijkbaar met tabak, alcohol of drugs en steeds meer bronnen beweren dat het dit ook is, met het Amerikaanse onderzoek misschien als meest overtuigende argument: jezelf een shock toedienen is behoorlijk extreem.

Korte aandachtspanne

Een Britse neurowetenschapper waarschuwt ervoor dat jonge mensen binnenkort niet meer in staat zullen zijn om eigen gedachten te hebben, zich in te leven in situaties en te communiceren met anderen. Een voorbeeld daarvan: voice-notes (statisch en eenrichting) vervangen nu in toenemende mate telefoongesprekken, waarin tweerichtingscommunicatie mogelijk is.  Ze hebben continue afleiding nodig, zoals driejarigen, zegt barones Greenfield van Oxford University, waardoor ze op emotioneel en sociaal vlak zich ook niet verder ontwikkelen dan een driejarig kind. Ook een zwakke identiteit en korte aandachtspanne zijn het gevolg. Ander onderzoek wijst ook op angsten, depressie en lage zelfwaardering bij kinderen.

Waar zit de pauzeknop?

Jonge Britten geven zelf ook aan dat ze een pauze nodig hebben van technologie (71% van 18-24 jaar), maar zijn niet geneigd er zelf iets aan te doen. En dat mag van hen misschien ook niet verwacht worden: hun hele leven speelt zich zo ongeveer online af. Recent onderzoek van Meredith naar Gen Z geeft hiervan een goed beeld: voor deze jongeren is hun eerste smartphone als een overgangsritueel naar adolescentie; ze hebben YouTube en Netflix in plaats van tv; Google of Siri als spraakassistent; social media influencers als rolmodel (geen ‘celebs’); hun aantal volgers op Instagram, Snapchat of Twitter zijn deel van de identiteit en op deze platformen delen zij hun hele leven; het zijn geboren marketeers van hun persoonlijke merk.

Balans tussen digitale en echte wereld

Jongeren hebben hulp nodig om hun verslaving te beheersen en sommige tech-bedrijven lijken die inmiddels ook te bieden met verschillende digitale detox en digitale wellness mogelijkheden. Daarmee proberen ze mensen te stimuleren een betere balans tussen digitale en echte wereld te vinden. Maar dat vergt nog altijd veel wilskracht en een actieve beslissing, iets wat weinig verslaafden opbrengen en bovendien is de vraag hoe serieus we bedrijven als Facebook en Instagram hierin wel mogen nemen.

Ervaring leert dat zij alleen gevoelig zijn voor het wegvallen van inkomsten, iets waar adverteerders gezamenlijk voor kunnen zorgen (purpose marketing! link), maar dat tot dusver gewoon niet doen (ook niet als het om andere kwesties als brand safety en fraude gaat link). De Silicon Valley-bazen sturen hun eigen kinderen overigens naar tech-vrije scholen en dat mogen we wel zien als een duidelijk signaal.

Lezen als digitale detox

Het Meredith onderzoek laat zien dat bij Gen Z wel een duidelijke rol is weggelegd voor magazine media*. Jonge mensen besteden hieraan vaker een ononderbroken tijdsperiode, wat duidt op meer concentratie en meer focus bij de mediaconsumptie dan bij digitale media. Zoals wij op deze website vaker aangeven, blijken magazine media zeer geschikt als digitale detox (lees ook: Press Pause).

En die constatering sluit naadloos aan bij de aanbevelingen van de Britse neurowetenschapper, die adviseert om jongeren meer duidelijk afgebakende activiteiten te laten doen met een begin, een midden en een eind, zoals een boek lezen, sport beoefenen of tuinieren. Geen gehaast, geen multi-tasking en niet heen en weer razen zoals door games. “Wanneer je een kind observeert dat verhalen leest, zie je meteen dat de aandachtsspanne verbeter”, aldus barones Greenfield. En kinderen leren van het gedrag hun ouders.

Zet dus nu al bovenaan uw lijstje goede voornemens 2019: meer magazine media momenten nemen!

* Recent Duits onderzoek bevestigt de rol van magazines bij Gen Z: 70% van tienermeisjes en 60% van tienerjongens leest magazines. Op specifieke onderwerpen, zoals mode, beauty en voeding zijn magazine media bij deze groep zelfs het meest geraadpleegde medium.

Bronnen: WARC, Mediatel 1, Mediatel 2, Editorial Media

Gerelateerde artikels:

Audi 8 ad with OLED lights

Advertentie Audi 8 spat van de pagina’s

Audi maakt in zijn reclamecampagnes de claim van voorsprong door techniek helemaal waar. Eerst was daarin ons land de ‘Nafi Thiam aangedreven e tron’. Nu kiest het automerk in de VS voor een opvallende en exclusieve introductie van de splinternieuwe Audi 8: een interactieve advertentie met echt werkende OLED-achterlichten.

Een selecte groep van 25.000 lezers van Departures, het exclusieve magazine voor houders van een American Express Platinum creditcard, beleeft deze maand de bijzondere primeur. Zodra de lezer het blad opent, lichten de rode achterlichten op. Met een meegeleverde afstandsbediening kan het effect worden herhaald.

Het grafische hoogstandje werd geproduceerd door Structural Graphics, een pionier op dit gebied. Het bedrijf gebruikte hiertoe dezelfde OLED-technologie die ook door Audi wordt toegepast voor de ‘next generation‘ buitenverlichting op het nieuwe model. De achterlichten begroeten de bestuurder zodra de auto wordt ontgrendeld.

Bron: Print Pakt

Make time for print campaign, SA

Digitale detox? Maak tijd voor print

Dé verslaving van onze tijd is onze smartphone: we zijn ermee vergroeid, starten onze dag ermee en checken hem vervolgens ongeveer elke 12 minuten van onze dag. 41% van de Britten vindt dat de tech-verslaving vergelijkbaar is met een alcohol- of drugsverslaving. Onderzoek toont het schadelijk effect op kinderen aan. Zij krijgen te maken met meer angst, depressie en een lage zelfwaardering. Het is niet voor niets dat Sillicon Valley tycoons hun kinderen naar technologie-vrije scholen sturen.

Niet zo gek dat 67% van de 18-34-jarigen toegeven af en toe een ‘tech-pauze’ nodig te hebben (71% van de groep 18-24 jaar). Vorig jaar speelde de Britse magazine-associatie hier al op in met de prachtige ‘Press Pause’-campagne. (bekijk deze hier)

Recentelijk lanceerde een Zuid-Afrikaanse uitgeverij de campagne ‘Make time for print’ met (tot dusver) twee nostalgische video’s die het verlangen naar een momentje zonder technologie kunstig weergeven. De tweede video zet het vakantiegevoel centraal: de afzondering en privacy van een rustig moment in de hangmat onder het genot van een goed magazine. Dagen met niks aan je hoofd, niet eens je telefoon.

De uitgever, Associated Media Publishing, benadrukt dat de campagne helemaal niks ten nadele van digitale media wil zeggen. “Digitaal is even fantastisch, maar voor andere redenen”, zegt de CEO, Julia Raphaely. “Maar ik denk dat het op dit moment tijd is om erkenning te geven aan de bijzondere ervaring die mensen beleven met print.”

Bekijk de video:

Bron: FIPP, Mediatel, Mediatel

Gerelateerde artikels:

Content Marketing

Print en digitale magazines beste contentmarketingplatformen

Print en digitale magazines blijken de voorkeur te genieten boven andere contentmarketingplatformen in zowel de Verenigde Staten als Canada, de landen die op dit vlak vooroplopen. Dat staat in “The 2017 State of the Creator Economy Study” (i.o.v. IZEA, content en influencer marketing services bureau), een doorlopend onderzoek naar perceptie en gebruik van content en influencer marketing door consumenten en professionals.

De meest effectieve vorm van content marketing is in de Verenigde Staten geschreven reviews of artikels op consumentenwebsites, gevolgd door gesponsorde artikels in online magazines, kranten en print magazines. In Canada staan magazines en kranten (papier en digitaal) helemaal bovenaan.

Effectiveness of content marketing platforms

Het vertrouwen in magazine media maakt het een gerespecteerd platform om consumenten te bereiken. Op basis van magazinecontent zijn zij ook eerder geneigd tot actie over te gaan en zich verder in merken te verdiepen (vergeleken met video, merkwebsites, infographics en sociale media), aldus het onderzoek.

In het algemeen is de waardering voor de meer traditionele reclamevormen lager dan voor content en influencer marketing. De effectiviteit van deze nieuwere marketingmethoden hangt veel af van de geloofwaardigheid en expertise van de afzender en bijvoorbeeld of men het idee heeft dat een influencer zelf echt ervaring heeft opgedaan met het product. De populariteit (het aantal volgers) vinden consumenten van ondergeschikt belang. Vertrouwen blijkt in de huidige tijd ook hier het hoogste goed.

Content marketing: credibility expertise respect

Bron: MagsCanada