Surf naar

WeMedia
slide +52% meer impact op merkvoorkeur

MAGnify 2020: Proof of the importance and effect of context

In these videos Verdurmen shows proof for the importance and effect of context for content marketing and advertising. He gives an overview of research results like the Halo effect and a very new DPG Media study: effective attentiveness. (Read our interview with Roger Verdurmen here)

Proof: framing, Halo effect

Proof: conceptual fluency, mindset, effectieve aandacht

You can access all 6 videos by Roger Verdurmen here.

The other subjects are:


«MAGnify : OOG op de Toekomst»

Bestel hier uw exemplaar van onze nieuwe uitgave ‘Oog op de toekomst’!
Met Belgische en internationale experts over de meest actuele media-onderwerpen van vandaag en morgen


The key note speeches, divided into short form video you can find here:

Magazineadvertenties zijn een gewaardeerd onderdeel NL

Nog meer dat u niet wist over magazine media

Magazine media staan gelukkig weer positief in de belangstelling, zo bleek ook tijdens MAGnify op 4 oktober (lees hier meer). Steve Goodman van Group M legde uit waarom de bureaugroep een heroverweging maakt van de rol van magazines in de mediamix (zijn presentatie vind u hier). Overal ter wereld lijkt er meer waardering voor de dynamiek en werking van magazinemerken te zijn. We tonen u hier enkele voor België interessante en relevante facts uit ons omringende landen.

Lees ook deel 1: Wat u nog niet wist over magazine media 

Onze Duitse collega’s van de VDZ riepen enkele jaren geleden de term Editorial Media in het leven, waarmee ze over alle kanalen heen onderscheid maken tussen media die gedreven worden door redactionele content versus sociale media en functionele media, zoals zoekmachines. De term Editorial Media maakt het mogelijk om het verouderde ‘kanalendenken’ achterwege te laten en te focussen op de kern van elk medium: het primaire nut dat het voor de gebruiker heeft.

In het jaarboek ‘Editorial Media Factbook’ zijn alle onderzoeken en feiten samengebracht. En dat is behoorlijk wat.

Professionele content schept vertrouwen

Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat mensen duidelijk verschil weten te maken tussen de drie mediatypen. 72% geeft aan dat Editorial Media door professionals gemaakt wordt, wat vertrouwenwekkend is.

Professional content per mediumtype

Vergeleken met platformen, maar ook met social media (lees ook: Mediacontext beïnvloedt merkvertrouwen) wekt Editorial Media dan ook behoorlijk wat meer vertrouwen op bij de lezers, zowel voor nieuws als algemene informatie.

Editorial Media are trustworthy NL

Zoals ook uit onderzoek onder jongeren bleek , is meningsvorming een belangrijke functie van de media en vinden mensen dat media hen de mogelijkheid (informatie) en de ruimte moeten bieden om een eigen mening te vormen.

Editorial Media offer reliable information for opinion NL

Reclame is interessant

Ook naar de rol van reclame binnen Editorial Media is al veel onderzoek gedaan: voor de gebruikers is dat een integraal onderdeel van de ervaring en hoort het er gewoon bij. Daardoor ervaren mensen het ook niet als irritant, maar eerder als interessant, informatie en tot kopen aanzettend.

Magazineadvertenties zijn een gewaardeerd onderdeel NL Magazineadvertenties irriteren niet NL

Door het aanbod aan kwaliteitscontent bij Editorial Media is het vrij logisch dat lezers en paginabezoekers meer tijd aan een pagina besteden dan bij social media en functionele media, waar je meestal sneller doorklikt. Uit Duits onderzoek blijkt dat een redactionele pagina zelfs ca. anderhalf keer zolang bekeken wordt als social media (116 vs 80 sec.) en ca. drie keer zo lang als functionele media (116 vs  40 sec.).

time spent on editorial media NL

Aandacht is de sleutel

Van tijdbesteding is de link snel gelegd naar aandacht. Zoals tijdens MAGnify nog eens duidelijk door Bruno Poyet en Benoît Bochu van Impact Mémoire uitgelegd (bekijk de presentatie hier), is aandacht een eerste vereiste voor informatieverwerking, wat weer aan de basis ligt van alle reclame-effecten. (lees ook: Aandacht! Voorspelt verkoop)

Daarmee zijn we in Frankrijk aangekomen, waar de ACPM (vergelijkbaar met onze CIM) onlangs een overzicht presenteerde van interessante feiten en cijfers over ‘de pers’, toepasselijk La Preuve genaamd. Een van de zaken die onze aandacht trok, was de grafiek met top 5 redenen waarom mensen perstitels via sociale media volgen:

Top 5 reasons for following mag media on social media NL

Om de actualiteit bij te houden is snelheid vereist en zijn digitale kanalen onovertroffen, maar ook in Frankrijk zijn geprinte uitgaven nog altijd primair als het gaat om informatie over mode, schoonheid, financiën, automotive en home deco. Voor reizen en tourisme nemen ze de tweede plaats in na het internet.

Graph preferred information source per sector FR

Elke passie heeft zijn magazine

Zoals ook uit eerdere studies bleek, zijn magazine media belangrijk voor allen die een passie hebben: een onderwerp dat hun identiteit vormt en dat eerder een levensstijl is dan een hobby (lees ook: Passie voedt zich met magazine media). Dit kwam tijdens MAGnify nog eens ter sprake in de sofa sessie als een van de redenen dat in de laatste CIM Persstudie met name de special interestmagazines het goed blijken te doen. In Frankrijk blijkt uit de persstudie bovendien dat mensen die bovengemiddeld sterk geïnteresseerd zijn in merken, magazine media lezen.

Brand addicts love magazine media FR

Onze zuiderburen zijn het in elk geval op een punt met de Duitsers eens: ze geloven magazine media en kranten meer dan andere media. En de redenen hiervoor? Persmedia geven betrouwbaardere informatie, completere informatie, geloofwaardiger en ze leveren bovendien commentaren en analyses die mensen op prijs stellen. Niet verwonderlijk dan dat 65% van de respondenten aangeeft bereid te zijn om voor magazines te betalen (62% voor kranten).

graph reasons for trust in press media NL

Bronnen: VDZ Editorial Media Factbook, ACPM La Preuve

Lees ook: 

magazines

Wat u nog niet wist over magazine media

Wij kijken een beetje jaloers naar onze collega-magazinefederaties in andere landen, wanneer zij hun ‘Factbooks’ uitbrengen: een soort jaarboek van data, feiten, onderzoek en soms ook meningen over magazine media in hun land. Gelukkig is de magazinewereld de afgelopen decennia ook geglobaliseerd, zoals de meeste sectoren (hoewel we de lokale verschillen niet willen ontkennen!). Steeds weer blijkt de dynamiek en werking van magazinemerken overal ter wereld grote overeenkomsten te vertonen. Vandaar dat we uit twee recente Factbooks (MPA en VDZ) enkele voor België interessante en relevante facts tonen.

Lees ook: Nog meer dat u niet wist over magazine media

De MPA in de Verenigde Staten brengt ieder kwartaal de data van het Magazine Media 360°-project uit, waarin het totaalbereik van magazinemerken over een groot aantal platformen gerapporteerd wordt.

Het recente Factbook presenteert de trends die uit deze data naar voren komen, zoals de verdeling van het magazinepubliek over diverse platformen en de gestage toename van het totale cross-platformpubliek van magazinemerken (2014-2018).

graph Magazine Media Mix MM360

graph percent growth cross platform audience

Doordat er nog geen goed multiplatform-bereiksonderzoek bestaat (Nederland heeft juist een tender uitgeschreven voor het eerste wereldwijd), kunnen mediaplannen van magazinemerken niet gemaakt worden met totale bereikcijfers. In de meeste landen publiceert men bovendien regelmatig oplagecijfers van printmagazines (soms plus digitale edities), waardoor een zeer negatief beeld ontstaat van de ontwikkeling van magazine media.

Uit de Magazine Media 360°-cijfers komt echter een heel ander beeld naar voren: de belangstelling voor magazinecontent stijgt, wanneer cross-platform gemeten wordt.

Het brein van de lezer

Een ander interessant gegeven in het MPA Factbook is de hoeveelheid en variëteit aan onderzoek. Grotere landen en uitgevers beschikken uiteraard over grotere budgetten, dus is veel van het magazine-onderzoek inmiddels afkomstig uit de grote landen.

Wat regelmatig opduikt is neuroscience en de kracht van print die daarmee keer op keer is aangetoond. Mensen begrijpen en onthouden informatie beter wanneer ze die van papier lezen in plaats van een scherm. (Lees ook: Wat zegt de neuroscience over magazinereclame?)

graph what neuroscience says about print

Onthouden is belangrijk, want veel reclame is gericht op het laden van het merk en het installeren van een positief merkbeeld. Maar dit moet uiteindelijk natuurlijk ook leiden tot aankoop van het (juiste) merk. Ook daar blijkt print van belang te zijn, omdat de aankoopintentie sterker stijgt bij confrontatie met printreclame. (Lees ook TV+online+magazines: hoogste effectiviteit)

graph print boosts key ad metrics

Return op reclamegeld

Nog zo’n terugkerend gegeven: voor je investering in magazine media krijg je meer terug dan voor hetzelfde geld in andere media. Print blijkt hierbij wederom belangrijk want het genereert de hoogste ROI, maar de kracht van crossplatform campagnes blijkt in veel sectoren onovertroffen.

graph the power of cross platform ROI

Er zijn in diverse landen de afgelopen jaren veel studies geweest die de ROI van magazines aantonen, maar de Amerikaanse uitgever Meredith ging nog een stapje verder op basis van de positieve resultaten van uitgebreid reclame-onderzoek. ‘Put your money where your mouth is’, noemen ze dat. Meredith geeft namelijk een verkoopgarantie op campagnes in hun magazinemerken. De MPA is de uitgever hierin in 2017 gevolgd.

graph highest return on ad spend from magazines

Waardering voor magazine media

Het MPA Factbook biedt niet alleen de koude, harde financiële cijfers, maar presenteert ook ander onderzoek. Zoals de waardering voor verschillende media door de leeftijdsgroep 18-49 jaar. Bovenaan staat de ontvankelijkheid en aandacht voor reclame, die, zoals we gewend zijn, aanzienlijk hoger is bij magazine media, vergeleken met websites en televisie. Maar ook op andere eigenschappen scoren magazines sterk, niet in de laatste plaats (in de grafiek wel) op betrouwbaarheid. (Lees ook: Mediaplannen met magazines zijn …)

graph appreciation magazine media

Magazine media zijn een manier om op de hoogte te blijven van nieuwe producten, een bron van waardevolle informatie en een inspiratie voor het uitproberen en aankopen van producten.

graph magazine media provides valuable info

Magazinelezers hebben vertrouwen in hun favoriete titels, maar blijken in het algemeen ook meer vertrouwen te hebben in merken vergeleken met andere mediagebruikers. Bovendien staan ze open voor reclame. Dat heeft ongetwijfeld veel met de kwalitatieve context te maken waarin ze deze reclame zien.

Ze houden ervan om nieuwe merken uit te proberen en ze zijn bereid meer te betalen voor kwaliteit en voor merken. Daarnaast zien ze advertenties als een hulpmiddel bij aankoopbeslissingen, iets dat hen waardevolle informatie kan geven.

graph magazine readers believe in brands

graph magazine ads engage more

 

Wordt vervolgd….

Zin om meer te lezen?

 

Bruno Poyet / Benoit Bochu

“Zonder aandacht geen herinnering en dus geen impact van je boodschap”

Hoe reageert ons brein op reclameprikkels? Niet altijd zoals we zouden verwachten, zo blijkt uit onderzoek van de Franse specialist Impact Mémoire. Bruno Poyet en Benoît Bochu leggen uit. In dit artikel én op MAGnify.

Meldt u aan voor MAGnify via www.magnify.be

MAGnify 2018 logo

“Het viel ons op dat er de jongste maanden heel wat te doen was rond het begrip aandacht in een reclamecontext. Vooral bij digitale media werd het wat in twijfel getrokken. Het leek alsof het allemaal om nieuwe informatie ging, terwijl wij cognitieve wetenschap al 15 jaar inzetten voor reclame-insights.” Aan het woord is Benoît Bochu, die samen met zijn CEO Bruno Poyet op MAGnify de stand van zaken rond aandacht komt toelichten. Hun bedrijf Impact Memoire heeft immers op basis van jarenlang eigen onderzoek de processen gedefinieerd die instaan voor het onthouden van een reclameboodschap.

“Het is niet evident om aandacht te meten”, vult Bruno Poyet aan. “Het is immers ook gelinkt aan andere zaken, zoals het onderbewuste of emotie. Maar op basis van onze research hebben we twee soorten aandacht kunnen onderscheiden. Automatische aandacht is er wanneer er bijvoorbeeld iets gaat flikkeren op je smartphone of wanneer je in een magazine een pagina omdraait en op een advertentie stoot. Emotie is dan belangrijk. Vrijwillige aandacht is dan weer diepgaander, waardoor het voor engagement bij de consument zorgt. Bijvoorbeeld wanneer hij native advertising leest. Belangrijke factoren om vrijwillige aandacht te bekomen zijn storytelling, emotie en interesse – de consument moet de boodschap nuttig vinden.”

Uiteraard scoren bepaalde media beter dan andere voor een soort aandacht, maar een ranking hebben de onderzoekers van Impact Memoire bewust niet opgesteld. Bruno Poyet:

“Elk medium heeft zijn specifieke kwaliteiten, maar daarnaast hangt het ook van de doelstelling van het merk af. Media kunnen dus zowel voor automatische als vrijwillige aandacht zorgen, afhankelijk van hoe ze worden ingezet.”

Magazine media– scoren volgens de onderzoekers goed op zowel automatische als vrijwillige aandacht. “Je betaalt vaak voor een magazine, waardoor je als lezer positief geëngageerd bent”, begint Benoit Bochu. “Daarnaast zijn de advertenties ook niet intrusief, ze horen als het ware bij het magazine. Vrijwillige aandacht bekom je door een lange leesduur, door het feit dat je een merkimago en merkidentiteit kan neerzetten in een magazineadvertentie en wanneer een magazine of advertentie wordt herlezen.”

Rest de vraag wat adverteerders met deze insights kunnen doen. Bruno Poyet is duidelijk: “Ze besteden er maar best aandacht aan. Zonder aandacht geen herinnering en dus geen impact van je boodschap. Zo eenvoudig is het. Tegenwoordig is aandacht een belangrijke bekommernis van adverteerders. We consumeren veel meer media. Adverteerders moeten dus meer strijden voor die aandacht. Met ons onderzoek geven we hun inzicht in hoe ons brein werkt. Zo kunnen ze checken of wat ze doen wel werkt. Verder is duidelijk dat media en creatie hand in hand moeten gaan. En tot slot gaan onze bevindingen soms in tegen wat algoritmes zouden aangeven. De automatisering van de reclame bewijst de adverteerder niet noodzakelijk een dienst.”

“We rekenen nu met kost/grp en dergelijke”, besluit Benoit Bochu, “maar eigenlijk zou aandacht een currency moeten worden. Dat moet de volgende stap van ons onderzoek worden. We denken erover na hoe we het kunnen introduceren, maar zijn er nog niet helemaal…”

 

Lees ook:

FIPP Insight Awards logo

Have you got award winning research?

FIPP will present its eighth Insight Awards at the FIPP World Congress in London, taking place on 9-11 October 2017.

The FIPP Insight Awards recognise the best research studies published in 2016 or early 2017 that promote the use of magazine media as an advertising medium, anywhere in the world. The Awards give public recognition to research campaigns and insight studies and their sponsoring companies and research agencies.

FIPP and the judges would also like to give public recognition to the key individuals behind the studies. Entries should list the key decision-making personnel involved from the sponsors, the research agencies and/or any other relevant organisation in order to acknowledge them.*

The overall winner of the Insight Awards will be invited to present their winning project at the FIPP World Congress in London, taking place 9-11 October 2017 at Tobacco Dock. More than 800 international magazine media delegates are expected to attend FIPP’s flagship event. The nominated individuals on the winning entries will receive personal certificates.

Deadline for entries: Tuesday 2 May 2017

Insight Award Entry Form

*Full criteria for eligibility at the end of the entry form.

Gerelateerde artikels:

De 6 meest opvallende magazinestudies van 2015

2015 was voor magazine mediaspecialisten een mooi jaar. Heel wat studies toonden de sterkten van het medium aan. Onze top 6!

1. Print Campaign Analysis (Millward Brown)

Millward Brown analyseerde in het Verenigd Koninkrijk meer dan 1000 impactstudies en kwam tot de conclusie dat print het beste scoort op ” overtuigingsmetrics” als merkvoorkeur en aankoopintentie. Ook in combinatie met tv en online voegt print meer dan haar deel toe.

Lees meer HIER.

2. Moments that Matter (PPA/Magnetic)

Onze Britse tegenhanger PPA/Magnetic voerde een onderzoek naar de band tussen lezers en mediaconsumptie en dat bij maar liefst 15.000 magazineconsumenten. ‘Moments that matter’ toont aan dat magazines vooral erg goed zijn in het creëren van ‘aangename beloning’- en ‘nuttige informatie’-momenten voor consumenten.

Lees meer HIER.

Ontdek de ‘rules of attraction’.

3. Pulsar 2.a (Space)

“ TV en magazines zijn misschien wel de advertentiemedia bij uitstek.” Een opmerkelijke conclusie van Bernard Cools, Deputy General Manager van Space. Hij baseerde zich hiervoor op de nieuwe eigen studie Pulsar 2.a.

Lees meer HIER.

4. Q-factor (Condé Nast)

Niet alleen het aantal consumenten dat beïnvloed wordt door reclame is belangrijk, vooral hoe ze beïnvloed worden. Dat was het uitgangspunt van een studie van Condé Nast in Spanje. De magazine-uitgever kwam tot de Q-factor, die aangeeft wat de kwaliteit van reclame-impact is.

Lees meer HIER.

5. Magazines – real connections (Nielsen)

Door real-time wekelijkse data over magazinecontacten in mediamix-modellen te stoppen, komt de ware effectiviteit van magazines bovendrijven. Dat toonde Nielsen aan in het kader van een econometrische studie in Australië.

Lees meer HIER.

6. Belgen, mobiliteit en media (Newspapers Work/NewsWorks)

Magazine-advertenties zijn geloofwaardig en informatief; ze wekken het meeste vertrouwen en het minste irritatie op vergeleken met andere media. Dat bleek uit een studie naar de autosector in ons land. Volgens de Belgische consument zijn magazines zelfs de meest objectieve informatiebron over auto’s.

Lees meer HIER.

Beautymerken profiteren van sterke band tussen vrouwen en magazines

Geen enkel medium bereikt vrouwen zoals magazines dat doen. Daar doen ook adverteerders hun voordeel mee. 67 % van de lezeressen onderneemt bijvoorbeeld actie na het zien van een ‘health & beauty’-advertentie, zo blijkt uit research in Canada.

Met een percentage van 67 % doet de sector ‘health & beauty’ het zeer goed. Twee derde van de lezeressen heeft als gevolg van een advertentie een betere mening over het merk, bewaarde ze of kocht effectief het product aan. Van de 67 % zijn 39 % ook effectieve aankoopacties: ze kochten het product of overwegen het aan te kopen. Scores die enkel nog bij FMCG-merken behaald worden…

Het bewijs hiervoor wordt ook geleverd door andere research. Die toont aan dat het vooral magazinelezers zijn die voor meer dan 50 dollar aan make-up kochten in de afgelopen maand. Het medium gaat internet, kranten, radio en televisie ruim vooraf. Eenzelfde beeld zien we bij wie de afgelopen maand voor meer dan 50 dollar aan verzorgingsproducten kocht: opnieuw scoren magazinelezeressen het best. Ook bij wie voor meer dan 50 dollar aan parfum kocht in het afgelopen jaar zijn magazinelezers oververtegenwoordigd.

Deze informatie komt uit de Category Quick Hits van ‘Magazines Canada’. Voor de sector ‘health & beauty’ gebruikte het gegevens van april 2014 tot maart 2015.

Meer info (EN) vindt u hier

Meer info (FR)  hier

 

FIPP Insight Forum, 18-19 May 2015, The Netherlands

The Insight Forum, the ninth event in the series (formerly known as the Research Forum), is a two-day event for publishers, researchers and marketing executives in the global magazine business. It has previously attracted some of the world’s leading magazine research professionals, who meet to discuss the latest issues and developments in the industry worldwide, primarily concerning audience measurement and advertising effectiveness in consumer magazine media.

Programme content

The key objectives of the Forum are to discuss a number of topics identified by FIPP’s Insight Committee as the most pressing current magazine media research issues; to enable participants to debate, compare notes and learn from each other’s recent experience, to the benefit of everyone’s work; and for FIPP to circulate the key points, to help improve magazine research around the world.

The programme content will embrace many aspects of audience research for magazine brands. Particular emphasis will be placed on measurement across platforms, consumers’ usage of publishers’ digital products as well as printed magazines, and the effectiveness of advertising in magazine media. The topic areas on which papers are sought include (but are not confined to) the following: 

 • Proof of advertising effectiveness, for magazine media on their own.
 • Proof of advertising effectiveness, for magazine media in combination with other media, particularly television and digital.
 • Mixed-media modelling: the inputs, and the results.Developing databases for cross-media planning and evaluation (for example, fusion, hub-based, or single-source approaches).
 • Creating week by week print campaign readership estimates, spread realistically through time.
 • Consumers’ use of mobiles, tablets, websites, in-app advertising, action codes/tags.
 • Social media – what is research telling us about its value for magazine publishers?
 • Native advertising.
 • What is the level of engagement with digital media? How can it be quantified?
 • How does it compare with engagement with printed magazines (for whom engagement is still an uncontested strength)?
 • New measurement techniques, for print readership research and/or digital media.
 • How consumers use printed magazines.

Synopses by 16 February 2015

Please submit synopses, or address queries, to FIPP’s Insight Consultant, Guy Consterdine at guy@consterdine.com. The deadline for synopses is 16 February 2015.

Further details about the FIPP Insight Forum can be found at http://www.fipp.com/events/fipp-insight-forum

Wat zegt de Pulsar-studie van Space over magazines?


De uitgebreide Pulsar-studie van Space toont aan dat magazines meer dan hun mannetje kunnen staan tussen de andere paid, maar ook owned en earned media.

Met een magazinebril bekijken we de resultaten. Inclusief commentaar van Bernard Cools, deputy general manager van Space.

De Pulsar-studie van Space is op z’n minst ambitieus te noemen. Ze verdiept zich niet alleen in merken, maar ook in het strategisch gebruik van touchpoints bij de communicatie van deze merken. Opvallend daarbij is dat niet alleen media opgenomen zijn.

 

Voor de media – waaronder magazines – biedt dit het voordeel dat vergelijken met andere touchpoints als brochures of events mogelijk wordt.

In deze globale context blijken magazines over de nodige troeven te beschikken. “Ten eerste moedigen ze aan tot dromen”,  aldus Bernard Cools. “Magazines kunnen emoties teweegbrengen en zijn daar even goed toe in staat als bijvoorbeeld televisie. En dat terwijl dat emotionele aspect al te vaak enkel aan audiovisuele media wordt toegekend. Ook de Engagement-studie van Sanoma toonde dit al aan.”

“Een tweede kenmerk van magazines is dat het zeer geschikt is om nieuwigheden in de markt te zetten”, vervolgt de deputy general manager van Space. “Als we alle paid media bekijken, bevinden ze zich hierbij op hetzelfde niveau als televisie of affichage.” Het feit dat magazines inspiratie bieden, zit hier zeker voor iets tussen.

“Ten slotte is er de kracht van branded content in magazines. Deze wordt als zeer geloofwaardig beschouwd en is zo in staat om een verandering in aankoopgedrag te bewerkstelligen. Vermits de advertenties zelf voor verleiding zorgen, is dit de perfecte match.” 

Hieronder een mooi voorbeeld van branded content in Flair. 

venus branded content flair

 

 

Research: Print heeft hoogste ROI!

Een artikel van INMA.org:

While any advertising campaign should feature a healthy mix of new and conventional media, recent research points to print as the platform with the best return on investment.

 

Are advertising budgets well spent?

In times of economic crisis especially, it is tempting to focus on costs. Media budgets are limited in general, and print advertising in particular is experiencing a considerable decline. Online advertising is flourishing, while TV seems to maintain its share.But what about the return on investment of advertising in these media channels? Is the shift toward online a rational decision? A media campaign should not be judged solely on costs, discount, or reach.
It is results that count. How can the yield of advertising be judged?
In the last few years, return on investment (ROI) has become the most popular key performance indicator to evaluate the selected media mix.

 

Thorough method of measuring media ROI:

Following the example of a German study, Dutch news media and GfK Research have studied the options to optimise media usage.In a study of 10 different multi-media campaigns, the additional sales of brands is compared to the media spend to calculate the yield of the advertising euro.
And the insights from this study appear to be similar to earlier results: By fine-tuning the chosen media channels, much more media effectiveness can be realised.
Remarkably, the print media are delivering the best returns. Beside these interesting observations, some useful additional insights can be derived.
The highlights of this media ROI study will be presented during INMA’s Advertising Ideas Day in Amsterdam on February 28.

 

Method of ROI study:

GfK Panel Services is a research company specialising in ROI studies. This agency measures through a consumer panel both the purchase and the media behaviour.Most media usage and also FMCG purchases are registered electronically; other media and other product purchases are tracked through a questionnaire.
By correlating the media exposure and purchase behaviour, the impact on additional sales can be calculated, the so-called “sales uplift.”
In this approach, media ROI reflects the relationship between the gross advertising costs and the short-term returns on these media investments.
In this cross-media study, 10 diverse campaigns were studied, including advertisements for: coffee, a lottery, an Internet provider, a dairy brand, travel agency, and global players such as H&M, IKEA, and Vodafone.
The study reports the performance of five media channels: news print, magazines, radio, TV, and online banners.

 

The results:

Recently, GfK has aggregated these campaigns into one meta study that reveals clear insights. Print advertising appears to have the highest ROI: 120%. Every euro invested in news print ads delivers a return on average of €1.20.That means that advertisers on average earn back their print advertising investment within the campaign period and even earn 20% extra.
And print campaigns don’t have to be limited to sales-oriented advertising; the study also shows that even branding campaigns in newspapers deliver better ROI than TV spots.
GfK’s explanation for the outstanding performance of newspaper ads: The internal pacing of print ads enables confrontation at a suitable moment. If the message is relevant, the reader can decide to take his time to examine the offer. Because reach is built within 24 hours, newspapers perform very quickly.

results GFK

Magazines also deliver outstanding performance. With a return of 130%, magazine advertisements produced the highest ROI of all media channels. The magazine use in this study delivers a modest but much targeted reach. Because of that the performance is strong but the scope is limited.
GfK: “Just like newsprint, internal pacing of magazines is a factor of success. Besides this, magazines give advertisers the opportunity to target sharply and to choose a suitable Umfeld (German media planning expression for the editorial content around an advertisement) for their ads.”

 

Over-spend of TV:

Although the reach of TV and radio are considerable — ROI of 60% and 80%, respectively — these media channels perform below average. The study shows the media mix in The Netherlands often looks similar: many confrontations through radio, TV, and online, and a modest use of print.GfK: “The large reach of TV offers advertisers a good starting point, but this study shows that this channel is deployed in abundance, what causes a reduced effectiveness.”
For radio, the advertisers should observe good timing and a short and powerful message.
Online banners in these 10 campaigns delivered a moderate reach and a modest impact. However, because of the low gross rating point (GRP) tariffs, this channel offers a good ROI of 110%.
Striking is that the more expensive print ads deliver the best ROI. On average, GRP costs for newsprint are twice as expensive as TV and eight times as much as radio. The impact, however, is so big that newspapers deliver far better ROI, even if calculations are based on gross prices.
Olaf Croon on behalf of Dutch news media: “This reminds me of the classic dish soap advertising. The A-brand is more expensive, but thanks to a better formula it cleans twice as much dishes. Being a media professional, you shouldn’t focus on costs only. In all observed media mixes, the costs per GRP have been leading; especially TV spots, cheap in the Netherlands with an enormous frequency, while the added effectiveness of the last hundreds of GRP is close to zero.
“By shifting media channels within a given budget, significant uplift in return can be achieved. Cost per ROI is, therefore, far more interesting than cost per GRP.”

Recommendations for better ROI of advertising:

Advertising in print media is most lucrative, followed by online banners. Radio and TV stay behind. The key takeaway is that success lies in the shares within the chosen media mix. It is wise not to rely on only one media channel.
With optimalisation of the frequency much can be gained. TV is not efficient because of an overspend in GRPs. Because of the diminishing returns, more than 10 confrontations are a waste. With a modest shift toward print, a campaign can be significantly more effective.
On the whole, print media appear to be a smart choice for advertisers. They deliver good ROI, especially with several inserts. As Mr. Croon noted, innovation in advertising is indispensable, but this study shows that conventional channels like print can realise an excellent media ROI.
Print deserves a fair share. A mixture of conventional media and new media is key. But my recommendation is, above all, not to behave “penny-wise, pound-foolish.”
Again, the highlights of this media ROI study will be presented on INMA’s Advertising Ideas Day in Amsterdam on February 28

 

Meer info hier