Surf naar

WeMedia

Sanoma maakt strategische keuze en zet in op Vrouwen en Home & Deco. De Persgroep verwerft de titels Humo, Story, TeVe Blad en Vitaya.

Na grondige reflectie werd ten gevolge daarvan de beslissing genomen om in België de focus te leggen op de domeinen Vrouwen en Home&Deco. Dat zijn immers de domeinen waarin Sanoma in beide landen een uitgesproken expertise heeft.

De media, zowel op papier als digitaal, worden geconfronteerd met belangrijke en snelle veranderingen. De oplages van gedrukte tijdschriften staan al jaren onder druk, er zijn geen redenen om aan te nemen dat dit zal veranderen en dus is consolidatie noodzakelijk.

Sanoma gaat voor een duurzame gezonde exploitatie en een succesvolle verbreding naar digitale platformen binnen de domeinen Vrouwen en Home&Deco. Dit zal ook investeringen vergen. Sanoma heeft er daarom voor gekozen om Humo, Story en TeVe Blad te verkopen aan de Persgroep. De licentie voor het maandblad Vitaya wordt eveneens overgedragen aan de Persgroep.

Henk Scheenstra, CEO van Sanoma Media Belgium: “De keuze voor de domeinen Vrouwen en Home&Deco ligt voor de hand: zo is Libelle/Femmes d’Aujourd’hui nu reeds het belangrijkste vrouwenweekblad en Feeling/Gael het meest vooraanstaande vrouwenmaandblad in België. Onze lezers, en in het bijzonder vrouwen, staan hiermee centraal en zijn het uitgangspunt in onze aanpak. Door te focussen op deze domeinen zullen we nog beter onze missie kunnen vervullen: dicht bij onze doelgroepen staan met relevante en sterke merken, producten en diensten. Dit op alle platformen om daarmee ook onze B2B partners optimaal te kunnen bedienen.”

Met deze transactie verwerft De Persgroep bladen waarin het sterk gelooft en die thuis horen in de domeinen Nieuws en Ontspanning waar het een grote ervaring heeft opgebouwd.

Koen Verwee, CEO van De Persgroep Publishing: “Humo, Story, TeVe Blad en Vitaya zijn stuk voor stuk bladen die nauw aansluiten bij de nieuws- en entertainmentmedia die we al in huis hebben. De markt van gedrukte media staat onder druk, maar is nog steeds belangrijk en meer dan de moeite waard om in te investeren. Bovendien liggen er mooie kansen om met sterke titels succesvolle digitale media te bouwen. Daar gaan we werk van maken, samen met onze nieuwe medewerkers.”

De transactie zal snel aangemeld worden bij de Belgische mededingingsautoriteit. Zo lang het onderzoek duurt en tot de goedkeuringsbeslissing van de Belgische mededingingsautoriteit, zullen de betrokken titels verder uitgegeven worden door Sanoma.

 

Voor verdere informatie, gelieve contact te nemen met:

– Voor Sanoma Media Belgium, Henk Scheenstra, CEO Sanoma Belgium, 0472 90 29 20, Henk.Scheenstra@sanoma.com

– Voor de Persgroep, Koen Verwee, CEO van De Persgroep Publishing, 0474 74 03 10, koen.verwee@persgroep.be

Frederik De Swaef van Story naar Flair

De Swaef gaf te kennen dat voor hem de cirkel rond was bij Story, nadat hij het merk de voorbije jaren diversifieerde met nieuwe magazines als Storywood en Het Hofjournaal, met de Story Awards of met de radiozender Story FM.

Bij Flair krijgt hij zowel de Nederlandstalige als de Franstalige editie onder zijn hoede, alsook de twee websites. Voor de Nederlandstalige Flair kan hij echter rekenen op de steun van Ditte Van de Velde, voor de Franstalige blijft Valérie Kinzounza op post. “De inkomsten rusten nu vooral op print en het is mijn taak om die te diversifiëren”€, zegt hij. “Online bereiken we 1 miljoen unieke bezoekers per maand. Flair bereikte nog nooit zoveel mensen en dat willen we beter vermarkten.”

Naast bestaande extensies zoals de Flair Shopping Day of het partnership met Tomorrowland ziet De Swaef nog meer opportuniteiten. “€œWe gaan het inderdaad niet bij het huidige pallet laten, maar zullen ook niet zomaar line extensions toevoegen. Het moeten zinnige dingen zijn die een duidelijk antwoord bieden op vragen die jonge vrouwen zich zowel privé als professioneel stellen. Vroeger kwam Flair als vriendin eenmaal per week in het leven van zijn lezeressen, nu willen we er de hele dag door zijn als zij hulp nodig hebben.”

Het spreekt voor zich dat Sanoma deze extensies ook zal opstarten met het oog op de samenwerking met adverteerders. Flair fungeerde eerder al als ‘laboratorium’ voor nieuwe initiatieven waarbij twee sterke merken (Flair en dat van de adverteerder) samen een nieuwe markt voor een magazinetitel aanboren. Denken we bijvoorbeeld aan de kledingcollectie met ZEB. Het lijkt de bedoeling om met de benoeming van De Swaef deze rol nog te versterken.

Sanoma brengt Belgische en Nederlandse media-activiteiten samen

Na twaalf maanden van intensieve gesprekken en grondig onderzoek heeft Sanoma beslist de krachten van haar Belgische en Nederlandse media-activiteiten te bundelen. De keuze voor een gecombineerde toekomst maakt meteen een einde aan de gesprekken met potentiële overnamekandidaten.

Vanaf 1 januari creëert Sanoma een nieuwe strategische business unit die haar Nederlandse en Belgische mediabedrijven zal omvatten. De samengevoegde bedrijven zullen geleid worden door de huidige Nederlandse CEO Peter de Mönnink.

Henk Scheenstra, huidig COO Content Media in Nederland, is aangesteld als Voorzitter van de Raad van Bestuur van Sanoma Media Belgium. Scheenstra zal aan Peter de Mönnink rapporteren. Sanoma streeft er naar om het integratieproces binnen de twaalf maanden te voltooien. Het doel is om te groeien, alle mogelijke synergieën en integratie-opportuniteiten te benutten en de kennis en ervaring van beide bedrijven optimaal in te zetten.

In het kader van deze verandering geeft CEO Hans Cools zijn verantwoordelijkheden door aan Voorzitter Henk Scheenstra en aan CFO Yves Berlize, die tot COO benoemd wordt. Berlize is ook verantwoordelijk voor het groeiprogramma van SMB. Na een overgangsperiode zal Cools in februari het bedrijf verlaten.

“Er was veel interesse van potentiële overnamekandidaten, maar onze finale analyse wees uit dat het beste groei-, financieel en structureel potentieel voor ons lag in het combineren van de krachten van onze Nederlandse en Belgische activiteiten,” zegt Harri-Pekka Kaukonen, Voorzitter en CEO van Sanoma Group. “Door de Belgische activiteiten in een bredere Belgisch-Nederlandse groep onder te brengen kunnen we de schaalvoordelen van een gecombineerde activiteit benutten en de gebundelde kennis en ervaring inzetten op weg naar een snellere digitale transformatie.”

“We hebben al heel wat plannen uitgewerkt en een aantal assumpties gemaakt rond mogelijke groei-opportuniteiten en synergieën. We gaan onmiddellijk van start met het valideren van deze assumpties. Zolang deze oefening loopt, kunnen we geen specifieke uitspraken doen over de impact op onze organisatie en onze medewerkers” voegt Yves Berlize eraan toe.

Contact bij Sanoma:

Sofie Deleu – 015 67 84 80 – 0472 90 29 20 – sofie.deleu@sanoma.com

Engagement in België: het hoogst voor Magazines!

Wat er ook beweerd mag worden, magazinemerken blijven by far het meest engagerend. Het bewijs hiervoor werd vorig jaar al geleverd door de Engagement-studie van Sanoma. Een opfrissing.

De impact van de Engagement-studie van Sanoma is intussen wijd en zijd bekend. De studie, die 8000 Belgen bevroeg over hun relatie met merken en media, werd vroeger al bekroond met een Gold AMMA voor Best Media Research.

De studie toont aan dat sterke mediamerken als een ware hefboom werken voor geadverteerde producten: ze geven de effectiviteit van de advertenties een duidelijke boost. Meer zelfs, de reclame wordt er een echt onderdeel van de globale mediamerkervaring.

En…er is geen enkele twijfel mogelijk : zowel media als advertising engagement is het hoogst bij magazinemerken. Context, relevantie en inspiratie zijn de geheime wapens.In de Media Engagement en Ad Engagement -top 25 scoren de magazinemerken procentueel het best ten aanzien van het totaal aantal bestudeerde mediamerken. Andere mediamerken van kranten, radio en TV scoren duidelijk lager.

Lees meer…

Research: Media brand leverage bestaat!


“Is het nauwkeurig kwantificeren van elk vluchtig contact met alle media echt het allerbelangrijkste?”

 

Een opmerkelijke uitspraak, des te meer omdat ze viel op te tekenen uit de mond van Jan Drijvers. De client service manager van TNS en levende researchlegende voegde eraan toe dat het in tijden van haast totale kwantificatie dringend tijd is om de focus te verleggen naar de aard van de contacten “die uiteindelijk het verschil maken.” En dat is precies wat de Engagement-studie van Sanoma, Pebble Media, Space en TNS beoogt. De magazines varen er wel bij.

 

De gehechtheid en de intensiteit van de beleving van een mediamerk meten en nagaan of de liefde tussen een mediamerk en zijn consumenten ook adverteerders ten goede komt. Dat was de dubbele uitdaging waar de protagonisten (Pebble Media had zijn karretje nog niet aangehaakt) in 2012 mee starten. Nagaan of ‘media brand leverage’ bestaat, dat wilde deze studie doen.

 

En het resultaat is positief; meer dan positief zelfs. Niet alleen is er een band tussen media engagement en de impact van advertenties in dat medium; hoe meer dat engagement er is, hoe hoger de impact. Vooral het bieden van een natuurlijke habitat voor reclame, speelt daarbij een cruciale rol.

 

7 magazinemerken in de top 20

 

Magazines blijken duidelijk aan deze voorwaarden te voldoen. In de Media Engagement-top 20 in het noorden van het land vinden we immers zeven magazinemerken terug, zowel week- als maandbladen. In het zuiden van het land doen magazines het zelfs nog beter met acht merken in de top 20. Twee maandbladen bezetten er de eerste twee plaatsen.

 

Vermits in eind 2013 de tweede golf uitkwam (met maar liefst 8000 respondenten tegenover 3000 bij Golf 1), is vergelijken mogelijk. Enerzijds zorgt dit voor een aantal variaties, anderzijds is er de conclusie dat aan de top van de rangschikkingen bitter weinig wijzigt. Met een goed mediamerk als partner zit je als adverteerder dus wel even safe.