Surf naar

WeMedia
State of Digital report Group M

Tijdbesteding: meer online dan TV, print stabiel

GroupM voorspelt dat de wereldbevolking in 2018 voor het eerst meer tijd online zal besteden dan aan lineair televisiekijken. In het recente ‘State of Digital’-rapport van de mediabureaugroep staat bovendien dat het aandeel van print in de globale tijdbesteding stabiel blijft op 7% (41 minuten per dag). Het is uiteraard logisch dat de snelle opkomst van online video vooral effect heeft op het aandeel televisie.

Lees ook: Mediaplannen met magazines zijn 40% effectiever

De online tijd zal dit jaar naar verwachting met 9 minuten stijgen tot 221, of 3 uur 41 minuten in 2018. Dat is bijna een uur meer dan in 2015 en betekent een aandeel van 38% in de globale tijd besteed aan media. Televisiekijken daalt met 4 minuten tot 218 minuten per dag of 37% van de totale tijd besteed aan media. Dat lijkt te duiden op een versnelde terugloop ten opzichte van voorgaande jaren (totaal -9 minuten sinds 2015). Radio blijft, net als magazines, stabiel.

Graph Time online to overtake TVData over het bereik van premium video over meerdere platformen is in de meeste landen helaas nog onvoldoende aanwezig of van te slechte kwaliteit om er iets zinnigs over te zeggen. Een eigen inschatting van het publiek over het aandeel van bestaande TV versus nieuwe digitale aanbieders laat zien dat de gevestigde spelers nog voor driekwart van de totale videokijktijd instaan, maar voor minder dan een derde van online videokijken.

De totale tijdbesteding zal volgens GroupM in 2018 gemiddeld 584 minuten (9 uur 44 minuten) per dag bedragen, 3 minuten meer dan in 2017 en 54 minuten meer dan in 2015.

E-commerce & blockchain

Naast tijdbesteding rapporteert GroupM een groei van globale e-commerce (o.b.v. data uit 35 landen) met 17% tot 2,105 miljard dollar en voorspelt het een stijging met 15% in 2018. Deze omzet van 2,442 miljard dollar staat gelijk aan 10% van alle retail in de wereld.

Ook werd gekeken naar de status van enkele ‘hot topics’ in de mediawereld, zoals blockchain (lees ook: Euh… blockchain?). Er is volgens GroupM voorlopig weinig sprake van een praktisch gebruik van de nieuwe technologie en het grootste obstakel (snelheid om alle computers continue updated te houden) lijkt voorlopig nog niet genomen, verklaart Adam Smith, GroupM’s Futures Director.

Bron: WARC, Group M

Meer lezen: