Surf naar

WeMedia
State of Digital report Group M

Tijdbesteding: meer online dan TV, print stabiel

GroupM voorspelt dat de wereldbevolking in 2018 voor het eerst meer tijd online zal besteden dan aan lineair televisiekijken. In het recente ‘State of Digital’-rapport van de mediabureaugroep staat bovendien dat het aandeel van print in de globale tijdbesteding stabiel blijft op 7% (41 minuten per dag). Het is uiteraard logisch dat de snelle opkomst van online video vooral effect heeft op het aandeel televisie.

Lees ook: Mediaplannen met magazines zijn 40% effectiever

De online tijd zal dit jaar naar verwachting met 9 minuten stijgen tot 221, of 3 uur 41 minuten in 2018. Dat is bijna een uur meer dan in 2015 en betekent een aandeel van 38% in de globale tijd besteed aan media. Televisiekijken daalt met 4 minuten tot 218 minuten per dag of 37% van de totale tijd besteed aan media. Dat lijkt te duiden op een versnelde terugloop ten opzichte van voorgaande jaren (totaal -9 minuten sinds 2015). Radio blijft, net als magazines, stabiel.

Graph Time online to overtake TVData over het bereik van premium video over meerdere platformen is in de meeste landen helaas nog onvoldoende aanwezig of van te slechte kwaliteit om er iets zinnigs over te zeggen. Een eigen inschatting van het publiek over het aandeel van bestaande TV versus nieuwe digitale aanbieders laat zien dat de gevestigde spelers nog voor driekwart van de totale videokijktijd instaan, maar voor minder dan een derde van online videokijken.

De totale tijdbesteding zal volgens GroupM in 2018 gemiddeld 584 minuten (9 uur 44 minuten) per dag bedragen, 3 minuten meer dan in 2017 en 54 minuten meer dan in 2015.

E-commerce & blockchain

Naast tijdbesteding rapporteert GroupM een groei van globale e-commerce (o.b.v. data uit 35 landen) met 17% tot 2,105 miljard dollar en voorspelt het een stijging met 15% in 2018. Deze omzet van 2,442 miljard dollar staat gelijk aan 10% van alle retail in de wereld.

Ook werd gekeken naar de status van enkele ‘hot topics’ in de mediawereld, zoals blockchain (lees ook: Euh… blockchain?). Er is volgens GroupM voorlopig weinig sprake van een praktisch gebruik van de nieuwe technologie en het grootste obstakel (snelheid om alle computers continue updated te houden) lijkt voorlopig nog niet genomen, verklaart Adam Smith, GroupM’s Futures Director.

Bron: WARC, Group M

Meer lezen:

Magazine and a coffee

Papier niet meer sexy? Print is nog hot

Professionals in de uitgeefwereld, marketing en digitaal ontwerpen roepen om het hardst dat print uit de tijd is. Maar met die overtuiging snijden ze zichzelf in de vingers want uit onderzoek naar mediagebruik blijkt dat er met print nog steeds goed geld valt te verdienen. Recent Nederlands onderzoek (Media:Tijd 2015*) laat zien dat lezen namelijk nog steeds vooral op papier gebeurt.

grafiek tijdbesteding aan media

Per dag besteedt de Nederlander gemiddeld 8 uur en 33 minuten aan media (dat is meer dan slapen!). Dit is inclusief mediatijd die gecombineerd wordt met andere bezigheden, zoals autorijden, werken of ander mediagebruik. Enkele opvallende conclusies uit het onderzoek:

  • Lineair tv-kijken op een tv-toestel is nog altijd favoriet.
  • Bij luisteren gaat de meeste tijd nog steeds naar radio luisteren via een radiotoestel, al neemt het audioluisteren via internet snel toe.
  • Hoewel digitaal lezen vooral bij mannen, hoogopgeleiden en 20-49-jarigen in opkomst is, lezen de meesten voornamelijk op papier.
  • De jongeren zijn koploper in communiceren en gamen.

grafiek mediatijd per drager

De gemiddelde leestijd per dag was in 2015 bijna drie kwartier, 43 minuten om precies te zijn. Tijdens de week is dat gemiddelde een minuutje korter, in het weekend een minuutje langer. De krant kent echt een ochtendmoment en het boek juist een avondmoment. Andere vormen van lezen zijn veel gelijkmatiger verdeeld over de dag.

Het lezen kan ook worden verdeeld naar de vorm van het medium, oftewel: papier en digitaal. Digitaal lezen behelst bijvoorbeeld het lezen van een magazine op een tablet of het lezen van een nieuwsapp op een smartphone. Op een gemiddelde dag is het aandeel deelnemers die van papier lezen 39% en die digitaal lezen 20%. Vooral mannen, hoger opgeleiden en respondenten in de leeftijd 20-49 jaar hebben een oververtegenwoordiging in het digitaal lezen ten opzichte van het lezen van papier.

Bron: Print Pakt, Media:Tijd

* Media:Tijd betreft een samenwerking tussen het Nationaal Luister Onderzoek (NLO), het Nationaal Onderzoek Multimedia (NOM), Stichting KijkOnderzoek (SKO), Het Buitenreclame-onderzoek (BRO) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en brengt media-consumptie, media-activiteiten, mediadragers en mediacontent in kaart.

Voor Media:Tijd 2015 hebben 2.904 respondenten vier of meer dagen een dagboek over hun tijdbesteding ingevuld, waarvan 596 respondenten nogmaals werden benaderd. De dagboekregistraties vonden plaats in tijdvakken van 10 minuten, waarbinnen respondenten activiteiten opnamen die minstens 5 minuten duurden.