Surf naar

WeMedia
food

Vrouwen en VVA’s verkiezen magazine media

Magazine media bereiken zowel vrouwen als VVA’s als geen ander. Het leidt ertoe dat advertenties voor voedingsproducten in deze media enorm sterk scoren: na het zien van een food-advertentie overwoog bijna de helft van de lezers het product aan te kopen of deed dat ook.

Beide doelgroepen weten advertenties in magazine media te smaken. 71 % van de lezers onderneemt minstens een actie na het zien van een advertentie voor een voedingsmiddel: ze bezochten de website, bewaarden de advertentie of hebben een beter beeld van het adverterende merk. 45 % – inderdaad: bijna de helft van de lezers – overwoog het product te kopen of kocht het effectief aan.

Daarnaast geven lezers van magazine media meer uit bij het aankopen van etenswaren. Ze zijn oververtegenwoordigd bij wie meer dan 50 dollar én bij wie meer dan 150 dollar per week aan eten uitgeeft.

Vrouwen zijn – in vergelijking met andere media – trouwens het meest fan van magazine media (dat zagen we ook al in eerdere onderzoeken van onze Canadese collega’s), maar ook de VVA’s – verantwoordelijken voor aankoop – verkiezen het medium. Waar magazine media goed zijn voor een index van 125 bij vrouwen, bedraagt deze 102 bij televisie. Andere media als radio en internet scoren nog beduidend lager. Bij de VVA’s zijn de verschillen minder groot. Magazine media en televisie scoren met een index van 102 even goed, terwijl andere media net onder de 100 blijven.

Deze informatie komt uit de Category Quick Hits van ‘Magazines Canada’. Voor de sector ‘food’ gebruikte het gegevens van de herfst van 2013.

Meer info (EN)

Meer info (FR)