Surf naar

WeMedia
Xavier Bouckaert, Roularta Media Group

Xavier Bouckaert: “daadkracht voor 2020”

[via WE MEDIA] “We staan voor een nieuwe wende, in jaartal toch. In onze business is de wende al lang ingezet en de gevolgen rollen als bij een tsunami doorheen elke industrie. Nu de politieke klasse nog. Wij als uitgevers en mediabedrijven kijken met hoge verwachtingen naar onze politieke leiders. Geef ons ruimte om voort te innoveren, maak de Gafa’s conform ons ecosysteem, geef de openbare omroepen hun juiste rol ten opzichte van de private markt en in de samenleving.  

De evoluties en veranderingen zullen in alle sectoren, en zeker in de media, ook in 2020 blijven voortrazen. Digitale productie, distributie en consumptie leiden de dans. Verdieping, specialisatie, merkversterking in functie van een betere klantenkennis en –service maar ook samenwerking binnen het media-ecosysteem zullen en moeten voort evolueren.

Op de lezersmarkt trekken abonnementen aan, ja ook de digitale ook al zijn ze nog niet winstgevend. De consument weet de weg naar onze kwaliteitsvolle producten meer en meer te vinden of beter nog, wij weten de aandacht van de mediagebruiker beter en beter te trekken met content van topkwaliteit en goede marketing. Uitgeven is ons vak en dat kunnen we als de besten.

Ook de adverteerders beginnen dat stilaan te beseffen. Toch blijven de advertentie-inkomsten zwaar onder druk staan ten nadele van de technologie-reuzen vooral Facebook en Google. Komt daarbij dat deze spelers zich nog steeds niet inpassen in ons eco-systeem. Wij als uitgevers hebben nood aan een daadkrachtige regering die de GAFA’s doet bijdragen tot het ecosysteem waarvan ze leven. Dat betekent in de eerste plaats dat ze betalen voor de content die ze van ons uitgevers gebruiken en dat ze evenzeer bijdragen aan de samenleving waarvan ze de vruchten plukken.  We verwachten ook van onze overheden dat ze op alle niveaus, van regionaal tot federaal en Europees, maatregelen nemen zodat dominante digitale spelers geen misbruik kunnen maken van hun machtspositie.

Tot slot kijken we ook uit naar de rol die de openbare omroepen voort zullen vervullen. Ook zij hebben een dominante rol in de mediasector. Het is belangrijk dat ze uit een slinkende advertentiemarkt slechts beperkte of geen commerciële middelen kunnen putten afhankelijk van het platform.

Voorts is het evident dat ze ook aanwezig zijn op het digitale terrein maar niet als concurrent van de private spelers. De openbare omroep ontstond als audiovisueel medium wegens schaarste aan distributie en het kan niet de bedoeling zijn dat ze nu elk privé-initiatief onmogelijk maken. Laat de openbare omroepen de promotor zijn van de private media in plaats van onze kwaliteitsvolle media te beconcurreren. De echte strijd woedt niet tussen onze Europese media. Als we overeind willen blijven, zullen we allen samen moeten strijden tegen de niet-Europese wereldspelers.”

Xavier Bouckaert, Roularta Media Group Xavier Bouckaert, Roularta Media Group

Lees ook deze artikels:

Xavier Bouckaert, Roularta

De column van Xavier: “2017, het jaar waarin de transformatie versnelde”

Magazine Media Seasons's GreetingsDe jaarwissel is traditioneel een moment van terug- en vooruitblikken. Wij geven het woord daarvoor aan Xavier Bouckaert, CEO van Roularta, maar ook voorzitter van The Ppress en zijn Europese tegenhanger EMMA.

Voor de magazinepers was 2017 een sleuteljaar. De transformatie in ons vak heeft zich nog versneld en dat werd zichtbaar op tal van domeinen.

Op de advertentiemarkt daalde het aantal klassieke campagnes, maar dat was ten voordele van campagnes waarin we digital, video of native verwerkten. Duidelijk crossmediale campagnes. Misschien mag ik ze wel bestempelen als ‘totaalcampagnes op maat’. Het is fijn om vast te stellen dat magazine media zich daar goed toe lenen gezien het engagement dat ze genereren.

Op de lezersmarkt heeft de losse verkoop het moeilijk. De krantenwinkel verdwijnt steeds meer uit het straatbeeld, maar in de plaats komen buurtwinkels of multiverkooppunten. Maar bovenal maakten we in 2017 definitief de omslag naar het werven van abonnees voor onze digitale kanalen. Of het nu via een datawall is of via een financiële bijdrage, de Belg is bereid te geven in ruil voor digitale content. Een heel positief element voor ons ecosysteem.

In de media in zijn geheel zal 2017 geboekstaafd staan als het jaar waarin de adverteerders beseften dat de grote techspelers als Google en Facebook niet altijd de transparantie bieden die ze claimen te bieden. Het betekende het einde van het blinde geloof, getuige de bekentenis van Sir Martin Sorrell.

In deze evolutie kunnen magazine media een heel belangrijke rol spelen. Als lokale uitgevers leven we immers de spelregels na en investeren we volop in technologie om die transparantie nog beter te kunnen aantonen. Magazine media staan voor vertrouwen. Van de lezer én van de adverteerder. Dat is iets dat we als sector nog beter moeten duidelijk maken. Het baken van vertrouwen die magazine media zijn, werd tijdens het MAGnify-congres van Magazine Media trouwens uitvoerig beargumenteerd. De nuchtere analyse van onder andere Juan Senor zal met hierbij nog lang bijblijven.

En 2018? Daarin zullen we zonder twijfel de vaststellingen van hierboven nog verder doortrekken. Display advertising komt aan een plafond ten voordele van native, het aantal paywalls neemt toe en creatieve magazinecampagnes worden de standaard. En dat in een jaar waarin in heel wat Europese landen de consolidatie in de mediasector zich verder zal doorzetten. Het wordt er eentje om naar uit te kijken…

Xavier Bouckaert, Roularta Xavier Bouckaert, CEO Roularta Media Group

Meer lezen?