Surf naar

WeMedia

Uitgevers juichen aanbevelingen UBA rond native advertising toe

Tijdens de zomer publiceerde de Unie van Belgische Adverteerders (UBA) een position paper waarin het regies en adverteerders oproept bepaalde spelregels in acht te nemen bij native advertising. De magazine mediaregies zijn duidelijk fan van het initiatief en juichen de aanbevelingen alleen maar toe.

Dit is een belangrijke stap. Native advertising is een trend, maar we voelen dat er nog een soort opvoeding nodig is om iedereen duidelijk te maken wat het kader is. Het is belangrijk dat er binnen de markt een consensus is over de ijkpunten.” Aan het woord is Nora Vanderschrick, Head of Brandtales bij de Persgroep Advertising. Bij de regie zijn ze duidelijk blij dat de UBA het initiatief heeft genomen om een position paper te schrijven over native advertising en daarin een aantal aanbevelingen mee te geven.

4 UBA-aanbevelingen

Het gaat om volgende richtlijnen:

  1. Het basisuitgangspunt moet zijn dat native advertising niet misleidend mag zijn. Daarnaast moet er steeds een duidelijke vermelding van het merk zijn. Dit kan eventueel gebeuren in de tekst zelf. Verdere gedetailleerde en algemeen toepasbare regels worden moeilijk, omdat het karakter en de aanvaardbaarheid van native advertising sterk afhankelijk zijn van de context en het medium.
  2. De hoofdredacteur van het medium is de beste persoon om uiteindelijk te beoordelen welke verhalen relevant en interessant zijn voor zijn doelpubliek en om te bepalen wat kan en niet kan. Hij kan samen met de redactie en de regie een ‘technische fiche’ voor native advertising opstellen voor zijn specifiek medium.
  3. UBA zal aan de individuele Belgische media-regies een ‘technische fiche’ voor native advertising vragen. UBA zal deze op een transparante manier bundelen en ter beschikking stellen aan adverteerders.
  4. UBA zal samenwerken met de Raad voor de Reclame en met de JEP (Jury voor Ethische Praktijken inzake Reclame) en vragen om eventuele consumentenklachten over Native Advertising af te toetsen aan deze technische fiches.

Niets nieuws onder de zon

Het zijn spelregels die we zelf hanteren en alleen maar kunnen onderschrijven”, klinkt het bij Philippe Belpaire, General Manager van Roularta Media. “Wij vermelden bij onze ‘Information Services’ – onder die noemer brengen we native advertising – duidelijk dat native advertising niet onder de verantwoordelijkheid van de regie valt en noemen de adverteerder of adverteerders . Ook de lay-out is anders dan de rest van het blad of de site. Kortom, we willen dat er voor de lezer geen twijfel mogelijk is: het is content die los staat van de redactie (zie aanbeveling 1, nvdr.). Hij wordt trouwens door onze cel Roularta Custom Media gemaakt.” Zowel Roularta Media, Sanoma Advertising als de Persgroep Advertising vragen steevast een goedkeuring van de hoofdredacteur in verband met de native content (zie aanbeveling 2). “Elke actie komt er in samenspraak met de redactie”, zegt Nora Vanderschrick hierover.

Deze spelregels giet elk van de ondervraagde regies in een eigen charter of technische fiche (zie aanbeveling 3). “Ook wij hanteren deze regels”, zegt Nicole Lasseel, verantwoordelijk voor Sanoma Advertising. “We bundelen ze in guidelines. Voor print bestaan die al langer, voor digital zijn ze in volle ontwikkeling.”

Het is duidelijk dat de magazine media-regies de aanbevelingen van de UBA niet hebben afgewacht. Stuk voor stuk hebben ze eigen richtlijnen die de spelregels van native advertising bepalen. “Het geeft aan dat het voor ons niets nieuws is en toont nog maar eens aan dat native advertising goed gedijt in een magazine media -context”, besluit Philippe Belpaire.

Meer info over het UBA initiatief? Klik hier

Print Friendly, PDF & Email