Surf naar

WeMedia

Welke content wordt het meest op elk social media platform gedeeld?

De verschillende sociale netwerken hebben hun specifieke eigenschappen, die invloed hebben op het gebruik. Een onderzoek in de Verenigde Staten registreert wat voor soort content op elk van de drie grote netwerken (Facebook, Twitter, Instagram) het meest gedeeld wordt.

Top content categories for shareable content

Ieder platform heeft andere contentthema’s die gebruikers meer dan andere onderwerpen aanzetten om te posten en te delen. Een studie van Buzzsumo en Fractl uit 2014 (analyse van 2,6 miljard shares van 1 miljoen artikels) leert het volgende:

  • Facebook veel verschillende contentgenres: entertainment, nieuws en commerciële content.
  • Twitter: popcultuur
  • Google+: wereld- en industrie/bedrijfsnieuws
  • Pinterest: voeding, home, gezondheid, beauty
  • LinkedIn: professionele ontwikkeling en business

Een recente Australische studie van RadiumOne vertelt ons iets meer over de onderliggende motivaties om content te delen via sociale media: “Social sharing provides the same release of dopamine that we get from other pleasurable experiences such as sex, eating and exercise”. Mensen houden er een positief, verwachtingsvol gevoel aan over, dat ze graag steeds weer opnieuw oproepen. Direct na het delen van informatie blijken ze dan ook het meest open te staan voor andere relevante boodschappen.

Nu de technologie het mogelijk maakt om consumenten te bereiken op specifieke momenten en locaties, kan de content daarop afgestemd worden. Dat biedt adverteerders een zeer interessante opportuniteit. Indien zij met hun boodschap bij eerder gedeelde content aanhaken, bereiken ze hoogstwaarschijnlijk een geëngageerde consument. (Bron: WARC)

Terug naar het hoofdartikel

Print Friendly, PDF & Email